ГПУЗП и Информация за Клиента, Право на Отмяна

Главни Правила и Условия за Ползване

§ 1 Обхват, Сключване на договор

 1. Главните условия за ползване съдържат отношенията за ползване между upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (доставчик) и потребителите на техните електронни забавни оферти (услуги). Условията за ползване предоставени от потребителя ще бъдат валидни, само ако доставчика се съгласи с тях в писмена форма. Чрез регистрация в игровия портал или съответните услуги (примерно чрез попълване на формуляр за създаване на достъп (отваряне на акаунт)) и чрез влизане в платформата на съответната услуга, потребителя се съгласява с тези условия. По време на регистрацията, потребителят бива помолен да се съгласи с тези условия за ползване. Тези условия за ползване са валидни за всяка една услуга, включително и за бъдещи договори, предложения, стоки и услуги на доставчика.

 2. Условията за ползване ще бъдат публикувани на игровият портал, както и на в обхвата на съответните игри или услуги. Тези Условия за ползване могат да бъдат записани в памет, постоянен носител на данни или принтирани. При поискване от страна на потребителя, обаче, те могат да бъдат изпратени чрез поща.

 3. Освен това и в допълнение към тези условия за ползване, правилата в играта и наръчници за игра, които са описани в обхвата на съответните услуги са също валидни.

 4. Услугите са единствено насочени към потребителя, според § 13 на Германският граждански кодекс. Комерсиалната употреба на тези услуги е забранена. Използването на тези услуги е позволено за всички хора, които са на 18 години или повече. По-малките могат да използват услугите само с разрешение от своите родители или настойници.

 5. При регистрация потребителя изрично гарантира, ако той/тя има нужната възраст - или ако е по-малък, че той/тя и поискал/а разрешение от родителите или настойниците си да използва тези услуги.

 6. Договорните отношения започват с регистрацията на потребителя в игровия портал или определена услуга предоставена от доставчика и при приемане на тази регистрация от доставчика чрез създаване на достъп (акаунт). Те приключват с прекратяването на договора от потребителя, това може да стане чрез изтриване на въпросния акаунт или чрез блокирането, или изтриването на акаунта от доставчика, както и анулиране от страна на доставчика.

 7. Чрез изпращането на регистрационната форма потребителя изпраща молба за сключване на съглашение за използвани на услуги. (също "Молба за отваряне на акаунт в услугата"). За да бъде приета тази молба, всички полета във формата трябва да са попълнени правилно.

 8. Договорното съглашение между доставчика и потребителя споменато в тези Условия за ползване влиза в сила със сключване на договор за ползване на услуги или на приемането на заявлението за сключване на договор по отношение на употребата на допълнителни услуги от доставчика. Достъпа до акаунта на услугите може да бъде потвърден незабавно или при първото извършено действие от доставчика. Въвеждането на запитване за отваряне на акаунт в услугата, това е, възможността да се използват допълнителни услуги ще бъдат потвърдени незабавно електронно чрез изпращане на е-майл съобщение до е-майл адрес предоставен от потребителя. Потвърждението за достъп не подписва автоматично обвързващо приемане на условията за ползване. Потвърждението за достъп, обаче, може да бъде свързано с декларация за приемане

§ 2 Покритие на услугите

 1. Доставчика официално позволява на потребителя да използва предлаганите услуги, предоставяйки ги в Интернет. Потребителя трябва да предостави всички нужни технически устройства, за да използва услугите на доставчика.

 2. Потребителят няма право да настоява за регистрация в коя да е от услугите. Доставчика запазва правото си да отказват регистрация на определен потребител без изрично посочване на причина.

 3. Доставчика не гарантира, че услугата, която предоставя удовлетворява желанията и нуждите на потребителя. Доставчикът особено не гарантира, че услугите, които са подходящи за каквато цел потребителят може да се стремят да постигнат с помощта на услугата.

 4. Потребителят трябва да знае, че постоянна, непрекъсната и цялостна достъпност на услугата не е възможна. Доставчикът, обаче, гарантира достъпност от средно 92 % (деветдесет и два) или по-висока. Технически или други грешки засягащи услугата, които са извън задълженията на доставчика са изключени от това правило. Стандартни ъпдейти на играта или действия за поддръжка по време, на които услугата не е достъпна, също са изключение от правилото. Потребителят може да е с ограничен достъп до услугите, ако това се изисква поради причини за сигурност, както и избягване на проблеми с мрежата, спиране на софтуера или запазените данни. .

 5. Услугите са обект на постоянна разработка, адаптация и промяна. Доставчика е свободен да променя съдържанието и изгледа, също така да променя или модифицира други параметри по всяко време. Потребителят не може да изисква запазване на технически или други опции. Потребителят има право да ползва услугата в нейния текущ вид.
  Потребителят няма право да изисква запазване на услугата в същия й вид, който е бил достъпен при подписване на договорното съгласие.
  Доставчика си запазва правото да спре услугата по всяко време без предоставяне на причини. В такава ситуация, потребителя има право (на база on § 3 абстракт 5a) да изиска таксите, които той/тя вече е платил/а предварително (примерно за супер валутата) да му бъдат върнати в други услуги предлагани от доставчика или доставчика да предложи възстановяване на услугите, за които вече е платено. Потребителя няма право да има някакви бъдещи искания и претенции.

 6. Съветите и подсказките предоставени от доставчика или неговите служители са винаги необвързващи. Потребителят няма никакви права за изискване на компенсация относно щети нанесени от такива съвети и подсказки.

 7. Освен, ако не е споменато другаде, предлаганите услуги са безплатни. Това не включва правилата в § 3, "Супер валута, допълнителни услуги, условия за плащане".

§ 3 Супер валута, допълнителни услуги, условия за плащане

 1. Доставчика предлага възможност на потребителите да закупуват така наречените "супер валути" (кредити, диаманти, корони, коал, чипове боя, съкровища, и др.) срещу определено парично заплащане в определени услуги. Цената на определен на тези супер валути се определя от сайта представител на определената услуга. Покупката на тези валути изисква сключване на допълнително споразумение, което е независимо от тези Условия за ползване на услугата (Споразумение за допълнителни услуги). Това ще се случи в рамките на отделна и ясно посочена процедура по закупуването. Процедурата по закупуването за завършва чрез бутон "закупи". Чрез натискането на този бутон, потребителя изразява правно обвързваща го декларация, която го задължава да плати съответните такси при извършването на договора.

 2. Използвайки тези супер валути, потребителя има възможност да получава допълнителни качествени и количествени предимства спрямо нормалните акаунти. Запазването на определени услуги не е отделен договор, а изцяло право на потребителя в рамките на съглашението посочено в § 3 секция 1. Точното описание на тези предимства, както и цената им са описани на определения уеб сайт. Супер валутата е валидна само за услугата, за която е закупена и стриктно не може да бъде трансферирана. След закупуване супер валутата е валидна 12 месеца.

 3. Като допълнение към условията за ползване, описанието на съответната допълнителна услуга също се зачита като условие за ползване. Доставчикът си запазва правото да ги променя по всяко време.
  В процеса на разработка и модификация на играта, доставчикът има право да променя съответните услуги, да ги спира или да ги интегрира безплатно към вече съществуващи услуги.

 4. Закупуването на супер валута не е задължително и вие не сте обвързани с него. Допълнителните услуги могат да се предлагат еднократно или да са ограничени за определен период от време. Временните услуги се спират след изтичане на времето, за което са закупени. Могат да бъдат подновени, ако все още се предлагат.

 5. Възвръщането на реални пари за вече закупена и използвана за услуги супер валута е невъзможно като правило. Това не важи, ако Съглашението за Допълнителни Услуги е успешно отменено по § 4, нито когато доставчикът е спрял или променил функционалността на тези услуги, или е започнал да ги предлага като безплатни.

  а. Супер валута, която е била закупена с реални пари в рамките на десет седмици преди работата на услугата да е прекратена, могат да бъдат разменени за друга услуга на доставчика (трябва да се избере от потребителя). Алтернативно, потребителят може да поиска рефънд на супер валутата, която е била закупена с истински пари в рамките на десет седмици преди доставчика да прекрати да предлага съответните услуги. Потребителя трябва да изпрати съответното си желание в писмена форма до support@upjers.com в рамките на десет дни след закупуване на супер валутата.

  б. Ако потребителят вече е използвал Супер Валута валидна за определено време предварително и не може да ги използва поради причини причинени от доставчика (примерно прекратяване на услугата, предоставяне на услугата безплатно, или поради постоянна недостъпност на услугата), доставчика трябва да предложи на потребителя основно различни допълнителни опции на потребителя като замяна на предплатените услуги или да върне заплатената сума (например стойността на супер валутата) пропорционално на изтеклото време. Правото на потребителя да анулира договора отнасящ се с тези допълнителни услуги незабавно не се променя от този факт. Потребителят няма право да предявява други искания.

 6. Доставчикът има правото да получава плащания предварително във формата на супер валута за допълнителни услуги, които се предлагат. Таксите за закупуване на супер услуги трябва да се заплатят веднага щом договора е сключен, примерно чрез потвърждаване на закупуването на супер валутата. Доставчикът предлага различни методи за плащане. Потребителят не може да изисква от доставчика да използва специфични методи за плащане или да поддържа тяхната функционалност. Плащанията за услугите ще бъдат събирани, чрез метод който потребителя е избрал. На потребителят е известно, че доставчика на плащанията, независимо от метода на плащане, предоставя само част от платената сума на доставчика. Освен в случай на валиден отказ на иск на потребителя да бъде рефъндната или възстановена за плащания, това връщане е ограничено до нетната сума, която всъщност доставчика е получил. Доставчикът няма да върне парите одържани от доставчика на съответния метод за плащане. .

 7. Ако има закъснение с плащане, доставчикът си запазва правото да прекрати използваната допълнителна услуга, както и да блокира акаунта на потребителя. Това не е освобождава потребителя от задължението да заплати оставащата сума пари.

 8. Ако доставчикът претърпи финансови загуби заради потребителя, потребителят трябва да компенсира доставчика. В такива случаи, доставчикът има право да събере тези плащания като допълнение към предварително уточненото плащане.

 9. Потребителят може да отговаря на доставчика, само чрез законни контра-отговори. Прехвърлянето към трети страни не е позволено.

§ 4 Права за оттегляне относно супер валута и допълнителни услуги

Права за оттегляне:

Можете да отмените вашето договорно заявление в рамките на 14 дни в писмена форма без посочване на причини. Пробния период се състои от 14 дни от датата на приключване на договора. За да упражните своето право на отказ, трябва да ни информирате

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Телефон: +49 (0) 951-510908
FAX: +49 (0) 951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com

чрез средства за изключително изявяване (като писмо изпратено чрез пощата, факс или е-майл) относно своето решение да прекратите този договор.

Можете да използвате прикачения модел за отказ, за да направите това. Използването на тази форма не е задължително.


Модел на форма за оттегляне

(За да откажите своя договор, моля попълнете тази форма и ни я изпратете)

 • До upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Факс: +49 (0) 951-510908102; Е-майл: agb@upjers.com
 • Аз/Ние()заявяваме, че Ние () се оттегляме от своя/нашия () договор за продажба на следните стоки () / за предоставянето на следните услуги (*):
 • Поръчан на () / получен на ()
 • Име на потребител(и)
 • Адрес на потребител(и)
 • Подпис на потребител(и) (само ако тази форма бъде изпратена в писмена форма)
 • Дата

(*) Изтрийте както е подходящо

За да наблюдавате пробния период, трябва да изпратите изявление информиращо ни за вашето решение да откажете договора преди пробния период да е изтекъл.

Последствия от отказванe:

Ако откажете този договор, трябва да ви върнем всички плащания получени от вас, включително и таксите за изпращане (изключвайки допълнителните такси, които могат да бъдат добавени поради начина на доставка, който сте избрали, и който се различава от стандартния, най-евтин начин за доставка, който ние предлагаме) незабавно и в рамките на не по-малко от четиринадесет дни от деня, в който сме получили вашето желание за оттегляне. За да приложим връщането, ще използваме същият метод за плащане, който вие сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изключително не се споразумеем за друг; по никакви причини няма да бъдете таксувани за това връщане.

Специална Информация

Право на отменяне ще изтече предварително, ако сте дали своето изключително съгласие, че upjers трябва да започне да изпълнява договора преди изтичането на пробния период и след като изрично сте потвърдили това чрез съгласие, ще загубите своето право за отказ с началото на изпълнението на договора.

§ 5 Искания за дефекти

 1. Доставчикът предлага достъп до услуги и платени услуги, на потребителя в тяхната съответна текуща версия. Потребителят няма право да изисква запазване или възвръщане на предходно състояние на дадена услуга или платена услуга.

 2. Потребителят трябва да има в предвид, че софтуера, които доставчикът му разрешава да ползва не може да бъде безпогрешен. Услугата може да се счита като недостатъчна, само ако играемоста на играта е невъзможно.

 3. За своя собствена защита, и за да може да предостави доказателство, препоръчва се потребителят да изпрати всички искания до доставчика в писмена форма или чрез е-майл.

 4. Грешки извън контрола на доставчика (форс мажорни обстоятелства) или грешки причинени от потребителя, или от промени, които не са извършени от доставчика, или промени които не могат да се свържат с доставчика или други форми на манипулация не могат да бъдат причина за искания за дефекти.

 5. Гаранции според закона не са предоставени от доставчика, освен ако те не са изключително съгласени в писмена форма.

§ 6 Отговорност

 1. Ако услугите са безплатни, доставчикът никога не може да бъде държан в отговорност за нанесени вреди, освен за такива нанесени поради небрежност или умишлено.

 2. Ако доставчика поиска плащане за услуги, той носи отговорност, без ограничение за умишлени и груба небрежност актове.

 3. В случай на малка небрежност, доставчика ще носи отговорност, само ако има съществени договорни задължения. Съществени договорни задължения, или така наречените задължения кардинални в съответствие с установената съдебна практика на Съда на Европейските общности, са задължения, чието изпълнение е предпоставка за активиране на правилното изпълнение на договора на първо място и за чието изпълнение потребителят може да разчита. Отговорността да заплати обезщетение за вреди се ограничава, до които обикновено се наблюдават и предвидими договорни щети.

 4. Предумишлени премахвания от отговорност не са валидни когато става въпрос за застрашаване на живот, телесни повреди, или засягане на здравето. Те също така не са валидни, ако тази щета е причинена от предварително нарушаване на договора. Това не се отнася за отговорността на доставчика според Закон за отговорността както и за §44 от телекомуникационния закон за защита на Германските потребители (TKV).

 5. Предумишлените изключения и ограничения на отговорност също са валидни, когато става въпрос за служители, партньори и друг персонал на доставчика, особено, ако е в услуга на притежатели на акции, партньори, представители и други членове и техните служители включващ отговорността на техните служители.

 6. Доставчикът се разграничава от съдържанието на страници, които директно или недиректно линкнати откъм услугите предоставяни от доставчика. Доставчика не може да бъде държан в отговорност за това съдържание. Доставчикът на сайтовете, за които става въпрос е доставчик на сайта и затова са отговорни за неговото съдържание. Няма да има извънреден контрол над тези сайтове от доставчикът. На доставчика не е известно някоя от тези страници да нарушава някакъв закон. Ако това, обаче, се случи и се докладва на доставчика, линка към съответния сайт ще бъде премахнат от доставчика.

 7. Една промяна на тежестта на доказване в ущърб на потребителя, не е свързана с горните разпоредби.

§ 7 Задължения на потребителя

 1. Потребителят се задължава да пази в тайна своите данни за достъп. Не е позволено да ги предоставяте на трети лица.

 2. Потребителят се задължава да използва само по един акаунт на всеки сървър. Използването на повече от един акаунт на един сървър (т.н. мулти акаунти) е забранено.

 3. Потребителят се задължава да не използва друг вид софтуер ("скриптове,”ботове” и др.).

 4. Потребителят се задължава да не използва бъгове или грешки в програмирането, в своя полза. Каквито и да било ползи, които може да са възникнали от подобно нещо, ще бъдат прегледани и сервизирани от доставчика. Потребителят трябва да запази действителния или предполагаемия бъг в тайна и да го докладва на доставчика без закъснение.

 5. Потребителят се задължава да не публикува или разпространява снимки, линкове, имена, думи които по някакъв начин са рекламни, политически, обиждащи, сектантски, порнографски или по друг начин неморални или въпросни. Потребителят, също така се задължава да не използва никакви защитени от закона за запазените права изрази, имена или изображения. В случай на съмнение, потребителят трябва да изтрие това съдържание възможно най-скоро. Доставчикът има право да изтрие съответното съдържание незабавно.

 6. Потребителят се задължава да следва всеки указ или съвет от страна на доставчика и неговите служители. Това правило включва и указанията на администраторите или модераторите във официалния форум свързан със съответната игра.

 7. Нарушението на тези задължения дава правото на доставчика да изключи потребителят от съответната услуга и да блокира или изтрие неговия акаунт. Възстановяване на супер валута или други услуги на въпросния акаунт или мулти акаунти не е разрешено.

§ 8 Анулиране

 1. Потребителят има правото да прекрати своята посещаемост в една или повече услуги по всяко време без причина и без ограничение във времето.

 2. Доставчикът има правото да прекрати една или повече услуги по всяко време, без ограничение във времето когато дадена услуга или услуги биват спирани.

 3. Ако потребителят е запазил използването на допълнителни услуги чрез супер валута, за определено време напред, правото за прекратяване на договора е изключено за този период от време.

 4. Правото и двете страни да прекратят Договорът за използване на услугите за добра кауза и съответно Съглашението за допълнителни услуги (извънредно прекратяване на договор) по всяко време остава незасегнато.

 5. Ако доставчикът анулира Договора за използване на услугата и съответно Съглашението за допълнително услуги, плащания които потребителят е направил предварително за период от време, който е по-дълъг от времето на прекратяване и компенсация за загубена стойност на супер валута (специално за допълнителни услуги), ще му бъдат възвърнати на пропорционална основа. Потребителят няма право на допълнителни искания, освен ако не е изрично описано в условията за ползване на това съглашение.

 6. Доставчикът има правото да изтрие акаунт поради важни причини (но не е задължително да бъде заради точно тези), ако

  • потребителят се забавя с плащане на допълнителна услуга, и сумата, която дължи е повече от 5 евро, и е бил предупреден поне два пъти
  • потребителят системно нарушава правилата на услугата и не спира с това си държание, когато е бил предупреден. Предупреждение не е необходимо, ако се счита за неразумно за доставчика договорът да бъде запазен, на пример в случей на много тежки нарушения (множество акаунти на един играч, криминални нарушения и други.)
  • потребителят не е използвал акаунта си, дори след известяване за поне четири седмици.
 7. Ако платформата на услугата не предлага възможност за отменяне, всяко отменяне трябва да се състои във форма на текст (е-майл), като се посочват причините за отменянето. Извънредните откази винаги трябва да имат посочена причина.

 8. Поради технически причини, определеното изтриване на потребителската информация и акаунт е ефективно само след закъснение от няколко дни.

 9. В случай на оправдано анулиране от страна на доставчика, поради важни причини, потребителят няма никакви права за възстановяване на средствата вложени в услугите засегнати от анулирането.

§ 9 Писмена форма

Допълнителни споразумения към тези условия за ползване, както и модификации, допълнения и отменяния трябва да се предоставят в писмена форма за да са валидни. Това е в сила и за промени в исканията за запазване и използване на писмената форма. Това не засяга ефективността на дадена личност или изявени завети.

§ 10 Прехвърляне на права

(1) Правата на съдържанието, което потребителят публикува по време на услугата, остава със съответния потребител. Чрез въвеждане на съдържание, потребителя дава на доставчика прост безплатен лиценз за използване на това съдържание, който може да бъде оттеглен по всяко време, специално относно правото да прави това съдържание публично.

§ 11 Клауза съглашение

 1. Ако едно или повече споразумения тук са осъдителни или невалидни, останалата част от споразумението не е засегната от това.

 2. Законът на Германия важи за тези условия за ползване. Приложението на Uniform Law on the International Sale of Goods (CISG) не важи.

 3. Като легален окръг, се счита местожителството на компанията. Ако потребителя промени легалния окръг до държава извън Федерална Република Германия, легалния окръг за компанията остава нейното местожителство. Това важи, и ако точния окръг на потребителя не е известен по време на обвинението.

 4. Доставчикът има право да променя или допълва тези условия за ползване когато това е необходимо (например за адаптиране към законите, разширение на услугите предлагане от доставчика и други), и ако потребителя не изпитва някакви загуби от това. Потребителят ще бъде убеден за всяка промяна по условията за ползване. Това известяване ще става или в обхвата на услугите или чрез изпращане на е-майл съобщение до е-майл адреса попълнен от потребителя. Във всеки случай потребителят ще бъде допълнително информиран за промяната, когато се логва в услугата следващият път.

 5. Потребителят има един (1) месец за да се противопостави на промяната в условията за ползване. Препоръчително е потребителят да направи това в писмена форма (е-майл), за да има запазено доказателство за неговото искане.

 6. Ако потребителят не оспори промяната в условията за ползване, в съответния срок от един (1) месец и продължи да използва услугата, това означава, че той се е съгласил с новите правила. Ако той спази крайния срок, и двете страни имат право да сложат край на съглашението с анулиращ период от един месец, освен ако потребителя не използва правото си на незабавно анулиране според § 8 вече е в ефект. До терминирането на договора предходните условия за ползване ще останат в сила.

 7. Услуги, за които потребителят е заплатил и чието времетраене би преминало срока на съглашението, ще бъдат възвърнати. Потребителят няма права за други искания.

 8. Доставчикът ще посочи специално възможностите за анулиране, опровергаване на условията за ползване и легалните последствия, особено във връзка с липсващо възражение към съглашението от страна на потребителя.

 9. Препоръчително е потребителят редовно да се запознава със състоянието на условията за ползване и описанието и използваемостта на услугата, която ползва.

Валидни от Юни 2014

upjers GmbH
СЕО: Klaus Schmitt
Адрес: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

Е-майл: agb@upjers.com (без поддръжка)
Телефон: +49 (0)951/5109080 (без поддръжка)
FAX: +49 (0)951/510908102 (без поддръжка)

Регистрационен съд: Местен Съд на Бамберг
Регистрационен номер на компанията: HRB 5558

ДДС Номер: DE275673923