ضوابط و شرایط عمومی، اطلاعات مشتری و حق ابطال

ضوابط و شرایط عمومی

§ 1  مفاد و انعقاد قرارداد

(1)               ضوابط و شرایط عمومی ارتباط میان upjers GmbH, Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Germany  (سازنده) و کاربران سرویس های سرگرمی الکترونیکی (کاربران) را تعیین می کند و شرایط استفاده ارائه شده توسط کاربران تنها در صورتی که صراحتا به صورت کتبی مورد تایید سازنده قرار گرفته شده باشد در قرارداد قید می گردد. با ثبت نام در پورتال بازی یا سرویس های مربوطه (بازی های آنلاین) و ورود به پلتفرم یا سرویس مورد نظر، کاربران موافقت خود را با این ضوابط و شرایط عمومی اعلام می کنند. به هنگام ثبت نام از کاربر، در خصوص موافقت با ضوابط و شرایط عمومی  پرسش می گردد. این ضوابط استفاده از سرویس برای استفاده از هر نوع سرویس ، شامل قرار داد های بعدی، پیشنهادات، کالا ها و سرویس های سازنده معتبر می باشد.

(2)               ضوابط استفاده در پورتال بازی و همچنین مفاد بازی ها یا سرویس های مربوطه منتشر شده است. این ضوابط قابل ذخیره سازی در حافظه کامپیوتر و قابل پرینت گرفتن می باشند. در صورتی درخواست کتبی کاربر، امکان ارسال این ضوابط از طریق پست نیز می باشد.

(3)               علاوه بر این ضوابط استفاده، قوانین و دستورالعمل های مربوط به بازی نیز معتبر می باشند.

(4)               سرویس ها صرفا جهت ارائه به کاربران ذکر شده در بند § 13 قانون مدنی آلمان می باشد. استفاده تجاری از این سرویس ها ممنوع می باشد. استفاده از این سرویس ها تنها برای افرادی که در زمان ثبت نام به سن حداقل 18 سال رسیده باشند، مجاز خواهد بود. کاربران با سن پایین تر از 18 سال تنها با اجازه والدین یا سرپرست قانونی خود مجاز به استفاده از سرویس های مربوطه می باشند.

(5)               کاربر می بایستی پیش از ثبت نام به طور واضح رسیدن به حداقل سن 18 سال را تایید کند و یا در صورتی که سن وی کمتر از سن قانونی می باشد، ارائه اجازه نامه کتبی از والدین یا سرپرست قانونی جهت استفاده از سرویس الزامی می باشد.

(6)               رابطه قراردادی با ثبت نام کاربر در پورتال بازی یا یکی از سرویس های ارائه شده سازنده و ایجاد دسترسی (یک اکانت) توسط سازنده آغاز می گردد. این رابطه قراردادی با فسخ کردن قرارداد توسط کاربر از طریق حذف اکانت یا مسدود و حذف اکانت توسط سازنده خاتمه می یابد.

(7)               با تکمیل فرم ثبت نام ، کاربر یک درخواست  که شامل قرارداد استفاده از سرویس می باشد را ارسال می کند. برای این کار کلیه قسمت های خالی فرم می بایستی با دقت پر شود.

(8)               قراردادهای میان سازنده و کاربر ذکر شده در این ضوابط و شرایط عمومی با پذیرش تفاهم نامه یکی از سرویس ها یا پذیرش استفاده از سرویس های اضافه اجرایی خواهد شد. دسترسی به اکانت ممکن است بلافاصله باشد یا با تایید نهایی سازنده فراهم شود. درخواست کامل جهت افتتاح حساب با تایید ایمیلی که توسط کاربر تعریف شده است بلافاصله به صورت الکترونیکی مورد پذیرش قرار می گیرد. تایید دسترسی، دلالت بر پذیرش قرارداد استفاده نمی کند. هرچند می تواند با بیانیه پذیرش مرتبط باشد.

 

§ 2  حیطه خدمات

 

(1)                سازنده امکان استفاده از سرویس های خود را برای کاربران از طریق اینترنت فراهم می کند. کاربر موظف به استفاده از سرویس های مربوطه با توجه به شرایط فنی لازمه می باشد.

(2)                کاربر حق استفاده از سرویس های عرضه شده سازنده را ندارد. حق عدم پذیرش یا محدود کردن ثبت نام کاربران برای استفاده از سرویس های سازنده محفوظ است.

(3)                سازنده هیچگونه تضمینی بابت برآورده کردن نیاز های کاربر را نمی دهد. همچنین سازنده هیچگونه تعهدی بابت مناسب بودن سرویس با آنچه که کاربر مایل به بدست آوردن آن از می باشد ندارد.

(4)                کاربر می بایستی آگاه باشد که امکان پایداری و دسترسی کامل و بی وقفه سرویس میسر نمی باشد. با این حال سازنده گارانتی می دهد که دسترسی متوسط سالیانه به سرویس حداقل 92% و بیشتر باشد. مواردی که فراتر از دسترس سازنده می باشد (حوادث غیر قابل پیشگیری از جمله نفوذ شخص ثالث و ...) و همچنین مواردی که بازی در حال آپدیت یا در حال تعمیر استاندارد می باشد استثنا می باشد و شامل میزان دسترسی فوق الذکر نمی باشد. سازنده می تواند دسترسی به سرویس را در مواردی از جمله حفظ امنیت عملکرد، رفع نقص و به خصوص جلوگیری از خرابی های جدی شبکه، نرم افزار یا اطلاعات ذخیره شده محدود نماید.

(5)                 سرویس ها همواره در حال توسعه، تغییر و به روز رسانی می باشند. سازنده در هر زمان مختار به تغییر محتوا و ظاهر و همچنین تغییرفنی و پارامتر سرویس ها می باشد. کاربر حق تقاضای حفظ ویژگی ها و موارد فنی سرویس ها را ندارد. کاربر تنها اجازه استفاده از سرویسهای مورد نظر را به همان صورت موجود خواهد داشت.

کاربر هیچگونه ادعایی مبنی بر جلوگیری از اینگونه تغییرات را پس از پذیرفتن قرارداد استفاده از سرویس نخواهد داشت.

سازنده حق دارد تا این خدمات را در هر زمان بدون ارائه توجیه متوقف سازد. در این صورت، کاربر (طبق § 3 abstract 5a) حق دارد تا مبلغی را که قبلا در سرویس مورد نظر پرداخت کرده است (مانند خرید سکه یا الماس بازی) و تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است را برای استفاده از خدمات دیگری که توسط سازنده پیشنهاد می شود تقاضا کند. کاربر حق هیچگونه تقاضای دیگری را بواسطه متوقف شدن سرویس مذبور نخواهد داشت.

(6)                هشدار، راهنمایی و توصیه های ارائه شده بازی توسط سازنده و تیم مدیریت و پشتیبانی بازی غیر اجباری است. کاربر حق هیچگونه اعتراضی مبنی بر ضرر و زیان بوجود آمده از رعایت این راهنمایی و توصیه ها را ندارد.

(7)                غیر ازموارد ذکر شده در توضیح سرویس ها، خدمات ارائه شده سازنده رایگان می باشد. این موارد شامل مفاد § 3 (سکه بازی) نمی باشد.

 

§ 3  واحد پول ویژه، سرویس های ویژه و شیوه های پرداخت

 

(1)                سازنده امکان خرید پول ویژه (سکه، الماس، زغال سنگ، چیپس، مغز، تاج و ...) را به ازای پرداخت پول واقعی برای کاربران فراهم می نماید. هزینه هر پول ویژه به صورت شفاف در وبسایت ارائه دهنده سرویس ذکر گردیده است. خرید این پول ویژه نیازمند پذیرش قرارداد دیگر(قرارداد سرویس های ویژه) که از قرارداد استفاده از سرویس مستقل است، می باشد. این مورد در قالب روند خرید به صراحتا قابل ملاحظه می باشد. روند خرید با کلیک روی دکمه "خرید" تکمیل می گردد. با تایید این دکمه، کاربر اظهارنامه قانونی مبنی بر قصد خود جهت پرداخت هزینه معین شده طبق قرارداد توافقی را اعلام می نماید.

 

(2)                کاربران با استفاده از پول ویژه بازی می توانند به امکانات اضافی ارائه شده که در سرویس استاندارد ارائه نمی شود دستیابی پیدا کنند. سفارش سرویس ویژه مورد نظر، قرارداد جداگانه ندارد، اما حق عملکرد یکطرفه کاربرمنحصرا در قالب بخش § 3 ماده 1 مشخص شده است. توضیحات بیشتر در خصوص سرویس های ویژه صراحتا در وبسایت سرویس مورد نظر قابل مشاهده می باشد و ممکن است از یک سرویس به سرویس دیگر متفاوت باشد. پول ویژه خریداری شده مطلقا برای استفاده از سرویس های مذکور کاربرد داشته و غیر قابل انتقال می باشد. اعتبار پول ویژه، 12 ماه پس از خرید آنها می باشد.

 

(3)                به غیر از ضوابط استفاده، توضیحات امکانات اضافی در بخش ضوابط استفاده اضافی قابل مشاهده می باشد. سازنده حق تغییر در روش، هدف و محتوای امکانات اضافی را دارد.

در هنگام توسعه و اصلاح بازی، سازنده حق تغییر، تعلیق و ادغام نمودن موارد دیگر به سرویس فعلی را خواهد داشت.

 

(4)                اجباری جهت خرید پول ویژه بازی نیست. سرویس های اضافی ممکن است تنها یکبار و یا برای یک دوره زمانی معین ارائه شود. سرویس های موقتی پس از اتمام دوره زمانی تعیین شده منقضی خواهند شد و در صورتی که سازنده هنوز آنها را ارئه می کند، قابل فعال کردن مجدد می باشد.

 

(5)                غرامت یا برگشت مبلغی که کاربر بابت خرید پول ویژه سرویس های سازنده قبلا پرداخت کرده و آنرا استفاده نموده است به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.  در مواردی که به موجب ماده § 4 درخواست استفاده از سرویس های ویژه مورد فسخ قرار گرفته یا سازنده ارائه چنین سرویس هایی را متوقف نموده و یا ارائه آنها را رایگان نموده است، قابل اجرا نمی باشد.

الف) پول ویژه ای که در ازای پرداخت پول واقعی در ظرف مدت 10 هفته قبل از متوقف شدن سرویس سازنده خریداری شده باشد قابل تبدیل به پول ویژه سرویس دیگر سازنده (به انتخاب کاربر) می باشد. ضمن اینکه کاربر می تواند مبلغی را که بابت خرید پول ویژه ای که برای سرویس متوقف شده خریداری کرده و تاکنون مورد استفاده قرار نداده است را حداکثر ظرف مدت 10 هفته پس از خرید به صورت ارسال یک درخواست مستقیم کتبی به support@upjers.com درخواست نماید.

ب) در صورتی که کاربر قبلا از پول ویژه ای که برای مدت زمان معینی معتبر است استفاده کرده و قادر به استفاده از آن به دلایلی که سازنده مسبب آن شده است (مانند متوقف شدن سرویس، رایگان شدن سرویس های اراده شده یا در دسترس نبودن مداوم سروییس ها) نمی باش، سازنده بایستی امکانات اضافه متفاوتی را به عنوان جایگزین ارائه دهد یا مبلغ پرداخت شده را بازگرداند. حق کاربر جهت خاتمه دادن به قرارداد استفاده از سرویس های ویژه بنا به غیرقابل استفاده بودن سرویس های ویژه براساس بند § 8 ماده 4 همچنان محفوظ می باشد. کاربر حق هیچگونه ادعای دیگری را ندارد.

 

(6)                سازنده حق دریافت مبلغ به صورت ارائه پول ویژه بازی جهت ارائه سرویس های ویژه را خواهد داشت. پول ویژه طبق قرارداد پذیرفته شده و براساس قیمت مشخص شده می بایستی خریداری شوند. سازنده شیوه های پرداخت متفاوتی را ارئه می کند. کاربر حق هیچگونه ادعایی مبنی از استفاده از یک شیوه پرداخت خاص را نخواهد داشت. هزینه استفاده از سرویس های مورد نظر براساس شیوه پرداخت انتخاب شده توسط کاربر دریافت می شود. بنا به شیوه پرداخت ،این نکته که تنها بخشی از هزینه پرداختی توسط سازنده دریافت می شود نیز متذکر می شود. در این صورت مبلغ قابل بازگردانی شده به کاربر به مقدار خالص دریافتی سازنده محدود می گردد. سازنده هزینه کارمزد کسر شده توسط سرویس پرداخت را عودت نخواهد شد.

 

(7)                اگر تاخیری در پرداخت وجود داشت، سازنده حق پایان بخشیدن به سرویس اضافی ارائه شده و همچنین مسدود سازی بلافاصله اکانت را خواهد داشت. این عمل تغییری در وظیفه کاربر جهت پرداخت مبلغ مذبور توافق شده نخواهد داشت.

 

(8)                اگر کاربر باعث بوجود آوردن خسارت مالی برای سازنده شد، کاربر می بایستی این هزینه خسارت را متقبل شود. در این مورد سازنده حق دریافت مبلغ خسارت به همراه مبلغ توافق شده قبلی را خواهد داشت.

 

(9)                کاربر می تواند تنها با ادعای دعوی توجیه پذیر از خود در برابر ادعای سازنده دفاع کند. زیان ادعای کاربر به شخص ثالث مجاز نمی باشد.

 

§ 4  حق ابطال پیرامون پول ویژه و سرویس های اضافه

حق ابطال:

شما می توانید بیانیه قرارداد خود را حداکثر ظرف مدت 14 روز با ذکر دلایل به صورت کتبی ابطال نمایید. دوره زمانی رسیدگی 14 روزه از زمان تایید قرارداد آغاز می گردد. برای بکارگیری حق ابطال خود می بایستی ما را از این طریق آگاه سازید:

 upjers GmbH
Hafenstrasse 13
96052 Bamberg
Germany

Telephone: +49 (0) 951-510908
Fax: +49 (0) 951-510908102
Email:
agb@upjers.com

برای اظهار تصمیم خود مبنی بر ابطال قرارداد بایستی آنرا صراحتا (از طریق ارسال پستی نامه، فکس یا ایمیل) اعلام فرمایید.

شما می توانید برای اینکار از فرم نمونه زیر استفاده نمایید. استفاده از این فرم نمونه الزامی نمی باشد.

نمونه فرم انصراف


(برای لغو قرارداد خود لطفا این فرم را تکمیل کرده و آنرا برای ما ارسال فرمایید.)

-گیرنده: upjers GmbH, Hafenstrase 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0) 951-510908102; Email: agb@upjers.com

-من (*) اعلام می دارم که مایل به انصراف قرارداد سرویس (*) می باشم:

-سفارش داده شده در(*) / دریافت شده در (*)

-نام مشتری:

-آدرس مشتری:

-امضای مشتری (تنها اگراین فرم به صورت کتبی بر روی کاغذ تکمیل شده است)

-تاریخ:

-------------------

قسمت های مشخص شده با (*) را با اطلاعات مناسب تکمیل کنید.

برای ملاحظه دوره زمانی رسیدگی کافیست ما را از تصمیم خود مبنی بر لغو قرارداد پیش از اتمام دوره زمانی رسیدگی آگاه سازید.

پیامدهای لغو:

در صورتی که این قرارداد را ابطال کنید، ما بایستی کلیه پرداخت های دریافت شده از طرف شما شامل هزینه های حمل و نقل (به جز هزینه های اضافی که به دلیل انتخاب شیوه تحویل متفاوت نسبت به شیوه استاندارد ارائه شده ما متحمل می شویم) را به شما برگردانیم. این برگشت مبلغ در اسرع وقت و ظرف حداکثر 14 روز از زمان اطلاع دادن شما  مبنی بر ابطال می باشد. ما برای عودت مبلغ از همان شیوه پرداختی شما استفاده می کنیم. در غیر این صورت شیوه پرداخت دیگری طبق توافق طرفین انتخاب می گردد.

پایان دستورالعمل حق ابطال

نکته ویژه: انقضای زود هنگام حق ابطال

در صورتی که شما صراحتا رضایت خود را مبنی بر اینکه Upjers بایستی قرارداد را پیش از پایان دوره رسیدگی و بعد از اینکه شما به صراحت حق ابطال را از خود سلب کردید، حق ابطال شما به صورت زود هنگام منقضی می گردد.

 

 § 5  ادعای نواقص

(1)    سازنده دسترسی به سرویس و سرویس های اضافه را در نسخه های فعلی مربوطه برای کاربران فراهم می کند. کاربر هیچ گونه ادعایی مبنی بر حفظ حالت قبلی سرویس ها و یا سرویس های اضافه ندارد.

(2)    کاربر باید آگاه باشد که نرم افزاری که سازنده برای کاربران فعال کرده است، هیچگاه کاملا بدون نقص نیست. سرویس تنها در صورتی که مشکلات عمده در استفاده از بازی بوجود بیاید به عنوان ناکارآمدی بازی تلقی می گردد.

(3)    به منظور حفاظت و ارائه مدرک توصیه می شود که ادعای خود را به صورت کتبی یا از طریق ایمیل ارسال فرمایید.

(4)    عوامل خارجی دخیل در ایجاد خطا، موارد خطایی که توسط کاربر و یا هرگونه دستکاری دیگر صورت می گیرد و خارج از کنترل سازنده می باشد مرتبط با موضوع ادعای کاستی ها نیست.

(5)    سازنده هیچگونه تضمین قانونی نمی دهد. مگر آنکه صراحتا به صورت کتبی توافق شده باشد.

 

 

§ 6  پاسخگویی

(1)   سازنده بابت هیچگونه خسارتی، مگر در مواردی که به واسطه بی توجهی فاحش و یا در مواردی که به صورت عمدی بوجود آمده است، پاسخگو نمی باشد.

(2)   اگر سازنده برای ارائه سرویس ها مبلغی را درخواست کند، بایستی مسئول بی قید و شرط اعمال عمدی و بی دقتی های بزرگ باشد.

(3)   در موارد سهل انگاری های ناچیز، سازنده تنها مسئولیت موارد حیاتی متعهد شده در قرارداد را برعهده دارد. موارد حیاتی تعهد که پیش تر از طریق پذیرفتن قرارداد مورد قبول واقع شده است و به کاربر نیز بستگی داشته است، شامل مواردی می باشد که به صورت یک مورد قضایی در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد. مسئولیت پرداخت خسارت به آسیب دیدگی های معمولی و قابل پیش بینی شده قراردادی محدود می باشد.

(4)   موارد استثنای پاسخگویی مذکور در مورد بوجود آمدن تهدید برای زندگی یا سلامتی معتبر نیست. همچنین در مواردی که این خسارت بواسطه بوجود آمدن نقض در قرارداد می باشد، نامعتبر است. این مورد به مسئولیت سازنده براساس تعهد قانونی محصول طبق ماده 44 حفاظت از حقوق مشتری آلمان (TKG) مرتبط نمی باشد.

(5)   استثنا ها و محدودیت های پاسخگویی مذکور با توجه به پاسخگویی کارمندان، همکاران و سایر پرسنل سازنده نیز معتبر می باشد، به خصوص در مواردی که به نفع سهام داران، همکاران ، مسئولین و سایر اعضای مرتبط باشد که خود شخصا در این زمینه پاسخگو باشند.

(6)   سازنده مسئولیت خود را در قبال محتوای صفحاتی که به طور مستقیم و یا مستقیم به سایت سازنده بازی لینک داده شده اند، سلب می کند. سازنده در مورد این محتوا نمی تواند پاسخگو باشد. سازنده تنها مسئول محتوای سایت بازی مذبور می باشد و هیچگونه کنترلی روی محتوای سایر سایت ها ندارد.نقص قانون چنین محتوایی برای سازنده شناخته شده نیست. اما اگر چنین موردی به سازنده گزارش داده شود، سعی در حذف این مورد خواهد شد.

(7)   تغییر هرگونه اثبات و ادعای کاربر مبنی بر ضرر و زیان به این ماده قانون مرتبط نمی باشد.

 

§ 7  وظایف کاربر

(1)   کاربر متعهد می شود که اطلاعات ورود به اکانت خود را نزد خود مخفی نگاه دارد و از ارائه این اطلاعات به شخص ثالث خودداری کند.

(2)   کاربر متعهد می شود که تنها از یک اکانت برای استفاده از سرویس مذبور استفاده کند. استفاده همزمان از چندین اکانت مجاز نیست.

(3)   استفاده از اسکریپت های متفرقه و یا برنامه نویسی شده برای شرکت در بازی به صورت اتوماتیک (مانند روبات ها) غیر مجاز می باشد.

(4)   کاربر متعهد می شود که از نقص یا خطای برنامه نویسی شده بازی در جهت منافع خود استفاده نکند. کلیه حقوقی که بدین علت ممکن است بوحود بیاید برای سازنده محفوظ است. کاربر می بایستی این مساله را به سازنده اطلاع دهد.

(5)   کاربر متعهد می شود که هیچ گونه تصویر، لینک، نام و یا کلمات تجاری، اقتصادی، توهین آمیز، جنسی، شهوت انگیز، مشکوک و یا اعتراضی در سایت منتشر نکند. همچنین کاربر متعهد می شود که هیچگونه اسم و عکس که مشمول قوانین کپی رایت می شود را استفاده نکند و در صورت شک کردن در این زمینه، نسبت به حذف فوری آن اقدام کند. در غیر این صورت سازنده حق حذف این موارد را به صورت دستی دارد.

(6)   کاربرمی بایستی از کلیه دستورات تعیین شده توسط سازنده بازی پیروی کند. این قاعده برای مدیران سایت و ناظمان تالار گفتگو که از بازی لینک داده شده اند نیز معتبر است.

(7)   هرگونه نقض عمدی وظایف از سوی کاربر، این حق را برای سازنده محفوظ می کند تا نسبت به مسدود و یا حذف اکانت کاربر خاطی اقدام شود. بازگشت سکه ها و یا سایر سرویس های ویژه خریداری شده شامل این قاعده نمی شود.

 

§ 8  فسخ

(1)   کاربر حق خاتمه بخشیدن به شرکت در یک یا چند سرویس را بدون ارائه هیچگونه دلیلی و تعیین هیچ ضرب العجلی دارد.

(2)   سازنده حق خاتمه بخشیدن به تمام یا بخشی از سرویس ها را در هر زمان بدون تعیین ضرب العجل دارد.

(3)   اگر کاربر به عنوان مثال سرویس ویژه ای را با استفاده از پول ویژه برای مدت زمان خاصی فعال کرده باشد، حق خاتمه دادن به این قرارداد به این مدت زمان مذبور محدود می گردد.

(4)   حق طرفین جهت خاتمه دادن به قرارداد استفاده از سرویس با دلیل منطقی و همچنین قرارداد استفاده از سرویس های ویژه مربوطه ( خاتمه دادن فوق العاده قرارداد) در هر زمانی محفوظ می ماند.

(5)   سازنده در قبال خاتمه بخشیدن فوق العاده قرارداد استفاده از سرویس، قرارداد سرویس های ویژه، پرداخت هایی که کاربر به عنوان مثال با تاخیر در مدت زمان خاصی باعث طولانی شدن زمان خاتمه بخشیدن به قرارداد شده است و اعتبار از دست رفته برای پول های ویژه مورد استفاده (به خصوص سرویس های ویژه) مسئول می باشد . کاربر حق هیچگونه ادعای دیگری مگر آنچه که در ضوابط عمومی قرارداد ذکر شده است، نخواهد داشت.

(6)   سازنده حق مسدود کردن اکانت با توجه به دلایل مهم و مختلف را دارد، اگر :
-
 کاربر در پرداخت هزینه سرویس های ویژه و مبالغی که بیش از 5 یورو ارزش دارن و این امر دو بار به کاربر یادآوری شده، کوتاهی کرده است.
-
 کاربر از قوانین سرویس تخطی کرد و به چنین رفتاری بعد از اخطار نیز ادامه داد. اخطار در مواردی که دلیلی برای این کار برای سازنده بازی وجود ندارد، مثلا در مواردی که کاربر جرم سنگینی را انجام داده است ( استفاده از چندین اکانت به ازای بازیکن، ارتکاب بزهکارانه...)
-
 کاربر با توجه به اخطارهای قبلی حداقل در 4 هفته گذشته از اکانت خود استفاده نکرده است.

(7)   اگر پلتفرم سرویس امکان فسخ را فراهم نکند، هرگونه فسخ بایستی به صورت مکتوب (ایمیل) با ذکر دلایل فسخ انجام شود. لغو فوق العاده بایستی در هر زمان با ارائه دلایل صورت پذیرد.

(8)   به علت دلایل فنی امکان حذف قطعی اطلاعات کاربر چند روزی طول خواهد کشید.

(9)   در مورد فسخ توجیه پذیر از سوی سازنده به دلایل مهم، کاربر هیچگونه حقی برای پس گرفتن سرویس هایی که طبق فسخ می شوند، ندارد.

 

§ 9  شیوه مکتوب

پیمان های مازاد برای شرایط استفاده، همچنین اصلاح، ضمیمه و فسخ به صورت مکتوب معتبر است. برای تغییر ادعای نگهداری و استفاده نیز تنها به شکل کتبی معتبر است.

 

§ 10 انتقال حقوق

حق محتوای پست های کاربر در قالب سرویس همچنان برای کاربر محفوظ باقی خواهد ماند. کاربر با وارد کردن محتوا، یک مجوز بدون هزینه را برای سازنده جهت بکار گیری محتوا در هر زمان به خصوص حق ایجاد دسترسی عمومی محتوا برای سایر کاربران فراهم می کند.

§ 11  بند جداگانه و سایر موارد

(1)    اگر یکی یا چندین مورد از پیمان مذبور نامعتبر و یا ایراد داشت، تاثیری در بخش های دیگر پیمان نخواهد داشت. طرفین متعهد می شوند که قسمت های نامعتبر را با بخش های جدید و منطبق تعویض کنند.

(2)    در شرایط استفاده این قرارداد قوانین کشور آلمان مورد استفاده قرار گرفته شده است. قانون متحدالشکل بین المللی فروش اجناس (CISG) بکار گرفته نشده است.

(3)    محل اقامت شرکت به عنوان محل دعوی قانونی در نظر گرفته شده است. اگر محل سکونت کاربر جایی غیر از جمهوری فدرال کشور آلمان باشد، محل دعوی کماکان محل اقامت شرکت سازنده می باشد. این امر حتی اگر در هنگام دعوا محل زندگی کاربر نامشخص هم باشد صادق است.

(4)    سازنده حق اصلاح یا تکمیل این شریط استفاده را در موارد ضروری ( به عنوان مثال مطابقت با وضعیت قانونی، افزایش دامنه سرویس های سازنده و غیره...) دارد. کاربر می بایستی از طرق مناسب از این تغییرات ضوابط و شرایط مطلع گردد. این اطلاع رسانی چه در محیط سرویس ها و یا از طریق ارسال ایمیل به آدرس ایمیل کاربر صورت می گیرد. در هر صورت کاربر در اولین ورود خود به سرویس از تغییر صورت گرفته مطلع خواهد شد.

(5)    کاربر یک ماه فرصت دارد تا نسبت به نپذیرفتن تغییرات بوجود آمده در شرایط استفاده اقدام کند. توصیه می شود که کاربر این کار را به صورت کتبی از طریق ایمیل به منظور بیان دلیل خود جهت مخالفت اقدام نماید.

(6)    اگرکاربر طی ضرب العجل یک ماهه نتوانست نسبت به مخالفت از شرایط استفاده از سرویس تغییر یافته اقدام کند، قوانین جدید برای وی به عنوان قوانین پیش فرض اعمال می شود. اگر کاربر از ضرب العجل استفاده کرد، طرفین حق خاتمه دادن به پیمان را در یک دوره لغو یک ماهه خواهند داشت. مگر اینکه کاربر حق فسخ آنی پیمان را داشته باشد.

(7)    مبالغ پرداختی سرویس های ویژه کاربر و هنوز اعتبار زمانی آنها طبق قرارداد باقی مانده است، می بایستی بازگردانده شود. کاربرهیچگونه ادعای دیگری نخواهد داشت.

(8)    سازنده احتمال فسخ، تناقض گویی شرایط پیمان و نتایج قانونی را خاطر نشان می سازد. به خصوص در مورد وجود ایراد در ارتباط با کاربر.

(9)    به کاربر توصیه می شود تا شرایط استفاده و توضیحات حدود استفاده از سرویس ها را شخصا به طور منظم مورد بررسی قرار دهد تا از تغییرات باخبر شود.

معتبر از ژوئن 2014

upjers GmbH

مدیر عامل شرکت: Klaus Schmitt

آدرس: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

 

ایمیل: agb@upjers.com

تلفن: +49(0)951/5109080  (مربوط به بخش پشتیبانی کاربران نمی باشد)
فکس: +49(0)951/510908102 (مربوط به بخش پشتیبانی کاربران نمی باشد)

محل ثبت: Amtsgericht Bamberg
شماره ثبت تجاری: HRB 5558

شماره ثبت مالیات بر ارزش افزوده: DE275673923