TCG și Informații despre Clienți, Dreptul de Revocare

Termeni și Condiții Generale

§ 1 Conţinut

(1) Termenii și condițiile generale de utilizare sunt conținutul relației de folosire între upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (furnizor) și utilizatorii serviciilor electronice (utilizatori). Condițiile contractuale furnizați de către utilizator vor deveni parte din contract dacă furnizorul îi acceptă într-o formă scrisă. Prin înregistrarea în portalul de joc sau la unul dintre serviciile respective (acesta este prin trimiterea unei aplicații pentru crearea unei autorizații de acces (deschiderea unui cont)) și autentificarea pe platforma serviciului respectiv, utilizatorii sunt de acord cu acești termeni generali și condiții. La înregistrare, utilizatorului i se cere să accepte termenii de utilizare. Acești termeni de utilizare sunt valabili pentru orice utilizare a serviciilor, inclusiv contracte de viitor, oferte, bunuri și servicii ale furnizorului.

(2) Termenii de utilizare vor fi publicați pe portalul jocurilor și în cadrul serviciilor. Acești termeni de utilizare pot fi salvați către o memorie aleatorie de acces, un mediu permanent de informații sau imprimați. La cererea unui utilizator, termenii de utilizare pot fi trimiși prin poștã.

(3) Pe lângă acești termeni de utilizare, sunt de asemenea valabile regulile și instrucțiunile jocului, care corespund acestor servicii.

(4) Serviciile sunt destinate doar cãtre utilizatori, în conformitate cu § 13 a Codului Civil German. Utilizarea comercialã a acestui joc este interzisã. Utilizarea acestor servicii este autorizată tuturor persoanelor care în momentul înregistrării au 18 ani sau mai mult. Minorii sunt autorizați să utilizeze aceste servicii, doar cu acordul tutorelui legal.

(5) La înregistrare, utilizatorul confirmã cã este major - în cazul minorilor este necesară acordul tutorelui legal.

(6) Relația contractuală începe cu înregistrarea utilizatorului pe portalul de joc sau la un anumit serviciu furnizat de către operator și prin acceptarea acestei înregistrări de către furnizor prin modul de a crea o autorizație de acces (cont). Se termină prin rezilierea contractului de către utilizator, fie prin ștergerea contului în cauză sau prin blocarea sau ștergerea contului de către operator, precum și prin abrogarea de către operator.

(7) Trimiţând formularul de înregistrare, utilizatorul prezintă o cerere cu caracter obligatoriu pentru a încheia un acord de utilizare a serviciului (de asemenea " Aplicare pentru deschiderea unui cont se serviciu). Pentru ca această cerere să fie acceptată, toate câmpurile formularului trebuie să fie completate corect.

(8) Acordul contractual între furnizor și utilizator menţionați în aceşti Termeni şi condiţi generale iau efect numai dacă se acceptă cererea de încheiere a unui contract de utilizare servicii de către furnizor. Accesul contului serviciu trebuie sã fie confirmat imediat în urma primei acţiuni a operatorului. Intrarea cererii de deschidere unui serviciu-cont, asta înseamnă, opțiunea de utilizare a serviciilor suplimentare vor fi confirmate imediat electronic prin trimiterea unui e-mail de confirmare către adresa de e-mail furnizată de către utilizator. Confirmarea de acces nu înseamnă acceptare obligatorie a acordului de utilizare. Confirmarea de acces poate fi legată totuși de declarația de acceptare.

§ 2 Domeniul de Aplicare al Serviciilor

(1) Operatorul permite utilizatorului participarea generală la serviciile sale în starea lor respectivă prin punerea acestora pe internet. Utilizatorul trebuie să se asigure de premisele tehnice pentru a participa la aceste servicii.

(2) Utilizatorul nu are nici un drept de participare la serviciile oferite de cãtre operator. Furnizorul își rezervã dreptul de a respinge înregistrarea fãcute de cãtre un utilizator la unul sau mai multe servicii, sau sã le limiteze..

(3) Operatorul nu garanteazã cã serviciile oferite îndeplinesc cerințele utilizatorului. Furnizorul nu garanteazã cã serviciul este potrivit pentru orice obiectiv pe care utilizatorul poate aspira sã atingã folosind acest serviciu.

(4) Utilizatorul trebuie informat cã o disponibilitate constantã, neîntreruptã și complet disponibilă a serviciului nu este posibilã. Operatorul, cu toate acestea, garanteazã o disponibilitate medie anuală de 92% (nouãzeci și doi) sau mai mare. Timpul în care serverele nu sunt disponibile pe internet din cauza unor probleme tehnice sau probleme de altă natură care sunt dincolo de raza de acțiune a furnizorului (forță majoră, influența unor terțe și altele), precum și dățile în care jocul este actualizat sau când activitățile standard de întreține sunt efectuale, sunt exceptate de la asta. Furnizorul poate limia accesul la servicii dacă funcționarea securității rețelei, menținerea integrității rețelei, precum și evitarea de erori grave de rețea, eșecuri de software sau datele salvate ar solicita asta.

(5) Serviciile sunt supuse la o dezvoltare, adaptare și schimbare continuã. Furnizorul este liber sã schimbe conținutul și optica, precum și să schimbe sau modifice tehnica și alți parametrii în orice moment. Utilizatorul nu are dreptul de a cere o pãstrare a caracteristicilor tehnice sau altor caracteristici. Utilizatorul are dreptul doar la accesarea serviciului în forma actualã mereu.

Utilizatorul nu are nici un drept de a solicita pãstrarea serviciului la starea în care a fost atunci când acordul contractual a fost încheiat.

Furnizorul are dreptul de a închide operarea serviciului său în orice moment fãrã sã dea nici un explicație. În acest caz, utilizatorul (în conformitate cu § 3 punctul 5 a) poate solicita ca investițiile fãcute în joc înainte de aceastã decizie (de exemplu, Valută premium) să fie creditate în alte servicii oferite de către furnizor în funcție de alegerea lui sau să ceară operatorului o restituire a serviciilor deja plătite. Utilizatorul nu are dreptul la nici o cerere suplimentară.

(6) Sfaturile, sugestiile și îndemnurile în legãturã cu jocul pe care furnizorul le comunică utilizatorilor, precum şi angajaţii săi, care desfăşoară şi agenţi indirecţi nu sunt obligatorii. Utilizatorul nu are dreptul la despãguribi în cazul unui dezavantaj care poate fi cauzate prin furnizarea acestor informații.

(7) Cu excepția cazului în care este menționat diferit în descrierea serviciilor, serviciile oferite de către furnizor sunt gratuite. Acest lucru un se aplică la reglementările de la § 3, "Valută premium".

§ 3 Valută premium, Servicii Suplimentare, Condiții de Plată

(1) Furnizorul oferã posibilitatea de achiziționare a așa numitelor "Valute premium"(Monede,Coroane,Diamante,Pietre prețioase, etc.) pentru bani reali la anumite servicii. Prețul pentru o Valută premium este afișat pe site-ul respectiv al serviciului. Cumpărarea acestor valute premium necesită încheierea unei înţelegeri adiţionale care este independentă de prezenta Înţelegere de Folosire a Serviciilor(Înţelegere de Servicii Suplimentare). Aceasta procedură va avea loc intr-o pagină separată şi bine identificată. Procedura de cumpărare este completată prin butonul "Cumpără". Confirmând acest buton utlizatorul exprimă legal o declaraţie de intenţie ce necesită ca el/ea să plătească suma respectivă la încheierea contractului.

(2) Prin folosirea acestor Valute premium, utilizatorul are posibilitatea de a obține anumite servicii suplimentare fațã de cele pe care un cont standard le oferã în mod normal. Rezervând servicii suplimentare specifice nu este un contract nou ci doar determinarea dreptului de performanţă unilateral utilizatorului sub forma înţelegerii de la § 3 paragraful(1). O descriere detaliată a serviciilor suplimentare rezervate poate fi găsită pe pagina web a serviciului respectiv şi poate varia ca formă de la un serviciu la altul. Domeniul de aplicare a acestor servicii suplimentare, precum și numãrul exact de Valute premium necesare sunt afișate pe site-ul serviciului în cauzã și poate varia în funcție de serviciu. Valutele premium pot fi folosite doar pentru serviciul unde acestea au fost cumpãrate inițial de cãtre utilizator și nu pot fi transferate. Dupã cumpãrare, valutele premiumle sunt valabile pentru 12 luni.

(3) În plus la acești termeni de utilizare, descrierea serviciilor extra poate fi vãzutã ca și un termen de utilizare suplimetar. Operatorul își rezervã dreptul de a modifica modul, domeniul de aplicare și conținutul serviciilor suplimentare.

În timpul dezvoltãrii și modificãrii jocului, operatorul are dreptul de a modifica anumite servicii, de a le suspenda și/ sau de a le integra gratuit în serviciile deja existente.

(4) Nu existã nici o obligație pentru achiziționarea valutelor premium. Serviciile suplimentare pot fi oferite doar o datã sau pot fi limitate pentru un anumit interval de timp. Serviciile temporare expirã dupã perioada de timp pentru care acestea au fost rezervate și pot fi rezervate din nou dacã furnizorul încă le mai oferă.

(5) O compensare sau restituire pentru valutele premium care au fost deja achiziționate și utilizate pentru servicii nu poate fi fãcutã. Acest lucru nu se aplicã în cazul în care înţelegerea pentru serviciile adiționale este anulatã cu privire la § 4, nici în cazul în care furnizorul a schimbat sau oprit funcționarea acestor servicii sau le-a schimbat oferindu-le gratuit.

(a) Valuta premium care a fost achiziționată în termen de zece săptămâni înainte de întreruperea unui serviciu, poate fi transformată în valuta premium echivalentă pentru un alt (care urmează să fie stabilit de către utilizator) serviciu al operatorului. Alternativ, utilizatorul poate solicita o rambursare a valutei premium dobândite cu zece săptămâni înainte de întreruperea serviciului de către operatorr. Utilizatorul trebuie să trimită o cerere în scris corespunzătoare în termen de zece săptămâni de la achiziționarea valutei premium la support@upjers.com.

(b)În cazul în care utilizatorul pentru o durată de timp prestabilită a utilizat Valute premium pentru caracteristici suplimentare și nu poate beneficia de ele din motive cauzate de către furnizor (de exemplu, încetarea operațiunii sau datorită unei indisponibilități constante a serviciilor), furnizorul va oferi în primul rând, alte servicii suplimentare ca despăgubire sau suma plătită (sau valoarea monedei premium) pentru utilizator - pro rata - rambursare. Dreptul utilizatorului de a anula contractul cu privire la serviciile suplimentare datorită caracteristicilor ce nu pot fi utilizate conform § 8 paragraful (4) rămâne neafectat de asta. Utilizatorul nu are dreptul la alte plângeri.

(6) Operatorul are dreptul sã primeascã plata în avans în formã de valută premium pentru serviciile oferite suplimentar. Valutele premium vor fi plãtite odatã ce contractul a fost încheiat, asta e, la confirmarea achiziționării de Valute premium. Operatorul oferã diferite metode de platã. Utilizatorul nu poate cere operatorului sã foloseascã anumite metode de platã sau sã continue funcționarea acestora. Plata pentru servicii o sã fie colectatã printr-o metodã de platã aleasã de cãtre utilizator. Este adus la cunoștința utilizatorului cã furnizorul de platã, în funcție de metoda de platã selectatã, transferã doar o parte din bani colectați de cãtre operator. Dacã utilizatorul cere o restituire, acesta o sã primeascã cantitatea exactã de bani pe care operatorul a primit-o. Operatorul nu restituire taxa de platã pe care serviciul a dedus-o.

(7) Dacã existã o întârziere la plată, operatorul are dreptul de a încheia serviciile extra oferite, precum și sã blocheze contul în cauzã cu efect imediat. Acest lucru nu afecteazã obligația utilizatorului de a plãti restul de bani.

(8) Dacã operatorul suferã daune financiare din cauza utilizatorului, utilizatorul va trebui să suporte costurile pe care operatorul le-a suportat din cauza asta. În acest caz, operatorul are dreptul de a colecta aceste plãți în plus fațã de niveul de platã convenit anterior.

(9) Utilizatorul poate răspunde cererilor operatorului doar justificat sau cu acțiuni declarate legale din punct de vedere juridic. Utilizatorul poate cere o garanție doar dacă cererea se bazează pe aceeași relație contractuală. Cesiunea revendicărilor utilizatorului împotriva operatorului către terți este interzisă.

§ 4 REVOCAREA cu privire la valuta premium și serviciile suplimentare

Dreptul de Revocare:Puteți revoca declarația contractuală în termen de 14 zile fără a oferi nici un motiv. Perioada de anulare este de 14 zile de la data contractului. Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne anunțați printr-o declarație scrisă (de exemplu, prin poștă, fax sau e-mail) cu privire la decizia de a se retrage din prezentul contract. anulare este de 14 zile de la data contractului. Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne anunțați printr-o declarație scrisă (de exemplu, prin poștă, fax sau e-mail) cu privire la decizia de a se retrage din prezentul contract.upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Tel: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com

Puteți folosi acest exemplu de formular dar bineînțeles acest lucru nu este obligatoriu.Model de formular:


Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completati acest formular și trimiteți-l înapoi.)

- Către upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0)951/510908102; E-Mail: agb@upjers.com
- Prin prezență revoc contractul încheiat de mine, pentru achiziționarea următoarelor produse (*)/ furnizarea următoarelor servicii (*)
- Comandat pe(*)/primit pe (*)
- Numele consumatorului
- Adresa consumatorului
- Semnătura consumatorului (doar pe hârtie)
- Data
_________
(*) Se elimină după caz


În scopul de a respecta termenul de revocare, este suficient de a trimite mesajul cu privire la dreptul de retragere înainte de termenul limită de revocare.

Consecințele revocării

Dacă revocați acest contract, toate plățile efectuate de dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare, dacă ați ales un alt tip de livrare decât cel standard oferit de noi) vor fi restituite în termen de 14 zile de la data primirii unei notificări referitor la revocarea prezentului contract. Pentru această restituire, vom folosi aceeași metodă de plată cu cel utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care a fost efectuat o altă înțelegere cu dumneavoastră; în nici un caz, nu veți fi taxat pentru această restituire.

Sfârșitul declarației de revocare

Notificări Speciale: Expirarea prematură a dreptului de revocare

Dreptul de revocare expiră prematur dacă upjers a început executarea contractului, după ce ați fost de acord cu executarea contractului înainte de expirarea perioadei de revocare, și ați luat la cunoștință că prin această aprobare veți pierde dreptul la revocare.

§ 5 Reclamații pentru Defecte

(1) Operatorul oferã acces la servicii și servicii premium cãtre utilizator așa cum sunt acestea în momentul respectiv. Utilizatorul nu are dreptul sã reclame menținerea sau dispunerea la o stare anterioarã a serviciului sau a serviciului premium.

(2) Utilizatorul trebuie sã fie conștient de faptul cã software-ul pe care operatorul îi permite sã îl foloseascã nu poate fi impecabil. Serviciul este considerat deficitar dacă redarea jocului este puternic împiedicatã.

(3) Pentru propria protecție a utilizatorului și în special ca dovadă, utilizatorul este sfătuit să trimită toate plângerile în scris sau prin e-mail la operator.

(4) Exclus de la reclamații sunt defectele cauzate de influențe externe (de forță majoră, etc), care nu sunt reprezentate de către operator, erorile de funcționare cauzate de utilizator, sau modificări care nu au fost efectuate de către operator sau alte forme de manipulare.

(5) Furnizorul nu emite nici un fel de garanții din punct de vedere juridic, decât în cazul unei înțelegeri suplimentare în scris.

§ 6 Responsabilitate

(1) Operatorul nu este niciodatã responsabil pentru nici un fel de daune, cu excepția daunelor cauzate dintr-o neglijențã gravã sau provocate în mod deliberat.

(2) Dacă operatorul solicită o taxă pentru serviciile sale, este pe deplin răspunzător de intenție.

(3) În caz de neglijență ușoară, operatorul este răspunzător numai în caz de încălcare a obligațiilor contractuale fundamentale. Prin obligații contractuale esențiale sunt înțelese, așa-numitele obligații cardinale în sensul jurisprudenței, care permit buna executare a contractului și pe îndeplinirea lor se pot baza utilizatorii. Orice răspundere contractuală se limitează la valoarea prejudiciului previzibil și tipic.

(4) Excluderile de responsabilitate menționate anterior nu sunt valabile în cazul unor pericole în viața realã, daune corporale sau probleme de sãnãtate în cauzã. Acestea de asemenea nu sunt valabile în cazul în care aceste daune au fost cauzate printr-o încãlcare a unei garanții. Răspunderea operatorului în conformitate cu Legea de Răspundere pentru Calitatea Produsului precum și domeniul de aplicare §44 din actul de telecomunicații german de protecție a consumatorului (TKG) nu este afectat.

(5) Excluderile menționate mai sus și restricțiile de responsabilitate sunt valabile, de asemenea, și cu privire la responsabilitatea angajaților, co-lucrãtorilor sau alte categorii de personal al operatorului, în special în favoarea acționarilor, co-lucrãtorilor, reprezentaților, și altor organisme și angajații acestora cu privire la responsabilitatea lor personalã.

(6) Operatorul se distanțeazã de la conținutul tutoror paginilor, care sunt direct sau indirect legate la serviciile oferite de cãtre furnizor. Operatorul nu poate fi tras la rãspundere pentru acest conținut. Operatorii site-urilor în cauzã sunt furnizorii acestora și, prin urmare, sunt responsabili pentru conținutul acestora. Nu va exista nici un control în mod explicit al conținutului site-urilor de cãtre operator. Nu este cunoscut de cãtre operator cã oricare aceste pagini încalcã legea în mod relevant. Acest lucru trebuie, oricum, în orice caz, raportat cãtre furnizor, iar link-ul cãtre site-ul în cauzã o sã fie eliminat de cãtre operator.

(7) Utilizatorul este răspunzător pentru toate daunele de care este responsabil.

§ 7 Obligațiile Utilizatorului

(1) Utilizatorul se angajeazã sã pãstreze datele de acces la servicii secrete. Acesta nu poate sã transmitã aceste informații cãtre o terțã.

(2) Utilizatorul se angajeazã sã utilizeze doar un singur cont per serviciu. Utilizarea simultanã a mai multor conturi la un serviciu (așa-numita multi-utilizare) nu este permisã.

(3) Folosirea de script-uri sau programe pentru a automatiza participarea la aceste servicii (de exemplu, prin intermediul așa-numitului Bot) nu este permisã.

(4) Utilizatorul se angajeazã sã nu utilizeze bug-uri sau alte erori de programare în beneficiu propriu. Orice avantaj apãrut din aceste lucruri trebuie sã fie inversat sau rambursat și trebuie revocat de cãtre operator. Utilizatorul trebuie sã pãstreze bug-urile reale sau bãnuite în secret și sã le raporteze cât mai repede cãtre operator.

(5) Utilizatorul se angajeazã sã nu publice sau să distribuie nici o imagine, link-uri, nume, cuvinte cu caracter comerciale, politic, jignitor, pornografic sau orice alt puncte de vedere discutabil sau inacceptabil în cadrul serviciului. Utilizatorul se angajeazã de asemenea sã nu foloseascã nici un termen protejat cu drepturi de autor, nume sau imagini. În caz de dubiu, utilizatorul trebuie sã elimine aceste conținuturi cât mai curând posibil dacã așa i-a fost zis de cãtre operator. Operatorul are dreptul de a elimina manual conținutul ofensator.

(6) Utilizatorul trebuie sã se supunã oricãrui decret sau ordin din partea furnizorului și angajaților sãi. Aceastã regulã este valabilã și pentru decretele emise de cãtre administratori sau moderatori al forumului oficial care este legat de jocul în cauzã.

(7) O încãlcare deliberatã a acestor îndatoriri oferã operatorului dreptul sã excludã utilizatorul de la serviciul respectiv și sã blocheze sau sã șteargã contul utilizatorului respectiv. O compensație pentru bunurile pierdute, pentru un serviciu suplimentar deja comandat sau o restituire a Valutelor premium deja creditate către unul sau mai multe conturi șterse sau blocate nu se va emite în acest caz.

§ 8 Reziliere

(1) Utilizatorul are dreptul de a pune capãt participãrii lui la unul sau mai multe servicii fãrã a da nici un motiv sau fãrã sã aibã vreun termen limitã.

(2) Operatorul are dreptul de a rezilia un anumit, mai multe sau toate serviciile în orice moment fãrã a avea vreun termen limitã, în cazul în care serviciile trebuie să fie întrerupte.

(3) Dacã utilizatorul a rezervat via valute premium un serviciu adiţional pentru o anumită perioadă de timp, în avans, dreptul de a termina contractul va fi exclus pentru această perioadă de timp.

(4) Dreptul ambelor părți de a rezilia contractul de utilizare a serviciului sau contractul pentru utilizarea de servicii suplimentare în orice moment din motive bine întemeiate (reziliere extraordinară) nu este afectată .

(5) Dacă operatorul trebuie sã desființeze contractul de utilizare a serviciului și contractul pentru utilizarea serviciilor suplimentare, valutele premium și alte plãți care nu au fost folosite încã trebuie restituite proporțional de cãtre operator. Utilizatorul nu are nici un drept de orice reclamație suplimentarã, dacã nu se specificã acest lucru în termenii acordați.

(6) Operatorul are dreptul la reziliere din motive importante dacã:
- utilizatorul a rãmas în urmã cu plata pentru serviciile extra și cantitatea de bani care se datoreazã este mai mare de 5 euro și a fost avizat de cel puțin douã ori
- utilizatorul încalcã în mod deliberat regulile serviciului și nu terminã atunci când este avertizat sã nu facã acest lucru. Nu este necesar un avertisment în cazul în care contractul este nerezonabil pentru furnizor, de exemplu în cazul unor delicte nobișnuit de mari (mai multe conturi per jucãtor, infracțiuni, etc.)
- utilizatorul nu şi-a folosit contul său cel puţin patru săptămâni, în ciuda avertismentelor.

(7) Dacã platforma serviciului nu oferã posibilitatea de reziliere, desființarea trebuie sã se facã într-o formã de text în care sã se specifice motivele pentru desființare; acest lucru poate fi făcut de asemenea prin e-mail. Rezilierea extraordinară trebuie motivată.

(8) Din motive tehnice ștergerea definitivã a datelor utilizatorului și contului este efectivã doar dupã de câteva zile.

(9) În cazul unei desființãri justificate de cãtre operator din motive importante, utilizatorul nu are dreptul la o restituire pentru serviciile care sunt afectate prin reziliere.

§ 9 Formă Scrisă

Acordurile suplimentare la acești termeni de utilizare, precum și modificãri, adãugãri și abrogãrile trebuie sã fie prezentate în formã scrisã pentru a fi valabile. Acest lucru este de asemenea valabil și pentru schimbãrile reclamațiilor a conservãrii și utilizãrii formei scrise. Asta nu afectează valabilitatea nici unui legământ individual sau expres.

§ 10 Transferul Drepturilor

(1) Drepturile de conținut pe care un utilizator a stabilit în contextul serviciilor, rămân la utilizatorul respectiv. Prin setare utilizatorul acordă operatorului doar un drept simplu de utilizare și în orice moment revocabil, în special dreptul la acces public.

§ 11 Clauza de Separabilitate

(1) Dacă unul sau mai multe dintre aceste acorduri sunt inacceptabile sau invalide, restul acordurilor nu sunt afectate de acestea.

(2) Legislația Germanã se aplicã la acești termeni de utilizare și toate contráctele închise se bazează pe acești termeni de utilizare. Nu se aplică legea uniformă asupra vânzării internaţionale de bunuri (CISG).

(3) Domiciliul companiei este locul juridic pentru toate posibilele dispute legate de aceste contracte. Dacă domiciliul utilizatorului este o țară din afara Republicii Federale Germania, domiciliul companiei rămâne locul juridic. Acest lucru se aplică de asemenea și în cazul în care domiciliul exact al utilizatorului a fost necunoscut în momentul acuzării.

(4) Operatorul are dreptul de a modifica sau completa acești termeni de utilizare atunci când acest lucru se considerã necesar (de exemplu, adaptare la situația juridicã, extinderea spectrului serviciilor operatorului, etc.) și în cazul în care utilizatorul nu suferã nici un dezavantaj din acest lucru. Utilizatorul este notificat de orice schimbare în termenii de utilizare într-un mod considerat adecvat. Aceastã notificare are loc în cadrul serviciilor sau printr-un e-mail pe adresa de e-mail pe care utilizatorul a prezentat-o. Utilizatorul va fi informat suplimentar la următoarea autentificare.

(5) Utilizatorul are o (1) lună pentru a contrazice schimbãrile în termenii de utilizare. Este recomandabil ca utilizatorul sã facã acest lucru într-o formã scrisã sau prin e-mail pentru motive de conservare a probelor.

(6) Dacă utilizatorul nu reușește să se opună la schimbarea termenilor de utilizare în termen de (1) o lună și acesta continuă să folosească serviciul, noile reguli se vor aplica pentru el în mod implicit. Dacă onorează termenul limită, ambele părți au dreptul să încheie acordul cu o perioadă de anulare de o lună, cu excepția cazului de abrogare în conformitate cu § 8 este deja în vigoare. Foștii termeni de utilizare vor rămâne valabili până la rezilierea contractului.

(7) Serviciile pentru care utilizatorul a plãtit și a cãror duratã este mai mult decât cea a acordului, trebuie sã fie restituite proporțional. Utilizatorul nu are dreptul la alte reclamații.

(8) Operatorul va dezvălui în mod special posibilitatea de obiecție și reziliere, limita de timp și consecințele legale și în mod special la lipsa acordului din partea utilizatorului.

(9) Utilizatorului îi este recomandat sã se informeze regulat despre starea condițiilor de utilizare și despre performanța și descrierea utilizării serviciilor.Valabil din iunie 2014


upjers GmbH
Director: Klaus Schmitt
Adresă: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (fără ajutor)
Tel: +49 (0)951/5109080 (fără ajutor)
Fax: +49 (0)951/510908102 (fără ajutor)

Înregistrare instanță: Tribunalul Districtual Bamberg
Număr de înregistrare: HRB 5558

Număr TVA: DE275673923