GTC i Korisničke Informacije, Pravo na Opoziv

Opći Uvjeti i Odredbe

§ 1 Područje,Sklapanje Ugovora

 1. Opći uvijeti I odredbe određenim od strane upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (davatelj) i korisnika i njihovih elektroiničkih ponuda (usluga).

 2. Ukoliko je korisniku omogućen pristup određenim uslugama putem internet stranica Operatera, tada se isključivo primjenjuju ovi Opći uvjeti korištenja. Aplikacije koje se mogu preuzeti, takozvane aplikacije, općenito su dostupne putem prodajnih platformi trećih strana. Ukoliko zahtjev zaprimi korisnik putem prodajne platforme treće strane, prednost imaju Opći uvjeti poslovanja predmetne prodajne platforme. U slučaju proturječnosti, Opći uvjeti prodajne platforme imaju prednost pred Općim uvjetima korištenja operatera.

 3. Ugovorni uvjeti korisnika ne postaju dio ugovora. Načelo prioriteta pojedinačnog sporazuma ostaje nepromijenjen.

 4. Prijavom na portal igre ili odgovarajući servis (tj. slanjem zahtjeva za autorizaciju pristupa (otvaranje računa)) i prijavom na platformu odgovarajućeg servisa, korisnik se slaže s ovim općim uvjetima. Prilikom prijave od korisnika se traži da pristane na uvjete korištenja. Za aplikacije koje se mogu preuzeti, korisnik se slaže s Općim uvjetima korištenja preuzimanjem i pokretanjem odgovarajuće aplikacije.

 5. Ovi uvjeti korištenja vrijede za bilo koje korištenje usluga, uključujući sve buduće ugovore, ponude, robu i usluge pružatelja usluga.

 6. Uvjeti korištenja bit će objavljeni na portalu za igre na sreću kao i u okviru dotičnih igara ili usluga. Ovi uvjeti korištenja mogu se spremiti u memoriju s izravnim pristupom ili na trajni medij podataka i mogu se ispisati. Na zahtjev korisnika, uvjeti korištenja mogu mu se poslati i poštom.

 7. Dodatno i komplementarno ovim uvjetima korištenja, pravila igre i priručnici za igru koji su navedeni u opsegu dotičnih usluga također vrijede. U slučaju nedosljednosti, ovi Opći uvjeti korištenja imaju prednost nad Pravilima igre/Uputama za igru.

 8. Usluge su namijenjene isključivo korisnicima prema § 13 Njemačkog građanskog zakonika. Komercijalno korištenje ovih usluga je zabranjeno.

 9. Korištenje ovih usluga dopušteno je svim osobama koje u trenutku registracije imaju 18 ili više godina. Maloljetnici su ovlašteni koristiti ove usluge samo uz dopuštenje svojih roditelja ili zakonskih skrbnika. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti usluge. Registracijom korisnik izričito potvrđuje da je punoljetan i poslovno sposoban ili – u slučaju ograničeno poslovno sposobne osobe – da ima pristanak zakonskog zastupnika.

 10. Ugovorni odnos počinje registracijom korisnika na portalu igara ili određenoj usluzi koju pruža pružatelj usluga te prihvaćanjem te registracije od strane pružatelja usluga putem odobravanja autoriziranog pristupa (račun). Završava raskidom ugovora od strane korisnika, bilo brisanjem dotičnog računa ili blokiranjem ili brisanjem računa od strane pružatelja usluga, kao i raskidom od strane pružatelja usluga.

 11. Ugovori između operatora i Korisnika sklapaju se tek nakon prihvaćanja Korisnikove prijave od strane Operatora. Prihvaćanje može biti izričito ili implicirano prvim činom ispunjenja operatera.

§ 2 Područje Usluge

 1. Ponuditelj omogućuje korisniku korištenje usluga davatelja u aktualnoj verziji u trenutku sklapanja ugovora tako da iste učini dostupnima na internetu.

 2. Korisnici će sami osigurati i održavati tehničke uvjete za sudjelovanje u uslugama. Obavezno se pridržavajte napomena operatera o tehničkim zahtjevima usluga.

 3. Korisnik nema pravo sudjelovanja u uslugama operatera. Konkretno, operater zadržava pravo odbiti ili ograničiti registraciju za jednu ili više usluga bez obrazloženja.

 4. Obavještavamo korisnika da stalna, nesmetana i potpuna dostupnost usluge putem interneta nije moguća. Pristup uslugama posebno u razdobljima u kojima su serveri nedostupni zbog tehničkih ili drugih problema koji su izvan dosega pružatelja usluga (viša sila, utjecaj trećih osoba i dr.), kao i vremena u kojima se igre ažuriraju ili se provode standardne aktivnosti održavanja, može se ograničiti. Pružatelji mogu ograničiti pristup svojim uslugama ako to zahtijeva sigurnost mrežnih operacija, održavanje integriteta mreže, kao i posebno izbjegavanje ozbiljnih kvarova na mreži, kvarova softvera ili spremljenih podataka. O eventualnim smetnjama i njihovom trajanju operater će obavijestiti korisnika u najkraćem mogućem roku.

 5. Usluge su podložne stalnom razvoju, prilagodbi i promjenama. Ponuditelj je stoga slobodan mijenjati sadržaj i izgled kao i mijenjati ili modificirati tehničke i druge parametre u svakom trenutku.

 6. Pružatelj zadržava pravo prekinuti rad ovih usluga u bilo kojem trenutku bez obrazloženja. U tom slučaju, korisnik ima pravo (na temelju § 3 sažetka 5a) zahtijevati da se naknade koje je on/ona već platio unaprijed (npr. za premium valutu) pripiše drugoj usluzi koju nudi pružatelj ili da pružatelj ponuditi povrat za već plaćene usluge. Pravni zahtjevi korisnika ostaju nepromijenjeni.

 7. Savjeti, ideje i pomoć o igri koje priopći pružatelj, kao i zaposlenici ili agenti pružatelja nisu obvezujući. Korisnik nema pravo na naknadu za bilo kakve nedostatke koje mogu prouzročiti ovi podaci.

 8. Osim ako nije drugačije navedeno u opisu usluga, usluge koje nudi pružatelj su besplatne. Ovo ne utječe na sadržaj § 3.

§ 3 Premium, Dodatne Usluge, Uvjeti Uplata,

 1. Korisnik ima mogućnost kupnje tzv. premium valuta (kovanice, dijamanti, ugljen, komadići boje, dragulji, krune itd.) u zamjenu za stvarni novac u sklopu usluga. Ne postoji obveza kupnje premium valuta. Kupnja premium valute uvijek je jednokratno plaćanje. Trajna obveza se ne uspostavlja.

 2. U igrama u pregledniku, premium valutu nudi izravno operater na temelju ovih Općih uvjeta korištenja. U kontekstu aplikacija koje se nude putem distribucijskih platformi trećih strana, premium valutu općenito distribuira dotični operater distribucijske platforme u svoje ime ili u ime operatera. Opći uvjeti dotične distribucijske platforme imaju prednost. U slučaju bilo kakvih proturječja, Opći uvjeti distribucijske platforme imaju prednost pred Općim uvjetima korištenja operatera.

 3. Kupoprodajna cijena premium valute bit će objavljena u sklopu odgovarajuće usluge.

 4. Kupnja premium valute zahtijeva sklapanje dodatnog ugovora - neovisno o ugovoru o korištenju usluge. To se odvija u okviru zasebnog i jasno označenog procesa narudžbe. Proces narudžbe završava klikom na gumb "Kupi". Pritiskom na ovu tipku korisnik daje pravno obvezujuću izjavu volje kojom se obvezuje na plaćanje predmetne naknade prilikom sklapanja ugovora.

 5. Nakon završetka procesa narudžbe, korisnik će dobiti potvrdu o kupnji premium valute u e-mail pretinac svog računa.

 6. Naknade za kupnju premium valute dospijevaju na naplatu odmah po sklapanju ugovora, odnosno nakon potvrde kupnje premium valute. Operater nudi različite načine plaćanja. Korisnik nema pravo zahtijevati od Operatera da nudi ili održava određene načine plaćanja.

 7. Kupljena premium valuta knjiži se na korisnički račun odmah po primitku uplate. Vrijeme primitka uplate ovisi o odabranom načinu plaćanja ili odabranom pružatelju usluga plaćanja i može varirati.

 8. Premium valuta vrijedi samo za uslugu za koju je kupljena i općenito je neprenosiva. Valjanost premium valute ograničena je na 12 mjeseci od datuma kupnje.

 9. Putem premium valute korisnik ima mogućnost rezervirati pojedinačne dodatne usluge u sklopu usluge za razliku od uobičajenog računa. Korištenje premium valute u određenoj usluzi ili rezervacija određenih dodatnih usluga nije samostalan ugovor, već samo jednostrano pravo Korisnika da odredi uslugu u okviru ugovora navedenog u § 3 stavak 4. Točan opis rezerviranih dodatnih usluga i broj premijske valute koja će se za njih koristiti bit će osigurani zasebno u okviru dotične usluge i varirat će ovisno o usluzi.

 10. Za dodatne usluge vrijede odgovarajući opisi usluga usluga kao posebni uvjeti uz ove Uvjete korištenja.

 11. Operater zadržava pravo promjene vrste, opsega i sadržaja dodatnih usluga.
  Operator posebno zadržava pravo da tijekom daljnjeg razvoja i prilagodbe usluga promijeni pojedine dodatne usluge, da ih više ne nudi i/ili da ih integrira u usluge bez naknade.

 12. Dodatne usluge mogu se sastojati od jednokratnih usluga ili biti vremenski ograničene. Vremenski ograničene dodatne usluge prestaju vrijediti nakon isteka rezerviranog vremena i mogu se ponovno rezervirati ako su i dalje u ponudi operatera.

 13. Naknada ili povrat novca za premium valute koje su kupljene i već iskorištene za usluge u pravilu nisu mogući. Ovo se ne primjenjuje ako je Ugovor o dodatnim uslugama stvarno poništen prema § 4, ako je operater pružio plaćene usluge na neispravan način i kasnija izvedba nije uspjela. Također ne vrijedi ako je pružatelj promijenio ili prestao s radom ovih usluga, ili ih je počeo nuditi besplatno tijekom ugovorom dogovorenog vremena korištenja.

a. Premium valuta koja je kupljena pravim novcem unutar deset tjedana prije prestanka rada usluge, može se zamijeniti za drugu uslugu pružatelja (po izboru korisnika). Alternativno, korisnik može zatražiti povrat premium valute koja je kupljena pravim novcem u roku od deset tjedana prije nego što pružatelj prestane nuditi predmetnu uslugu. Korisnik mora poslati odgovarajuću želju u pisanom obliku na support@upjers.com u roku od deset tjedana nakon kupnje premium valute.

b. Ukoliko je korisnik već koristio premium valute koje vrijede određeno vrijeme unaprijed i ne može ih koristiti zbog razloga uzrokovanih od strane davatelja (npr. prestanak rada, usluge koje se nude besplatno ili zbog stalne nedostupnosti dodatnih usluga) , pružatelj će korisniku ponuditi uglavnom različite dodatne značajke kao zamjenu ili povrat plaćenog iznosa (na primjer vrijednost premium valute) pro rata temporis. Pravo korisnika na izvanredni raskid Ugovora o dodatnim uslugama zbog neupotrebljivih dodatnih usluga prema § 8 sažetak 4 ostaje nepromijenjeno. Pravni zahtjevi korisnika također ostaju nepromijenjeni.

 1. Pružatelj ima pravo primiti akontaciju u obliku premium valute za dodatne ponuđene usluge.

 2. U slučaju neispunjavanja obveza, operater ima pravo prekinuti dodatne usluge i odmah blokirati pogođeni račun korisnika. Obveza korisnika da plati ugovorenu naknadu ostaje nepromijenjena.

 3. Ako operateru dođe do storniranja ili otkazivanja zbog ponašanja za koje je korisnik odgovoran, korisnik će snositi troškove koje operater zbog toga ima. U tom slučaju operater ima pravo ponovno naplatiti te troškove zajedno s izvornom naknadom.

§ 4 Pravo na Opoziv povezano s kupnjom premium vrijednosti

Pravo opoziva:

Možete opozvati vašu ugovornu izjavu u roku od 14 dana u pisanoj formi bez navođenja razloga. Period hlađenja je rok od 14 dana koji započinje onog dana kada je ugovor zaključen. Kako bi iskoristili svoje pravo opoziva potrebno je da nas obavijestite

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany (Njemačka)

Tel: +49 (0) 951-510908
Email: agb@upjers.com

eksplicitnom izjavom (kao što je pismo poslano poštom ili e-poštom) u vezi s vašom odlukom o opozivu ovog ugovora.

Za to možete upotrijebiti priloženi model obrasca za povlačenje. Korištenje ovog obrasca nije obavezno.


Model obrasca za povlačenje:

(Kako bi opozvali vaš ugovor, molimo vas popunite ovaj formular i vratite nam ga.)

 • Za upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Email: agb@upjers.com
 • Ja/mi () ovime obavještavamo da se ja/mi () povlačimo iz mog/našeg () ugovora o prodaji za sljedeću robu () / za pružanje sljedeće usluge (*):
 • Naručeno ()/primljeno ()
 • Ime korisnika usluge
 • Adresa korisnika usluge
 • Potpis korisnika usluge (samo ako je ovaj formular na papiru)
 • Datum

(*) Obrišite kako vam odgovara .

Kako bi započeli period hlađenja sve što trebate napraviti je poslati izjavu i obavijestiti nas o vašoj odluci kako bi ukinuli ugovor prije nego period hlađenja završi.

Posljedice Opoziva:

Ako opozovete ovaj ugovor, moramo vam vratiti sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji se primjenjuju jer ste odabrali vrstu dostave koja se razlikuje od standardne, najjeftinije dostave koju nudimo) odmah i u roku od manje od četrnaest dana počevši od dana kada smo primili obavijest o vašem opozivu. Kako bismo izvršili nadoknadu, koristit ćemo isti način plaćanja koji ste koristili za početnu transakciju, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno; ni pod kojim okolnostima vam se neće naplatiti ova naknada.

Kraj uputa o pravu na opoziv

Posebna napomena: Prijevremeni istek prava na opoziv

Pravo na odustanak prijevremeno istječe u slučaju ugovora koji obvezuje korisnika na plaćanje cijene, ako je operater započeo s izvršenjem ugovora nakon što je korisnik izričito pristao da operator započne s izvršenjem ugovora prije isteka roka. razdoblje za odustajanje i korisnik je potvrdio svoje znanje da gubi pravo na odustajanje svojom suglasnošću s početkom izvršenja ugovora, a operater je korisniku dostavio potvrdu ugovora prema § 312 f BGB.

§ 5 Potraživanje Nedostataka

 1. Zakonske odredbe o jamstvu primjenjuju se na usluge koje pruža operater uz plaćanje.

 2. U svrhu vlastite zaštite i mogućnosti pružanja dokaza, korisniku se savjetuje da sve zahtjeve uputi pružatelju u pisanom obliku ili putem e-pošte.

 3. Pogreške izvan kontrole pružatelja (viša sila i sl.) ili pogreške uzrokovane korisnikom ili promjenama koje nije izvršio pružatelj ili promjenama koje se ne mogu pripisati pružatelju ili drugim oblicima manipulacije, nikada ne mogu biti predmet reklamacije za nedostatke.

 4. Ponuditelj ne daje jamstva prema zakonu, osim ako nije drugačije izričito ugovoreno u pisanom obliku.

§ 6 Odgovornost

 1. U slučaju da se usluge pružaju besplatno, pružatelj se nikada ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu, osim ako je ta šteta uzrokovana krajnjim nemarom ili namjerno.

 2. Ako pružatelj usluge traži plaćanje, neograničeno je odgovoran za namjerne radnje i radnje iz grubog nemara.

 3. U slučaju manjeg nemara, pružatelj će biti odgovoran samo u slučaju bitnih ugovornih obveza. Bitne ugovorne obveze ili kardinalne obveze u skladu s ustaljenom praksom Suda pravde su one obveze čije je ispunjenje preduvjet da se uopće omogući pravilno ispunjenje ugovora i na čije se ispunjenje korisnik može pouzdati. Odgovornost plaćanja štete ograničena je na tipičnu i predvidivu ugovornu štetu.

 4. Navedena isključenja odgovornosti ne vrijede u slučaju opasnosti po život ili zdravlje. Oni također nisu valjani ako je ta šteta nastala zbog povrede ugovora. Ovo se ne odnosi na odgovornost pružatelja usluga prema Zakonu o odgovornosti za proizvode kao ni tamo gdje se primjenjuje §44 a Njemačkog zakona o zaštiti korisnika telekomunikacija (TKG).

 5. Prethodno navedena isključenja i ograničenja odgovornosti vrijede i za odgovornost zaposlenika, suradnika i drugog osoblja davatelja, posebno ako je u korist dioničara, suradnika, zastupnika i drugih tijela i njihovih zaposlenika. s obzirom na njihovu osobnu odgovornost.

 6. Ponuditelj se izričito ograđuje od sadržaja svih stranica koje su izravno ili neizravno povezane s uslugom koju nudi ("linkovi"). Davatelj se ne može smatrati odgovornim za sadržaj i stranice. Pružatelji dotičnih stranica odgovorni su za njihov sadržaj. Davatelj nema eksplicitnu kontrolu nad web stranicama trećih strana. Davatelju usluga nije poznato da takva web-mjesta krše primjenjive zakone. Ako je to slučaj i prijavljen je pružatelju usluga, poveznicu na predmetnu stranicu će naravno odmah ukloniti.

 7. Promjena tereta dokazivanja na štetu korisnika nije povezana s gornjim odredbama.

§ 7 Dužnosti Korisnika

 1. Korisnik se obvezuje čuvati tajne pristupne podatke za uslugu ili usluge. Ne smije proslijediti te podatke trećoj strani.

 2. Korisnik se obvezuje koristiti samo jedan račun po usluzi. Istodobno korištenje više računa s jednom uslugom (tzv. multi-using) nije dopušteno.

 3. Korisnik neće kupovati premium valutu izvan usluga od trećih strana za pravi novac niti nuditi premium valutu za kupnju ili razmjenu.

 4. Korištenje vanjskih skripti ili programa za automatizaciju sudjelovanja u uslugama (tzv. botovi) od strane Korisnika nije dopušteno.

 5. Korisnik se obvezuje da neće koristiti greške (bugove) ili druge programske poteškoće u svoju korist. Sve prednosti koje mogu proizaći iz ovoga moraju se poništiti ili vratiti, a pružatelj ih može opozvati. Korisnik je dužan tajiti stvarne ili navodne greške ili nepravilnosti te ih bez odlaganja prijaviti davatelju usluga.

 6. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati ili distribuirati bilo kakve slike, poveznice, imena ili riječi koje su na bilo koji način komercijalne, političke, uvredljive, seksističke, pornografske ili na bilo koji drugi način moralno upitne ili nepoželjne u okviru usluga. Korisnik se također obvezuje da neće koristiti pojmove, imena ili slike zaštićene autorskim pravima. U slučaju dvojbe, korisnik mora ukloniti te sadržaje što je prije moguće ako to od njega zatraži davatelj usluga. Davatelj ima pravo ručno ukloniti uvredljivi sadržaj.

 7. Korisnik se mora pridržavati svake uredbe ili odredbe od strane pružatelja usluga i njegovih zaposlenika. Ovo pravilo vrijedi i za odluke koje izdaju administratori ili moderatori službenog foruma koji je povezan s dotičnom igrom.

 8. Namjerno kršenje ovih obveza daje pružatelju pravo isključiti korisnika iz dotične usluge te blokirati ili izbrisati korisnički račun ili račune. Naknada za Premium valute koje su već pripisane jednom ili više računa u trenutku njihovog zatvaranja ili brisanja neće biti izdana. Naknada za usluge rezervirane i plaćene s jednog ili više računa u trenutku njihovog zatvaranja ili brisanja neće se izdavati.

 9. Nadalje, korisnik je dužan obeštetiti operatera od svih tužbi trećih osoba zbog povrede njihovih prava ponašanjem ili objavljenim sadržajem ili podacima korisnika. Odštetni zahtjev uključuje i razumne troškove obrane.

§ 8 Abrogacija

 1. Korisnik ima pravo ukinuti njegovo sudjelovanje u jednoj ili više usluga bez ikakvog razloga.

 2. Davatelj ima pravo da ukine određene ili nekoliko te sve usluge bilokada bez roka .

 3. Ako je korisnik kupio dodatne usluge premium valute za određeno vrijeme unaprijed pravo na izvanredan prekid ugovora mora biti izuzet za ovaj period vremena.

 4. Prava svih strana je prekinuti Sporazum o Korištenju Usluga za dobrobit obje strane I Suglasnost za Dodatne Usluge odnosno (izvanredan prekid ugovora) u bilo koje vrijeme treba ostati nepromjenjeno.

 5. Ukoliko davatelj poništi ugovor za standardne usluge I ugovor za korištenje dodatnih usluga, Krediti I druge uplate koje još nisu iskorištene u usluzi će biti vraćene na pro – rate bazi. Korisnik nema prava na bilo koje dodatna potraživanja sve dok nije navedeno drugačije u uvijetima dogovora.

 6. Davatelj ima pravo ugasiti,kazniti račun zbog važnih razloga I to ako ,

  • ako korisnik oklijeva s uplatom za dodatne usluge,iznos novca koji prelazi 5 € te kada je korisnik upozoren najmanje 2 puta.
  • korisnik namjerno krši pravila usluge I ne pokušava stati s njegovim ponašanjem.Opomena nije potrebna ako se smatra nerazumnim od davatelja da zadrži prava ugovora te onemogući sve navedena prava zbog toga zbog teških povreda korisnika ( više računa, kriminalne radnje itd…)
  • korisnik nije koristio svoj račun usprkos opomeni najmanje 4 tjedna
 7. Ako platform usluge nije omogućila mogućnost ukinuća,svako ukinuće mora biti u formi (email), gdje izvanredan otkaz s razlogom mora biti postavljen uvijek sa razlogom.

 8. Zbog tehničkih razloga, kompletno brisanje korisničkih podataka I računa stupa na snagu nakon nekoliko dana.

 9. U slučaju opravdanog ukidanja od davatelja zbog razloga, korisnik nema pravo za povrat za usluge koje su obuhvaćene ukinućem.

§ 9 Pisana Forma

Dodatni ugovori uz ove uvjete korištenja kao i izmjene, dopune i opozivi moraju biti dostavljeni u pisanom obliku kako bi bili valjani. Ovo također vrijedi za promjenu zahtjeva za očuvanje i korištenje pisanog oblika. Ovo ne utječe na valjanost bilo kojeg pojedinačnog ili izričitog ugovora.

§ 10 Prava Korištenja

 1. Operater daje korisniku neisključivo i nepodlicencirano pravo korištenja dotične usluge kako je predviđeno za vrijeme trajanja ugovora o korištenju usluge.

 2. Korisnik ne smije prodavati, poklanjati, posuđivati ili podzakupljivati korisnički račun.

 3. Korisnik smije reproducirati uslugu samo u onoj mjeri u kojoj to dopušta njezina namjena. Nužno dupliciranje uključuje učitavanje usluge ili njezinih komponenti u radnu memoriju, ali ne i privremenu instalaciju ili pohranu usluge na nositelje podataka hardvera koji koristi korisnik.

 4. Korisniku je zabranjeno uklanjanje ili zaobilaženje bilo kojeg postojećeg mehanizma zaštite od neovlaštenog korištenja, osim ako je to nužno za postizanje nesmetanog korištenja programa.

 5. Intelektualno vlasništvo i druga vlasnička prava u igri ostaju operateru i njegovim davateljima licence. Korisnik izričito prihvaća intelektualno vlasništvo i srodna prava operatera i njegovih davatelja licence na softver, sadržaj, sigurnosne kopije i dokumentaciju.

 6. Ako korisnik može stvoriti i učitati sadržaj u ili u izravnoj vezi s uslugom (tzv. "korisnički generirani sadržaj"), npr. učitavanje slika, dijeljenje sadržaja, integracija poveznica, odabir imena igrača, stvaranje postova na forumu, itd., tada oni ne smiju biti reklamni, politički ekstremni, rasistički, uvredljivi, seksistički, pornografski ili na bilo koji drugi način moralno prijekorni ili nepoželjni. Osim toga, krajnji korisnik neće koristiti nikakve zakonski zaštićene oznake, imena ili slike bez pristanka nositelja prava.

 7. Prava na korisnički generirani sadržaj ostaju pri dotičnom korisniku. Operater ne preuzima takve sadržaje kao svoje. Unatoč tome, operater zadržava pravo provjeriti takav sadržaj prije objave te ga po potrebi odbiti. Korisnik objavom daje operatoru samo jednostavno, besplatno te vremenski i geografski neograničeno pravo korištenja sadržaja, a posebice pravo na reprodukciju i javno objavljivanje u okviru usluga.

§ 11 Klauzula o Raskidivosti

Ako je jedan ili više sporazuma ovdje sporno ili nevaljano, to ne utječe na ostale ugovore.

§ 12 Izbor Prava, Mjesto Nadležnosti, Izvansudska Nagodba

 1. Ovi Uvjeti korištenja i svi ugovori sklopljeni na temelju ovih Uvjeta korištenja podliježu zakonima Savezne Republike Njemačke. Isključena je primjena UN-ove konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i kolizijskih pravila njemačkog međunarodnog privatnog prava. Odabir zakona neće utjecati na obvezne odredbe o zaštiti potrošača koje se primjenjuju u korisnikovom mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta.

 2. Ako korisnik nakon sklapanja ugovora preseli svoje prebivalište ili uobičajeno boravište izvan Savezne Republike Njemačke, nadležno je sjedište operatera. Ovo se također primjenjuje ako prebivalište ili uobičajeno boravište potrošača nije poznato u trenutku pokretanja postupka.

 3. Europska komisija osigurava internetsku platformu za izvansudsku internetsku nagodbu između potrošača i trgovaca. Platforma je dostupna putem sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Operater nije dužan sudjelovati u postupku. Operater neće sudjelovati u postupku. Pitanja i probleme primarno uputite našoj korisničkoj službi putem obrasca za podršku.

§ 13 Podložno Promjenama

 1. Operater zadržava pravo izmjene ili dopune ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost, pod uvjetom da se to učini potrebnim (npr. prilagodba zakonskoj i zakonskoj situaciji, proširenje ponude usluga operatera, itd.) a korisnik time nije u nepovoljnom položaju protivno dobroj vjeri. Promjene ovih Uvjeta korištenja bit će priopćene korisniku na prikladan način putem obavijesti. Obavijest se vrši u sklopu usluga ili slanjem e-mail poruke na e-mail adresu koju je korisnik naveo. U svakom slučaju, korisnik će biti obaviješten o promjeni prilikom sljedeće prijave.

 2. Korisnik se može usprotiviti promjenama Uvjeta korištenja u roku od jednog (1) mjeseca nakon što je s njima obaviješten i upoznat. Preporuča se korisniku da prigovor uputi operateru u pisanom obliku ili e-mailom radi očuvanja dokaza.

 3. Ako korisnik ne prigovori operateru na izmijenjene Uvjete korištenja u roku od jednog (1) mjeseca nakon što je s njima obaviješten i upoznat ili ako nastavi koristiti Usluge, izmijenjeni ili dopunjeni Uvjeti korištenja postaju učinkovit za njih. Ako se Korisnik pravodobno usprotivi, obje strane imaju pravo raskinuti ugovor uz otkazni rok od mjesec dana, osim ako pravo na raskid u bilo kojem trenutku već postoji prema § 8. Do raskida ugovora, izvorni uvjeti korištenja nastavit će se primjenjivati.

 4. Sve naknade za uslugu plaćene unaprijed tijekom razdoblja raskida bit će vraćene korisniku na pro rata osnovi. Daljnji zahtjevi korisnika su isključeni.

 5. U obavještavanju o promjenama, operater će se posebno osvrnuti na mogućnost prigovora i raskida, rok i pravne posljedice, posebice u slučaju izostanka prigovora.

 6. Korisnicima se preporučuje da se stalno informiraju o statusu Uvjeta korištenja te opisima izvedbe i korištenja Usluga.

upjers GmbH
CEO: Klaus Schmitt
Adresa: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (Njemačka)

Email: agb@upjers.com (nema podrške)
Phone: +49(0)951/5109080 (nema podrške)
Fax: +49(0)951/510908102 (nema podrške)

Registarski Sud: Lokalni Sud u Bambergu
Matični broj tvrtke: HRB 5558

VAT broj: DE275673923