Erklæring om databeskyttelse

Dette er databeskyttelseserklæringen for upjers GmbH, Hafenstr. 13, 96052 Bamberg. Den gælder for alle af upjers drevne hjemmesider og spil.

Nedenfor er de vigtigste begreber uddybet nærmere til bedre forståelse af denne databeskyttelseserklæring:

Glosar

1. Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger er oplysninger, som identificerer dig som person. Dertil hører eksempelvis dit navn, e-mail-adresse, telefonnummer, postadresse eller kreditkortinformationer.

2. Hvad er brugeroplysninger?

Brugeroplysninger er oplysninger, som upjers registrerer af dig og forarbejder og gemmer, når du kontakter de af upjers drevne hjemmesider og spil. Brugeroplysninger er især kendetegn til identificering (f.eks. domænenavnet og/eller IP adressen for den computer, som du kontakter upjers med).

3. Hvad er IP-adresser?

IP adresser tjener til at identificere apparater, der er forbundet med internettet. Hver computer, som er forbundet med internettet, kan tildeles en bestemt IP adresse, dvs. en bestemt talkombination.

4. Hvad er en cookie?

Cookies er små filer, som de af upjers drevne hjemmesider og spil - ligesom det er tilfældet med mange andre hjemmesider - overfører til brugerens browser, som igen gemmer den på brugerens apparat. Cookies tjener til at gemme oplysninger om selve apparatet på apparatet og dermed øge brugervenligheden, f.eks. ved at hjemmesiderne og spillene genkender brugeren igen ved det næste besøg. Derudover tjener de også til at opsamle statistiske data om brug af hjemmesiderne og spillene og til at kunne analysere disse data med henblik på en forbedring af tilbuddene. En cookie indeholder blandt andet navnet på det domæne, som cookien kommer fra, cookiens "levetid" og en værdi, som regel et etydigt ciffer, som er blevet dannet tilfældigt af en generator. Selvfølgelig har du mulighed for at have indflydelse på brugen af cookies, idet du indstiller din browser således, at cookies kun tillades i begrænset omfang eller afvises fuldstændigt. Allerede eksisterende cookies kan du til enhver tid fjerne igen fra din computer manuelt eller via funktionen i browseren. upjers gør dig opmærksom på, at en brug af de af upjers drevne hjemmesider og spil under visse omstændigheder kun er begrænset mulig uden cookies eller med indskrænket tilladelse for cookies.

 

 

§ 1 Indsamling, forarbejdning og lagring af personlige oplysninger

Hvis du tilgår vores hjemmesider eller spil, indsamler upjers eller upjers’ værtudbydere data om denne tilgang via de såkaldte server-logfiler. De herved indsamlede data omfatter navnet på den konkret besøgte hjemmeside eller fil, datoen og tidspunktet for besøget, den overførte datamængde, dit styresystem og din browsertype, den forhen besøgte hjemmeside, din ip-adresse, din udbyder og en meddelelse om den succesfulde tilgang af den pågældende hjemmeside. upjers indsamler, forarbejder og gemmer desuden sådanne personlige oplysninger, som du frivilligt har meddelt via elektronisk eller øvrig kommunikation (f.eks. i formularer eller på anden vis på de af upjers drevne hjemmesider og spil). Med dertil tæller også de oplysninger, som du åbenbarer overfor andre brugere, når du kommunikerer med disse på de af upjers drevne hjemmesider og spil. upjers anbefaler dig at omgås sparsomt og omhyggeligt med dine oplysninger og afveje grundigt, hvad og med hvem brugeren kommunikerer via de af upjers drevne hjemmesider og spil. Visse informationer, blandt andet kommunikationen mellem brugere, kan også være synlige for andre brugere af de af upjers drevne hjemmesider og spil.

For at registrere sig til brugen af de af upjers drevne spil, skal du som regel identificere dig via indtastning af din e-maiadresse. Hvis du vil gøre brug af tillægsydelser indenfor spillene, skal upjers under visse omstændigheder bruge yderligere informationer, såsom f.eks. en bankkonto.

Her nogle eksempler på hvilke oplysninger upjers gemmer:

Hvis du registrerer dig i eller bruger et af upjers drevet spil, gemmer upjers automatisk domænenavnet og/eller computerens IP adresse, som du kontakter upjers med.

upjers gemmer din e-mail-adresse, hvis du har meddelt denne til upjers. I øvrigt fremgår de i de enkelte tilfælde indsamlede data af de pågældende indtastningsfelter.

 

 

§ 2 Anvendelse af personlige oplysninger

a) Kun hvis det er lovmæssigt tilladt eller hvis du har indvilliget i det, vil upjers indsamle dine personlige data, bruge dem eller videregive dem. De via server-logfilerne indsamlede data anvender upjers kun til den statistiske analyse til brug for udbyderen af hjemmesiden og spillene, til opretholdelse af sikkerheden og til optimering af hjemmesiderne og spillene. upjers forbeholder sig den efterfølgende kontrol af disse data, hvis der på grund af konkrete holdepunkter består en berettiget mistanke om en ulovlig brug af hjemmesiderne og spillene. Indtastede data indenfor rammerne af en tilmelding anvender upjers til formål vedrørende brug af hjemmesiderne og spillene.

upjers kan sende dig information via e-mail, som indeholder ændringer af omfanget af udbuddet af de pågældende hjemmesider og spil eller tekniske omstændigheder. I tilfælde af en etablering af kontakt med upjers – f.eks. via en kontaktformular eller via e-mail – bliver dine oplysninger gemt med formålet at bearbejde din forespørgsel. Dette gælder ligeledes for det tilfælde, at der opstår efterfølgende spørgsmål. upjers indsamler, forarbejder og lagrer i øvrigt dine data, således at upjers bedre kan forstå din brug af de af upjers bedrevne hjemmesider og spil og herigennem kan tilbyde dig bedre tjenester. Således kan upjers f.eks. ikke alene benytte de lagrede data til direkte afvikling af brugerkontrakten inklusive alle dermed sammenhængende anvendelsesmuligheder (f.eks. brug af spillene; deltagelse i med spillet forbundne tjenester; benyttelse af kundesupport), men også til at blive opmærksom på funktionsforstyrrelser eller en anvendelse med misbrug af de af upjers bedrevne hjemmesider og spil.

b) Vi informerer dig gerne om vores virksomhed og om spillene og servicerne fra upjers med et nyhedsbrev. Hvis du vil modtage nyhedsbrevet, skal upjers bruge en gyldig e-mailadresse tilhørende dig. Desuden skal upjers bruge en information, som muliggør en efterprøvelse af hhv. hvorvidt du er indehaver af den angivne e-mailadresse eller om indehaveren af e-mailadressen er indforstået med modtagelsen af nyhedsbrevet ("verificering"). Med tilmeldingen til nyhedsbrevet bliver derfor din ip-adresse og datoen for tilmeldingen gemt. Dette tjener udelukkende til bevismæssige formål, i tilfælde af at en tredjemand misbruger en fremmed e-mailadresse og tilmelder sig modtagelsen af nyhedsbrevet uden den berettigedes viden. Yderligere data bliver ikke indsamlet. Disse data bliver kun anvendt til forsendelse af nyhedsbrevet og bliver ikke videregivet til tredjemand.

Den tekniske afvikling af forsendelsen af nyhedsbrevet bliver udført af emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Wien, Østrig på ordre fra upjers.

Såfremt du ikke længere vil modtage et nyhedsbrev, kan du til enhver tid afmelde dig modtagelsen af nyhedsbreve. Klik dertil venligst på linket "afmeld upjers nyhedsbrev" som er anført i slutningen af hvert nyhedsbrev. Derudover kan du selvfølgelig også til enhver tid fortryde din indvilligelse i modtagelsen af nyhedsbreve ad anden vej, f.eks. skriftligt (f.eks. via e-mail til support@upjers.com), uden at der herved opstår omkostninger, bortset fra omkostningerne ved overførsel af fortrydelsen (til basistarifferne).

c) upjers er berettiget til at videregive brugeroplysninger i forbindelse med betalingsafvikling til den tjenesteyder, der har at gøre med opkrævningen af betalingen for ydelsen, såvidt dette er påkrævet til formidling af ydelsen og til afregning med dig. upjers er viderehen berettiget til at stille brugeroplysninger til rådighed for en tredjemand, til hvilken fordringer fra upjers overfor dig er overdraget, såfremt dette er nødvendigt til opkrævning af fordringerne. upjers vil, på din forespørgsel, informere dig om navnet på tredjemand. Hvis upjers samarbejder med tredjemand om tilvejebringelsen af tjenesterne, vil upjers forpligte denne til at være opmærksom på de gældende databeskyttelseslove og til at sikre en passende databeskyttelse.

 

 

§ 3 Ændringer eller sletning af personlige oplysninger

Du kan til enhver tid ændre dine personlige oplysninger (f.eks. for at opdatere eller berigtige disse) eller slette dine personlige oplysninger fuldstændigt. Hvis du ønsker at upjers ændrer dine personlige oplysninger eller ikke længere bruger dem, kan du kontakte upjers under mail@upjers.com. upjers vil derefter hurtigst muligt hhv. ændre eller slette dine oplysninger. upjers gør dig imidlertid opmærksom på, at det på grund af de tekniske og organisatoriske forhold kan forekomme, at der stadigvæk bliver udført nogle foranstaltninger, som allerede er påbegyndt men endnu ikke udført. Desuden kan vi i givet fald først slette dine data fuldstændigt på et senere tidspunkt, såfremt der skulle bestå en lovmæssig opbevaringspligt.

 

 

§ 4 Særlige henvisninger

1. Brug af den Skalerbare Centrale Målemetode

upjers anvender til nogle af sine tilbud den „Skalerbare Centrale Målemetode “ (SCM) fra firmaet INFOnline (https://www.infonline.de) til fremskaffelsen af statistiske kendeværdier om brugen af tilbuddene. Herved bliver der indsamlet anonyme måledata. Rækkeviddemålingen af SCM anvender til genkendelse af computersystemer enten en cookie kendetegnet „ivwbox.de“ eller alternativt en signatur, som bliver dannet af forskellige automatisk overførte informationer fra din computer. IP-adresser bliver ikke gemt under processen og kun forarbejdet i anonymiseret form. Rækkeviddemålingen er blevet udviklet under hensyntagen til databeskyttelsen. Formålet med rækkeviddemålingen er at bestemme brugsintensiteten og antallet af brugere af en hjemmeside statistisk. På intet tidspunkt bliver enkelte brugere identificeret. Deres identitet forbliver altid beskyttet. De modtager ingen reklame via systemet.
For web-tjenester, som er medlem af Informationsselskabet til Fastsættelse af udbredelsen af Reklamekontrakter (IFR) eller deltager i studiet „internet facts“ fra Arbejdsgruppen Online-Forskning (ASOL), bliver brugerstatistikkerne offentliggjort månedligt af ASOL og Arbejdsgruppen Media-Analyse e. V. (ag.ma -
www.agma-mmc.de), samt af IFR og kan ses under http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de og http://www.ivw.eu. Udover offentliggørelsen af måledata kontrollerer IFR SCM-processen regelmæssigt med henblik på en regel- og databeskyttelseskonform brug. Yderligere informationer om SCM-processen finder du på INFOnline GmbHs hjemmeside (https://www.infonline.de), som driver SCM-processen, databeskyttelseshjemmesiden ASOL (http://www.agof.de/datenschutz) samt på IFRs databeskyttelseshjemmeside IVW (http://www.ivw.eu).

Du kan gøre indsigelse mod dataforarbejdningen via SCM via følgende link: http://optout.ivwbox.de.

 

 

2. Brug af Google Analytics

upjers bruger indenfor rammen af sine tilbud Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (efterfølgende „Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, dvs. tekstfiler, som bliver gemt på brugerens computer og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De af cookien dannede informationer om din benyttelse af denne hjemmeside bliver som regel overført til én af Googles servere i USA og gemt der. I tilfælde af aktiveringen af IP-anonymiseringen på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog af Google først blive forkortet indenfor medlemslandene af den europæiske union eller i andre af aftalen omfattede lande. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af ejeren af denne hjemmeside vil Google bruge disse informationer til at vurdere din brug af hjemmesiden, for at udarbejde rapporter for hjemmesideaktiviteterne og for at tilvejebringe yderligere tjenesteydelser forbundet med brugen af hjemmesiden og af internettet. Den fra din browser hentede IP-adresse indenfor rammerne af Google Analytics vil ikke blive sammenkørt med andre af Googles data. Du kan forhindre lagringen af Cookien via en indstilling i dit browser-program; upjers gør dig dog opmærksom på, at du i dette givne tilfælde ikke vil kunne bruge samtlige funktioner på hjemmesiden i deres fulde omfang. Du kan derudover forhindre videresendelsen til Google af de af cookien frembragte data som har at gøre med din brug af hjemmesiden (inkl. IP-adresse), idet du henter og installerer det Plugin, som er til rådighed under følgende link. Det aktuelle link er http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.

 

 

3. Anvendelse af Google AdSense

Såfremt der er vist reklamer på vores hjemmesider ved hjælp af Google Adsense (en reklamevisningstjeneste fra Google), lagrer din browser eventuelt cookies sendt af Google. Derudover anvender Google Adsense til udvinding af information også såkaldte "WebBacons" (usynlige grafikker), med hvis’ anvendelse simple handlinger såsom besøgstrafikken på den pågældende hjemmeside kan optegnes, samles og analyseres. upjers har ingen indflydelse på dataindsamlingen. Vi går imidlertid ud fra, at i hvert fald besøget af siden og genkendelsen af dit apparat bliver registreret. De via cookies eller Web Bacons indsamlede informationer om besøget af den pågældende hjemmeside (inklusive din IP-adresse) og udleveringen af reklameformater bliver overført til én af Googles servere i USA og lagret der. Google anvender efterfølgende de udvundne informationer til at præsentere dig for udvalgt, behovsorienteret reklame, som så vidt muligt også svarer til dine individuelle interesser. Google overfører under visse omstændigheder også de indsamlede informationer til tredjepart, særligt i de tilfælde, hvor Google er lovmæssigt forpligtet til det eller for så vidt tredjeparten forarbejder disse data på ordre fra Google. Din ip-adresse bliver ikke sammenkørt med andre data lagret af Google.

Yderligere informationer om indsamling og brug af dataene, samt dine rettigheder i denne forbindelse og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære, kan du få at vide i henvisningerne om Googles databeskyttelse under følgende link: http://www.google.da/intl/de/policies/privacy/

Du kan forhindre lagringen af cookies på din computrer. Dertil skal du vælge den hertil indrettede indstilling under dine browserindstillinger, for eksempel "accepter ikke cookies". upjers gør dig dog opmærksom på, at du i dette tilfælde givetvis ikke vil kunne bruge samtlige funktioner ved dette tilbud i fuldt omfang. Ved brug af denne hjemmeside erklærer du dig indforstået med bearbejdningen af de om dig indhentede data af Google på den før beskrevne måde og til det før nævnte formål.

 

 

4. Anvendelse af sociale mediers plugins

upjers stiller indenfor rammerne af sine internettilbud følgende sociale mediers plugins til rådighed for sine brugere:

                    Facebook hhv. "like" eller "synes om"-knap fra det sociale netværk Facebook, drevet af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

                    Google "+1"-knap fra det sociale netværk Google+, drevet af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

                    Twitter "tweet" fra kommunikationsplatformen Twitter, drevet af Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Disse plugins bliver udviklet af de pågældende udbydere, stillet til rådighed og implementeret uforandret på vores hjemmesider. Ved hjælp af en sådan knap kan brugeren udtrykke en anbefaling af den pågældende besøgte hjemmeside. Hermed kan de anbefale tilbud fra upjers overfor venner på Facebook, andre brugere af Google Plus, samt følgere af Twitter. Klikkes der for eksempel på knappen „synes om“, fremkommer der på din Facebook-side en melding om at du anbefaler vores tjeneste. Anvender du knappen „+1“ fra Google Plus, så fremstår anbefalingen på din Google Plus-profil eller ved søgeresultater fra søgemaskinen „Google“. Desuden kan anbefalingen forbundet med dit profilnavn og profilbillede vises for tredjemand på hjemmesider og i reklamer på internettet. Ved hjælp af knapper fra Twitter er det muligt at dele et indlæg eller en side fra et af upjers' tilbud på Twitter. Desuden muliggør disse knapper en automatiseret kommunikation mellem hjemmesider og den pågældende platform.

Når du aktiverer en platforms plugin, opbygger din browser en direkte forbindelse til serverne i USA og kommunikerer efterfølgende med den pågældende tjeneste. Indholdet af pluginerne indlæses af serverne direkte i din browser og bliver derefter af denne implementeret på vores hjemmeside.

Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af de data, som platformudbyderne indsamler ved hjælp af knapperne og informerer dig ud fra vores stand af viden: Vi går ud fra, at besøget på hjemmesiden, betjeningen af knappen og din ip-adresse bliver registreret.

Som følge heraf modtager Facebook via implementeringen af de sociale plug-ins den information, at du har besøgt den pågældende hjemmeside for tilbuddet tilhørende upjers. Er du imens logget ind hos Facebook, kan Facebook tilordne besøget til din Facebook-konto. Når du interagerer med de sociale plug-ins, for eksempel gør brug af knappen „synes om“, bliver den pågældende oplysning af din browser viderebragt direkte til Facebook og lagret der. Hvis du ikke er medlem hos Facebook, består der alligevel en mulighed for at Facebook gemmer din ip-adresse, dog bliver der ifølge Facebook i Tyskland kun gemt en anonymiseret ip-adresse. Hvis du er medlem af  Facebook og ikke ønsker, at Facebook via upjers' tilbud indsamler data om dig og forbinder dem med dine hos Facebook gemte medlemsoplysninger, må du logge dig ud af Facebook inden besøget på hjemmesiden for upjers' tilbud.

Ifølge Google bliver der ikke opfanget nogen personrelaterede data, hvis du ikke klikker på knappen „+1“. Kun hos medlemmer, der er logget ind, bliver der følgelig opfanget og forarbejdet personrelaterede data, blandt andet ip-adressen.

Ifølge vores kendskab bliver der i tilfældet med Twitter-knappen udelukkende viderebragt din ip-adresse og url-adressen for den pågældende hjemmeside for upjers' tilbud ved brug af knappen og de vil ikke blive benyttet til andre formål end fremvisningen af knappen.

Såfremt du indehaver en brugerprofil på en platform gælder der dog generelt, at platformens ejer er i stand til at tilordne informationer til din brugerkonto ved aktivering af det pågældende plugin. Såfremt du ikke er indforstået med det, bør du logge dig ud af din brugerprofil før du aktiverer et plugin.

Yderligere informationer om formålet med og omfanget af dataopsamlingen og om yderligere brug af dataene fra platformejernes side, samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i denne forbindelse til beskyttelse af din privatsfære, kan du læse i henvisningerne om databeskyttelse under de følgende links:

Facebook:      https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+:         http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter:            https://twitter.com/privacy

Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at du ved hjælp af tilføjelser (add ons) såsom f.eks. Facebook Blocker, kan blokere for sociale mediers plugins til din browser.

 

 

5. Omgang med data ved brugen af integrerede spil

Enkelte upjers-spil er indlejrede i platforme hos sociale netværk (først og fremmest Facebook). Der bliver alle spil betegnet som såkaldte „Apps“ eller „Applications“. Hvis du gerne vil bruge disse spil, opfordres du til at tillade upjers’ indsamling/lagring af eksempelvis følgende data:

-      For-, Efternavn, Køn, Fødselsdato

-      Profilbillede eller tilsvarende URL

-      Login e-mail-adresse, som blev angivet ved registreringen på Facebook

-      Placering og hardware

-      Bruger-ID-Nr., som er linket sammen med offentligt tilgængelige informationer (på Facebook)

-      User-ID-Nr. på dine venner, som ligeledes er forbundet til spillet.

Med bekræftelsen i feltet „tillad“ accepterer du indsamlingen, lagringen og forarbejdningen af data.

upjers gør dig opmærksom på, at omfanget af informationer, som upjers får via Facebook, kan påvirkes via tilsvarende indstillinger vedrørende privatsfæren. Specielt kan en påvirkning følge af at

-      du kontrollerer hvilke informationer dine Facebook-venner deler med dig/via dig

-      du hhv. blokerer eller hindrer specielle processer i at indsamle informationer om dig

-      du ignorer bestemte spil-invitationer

-      du kontrollerer hvem der kan se dine aktiviteter

 

 

6. Tilstanden spil nu/straks

Såfremt upjers giver dig mulighed for at bruge et spil uden registrering, modtager du en gæstekonto. Via en sådan tidsmæssigt begrænset gæstekonto er ibrugtagningen af tillægsydelser mod betaling ikke mulig. Du vil ikke blive opfordret til at efterlade personlige data (f.eks. e-mail-adresse). Derimod får du adgang til spillet via et gæste-brugernavn og et tilsvarende kodeord. Det indenfor rammerne af en gæste-konto oprettede gæste-navn bliver automatisk slettet efter en bestemt tidsperiode (som meddeles dig i spillet) efter tilmeldingen. Du kan dog imidlertid registrere dig i spillet. Med de indenfor rammerne af registreringen afgivne personlige oplysninger bliver der handlet således som beskrevet her i denne databeskyttelseserklæring.

 

 

§ 5 Oplysning om personlige oplysninger

På forespørgsel vil upjers omgående informere dig om alle de om dig lagrede data gratis. Disse informationer bliver grundlæggende meddelt i elektronisk form, normalt per e-mail.

 

 

§ 6 Andres hjemmesider / links

I det tilfælde at du bliver viderestillet til en anden hjemmeside, der ikke drives af upjers via et link, som befinder sig på en af upjers drevet hjemmeside eller spil, henviser upjers overfor dig, at den foreliggende databeskyttelseserklæring ikke gælder for denne anden hjemmeside. Upjers er derfor ikke ansvarlig for hvordan ejeren af denne anden hjemmeside omgås dine data. Specielt er upjers ikke ansvarlig for at der på hjemmesiden, som ikke drives af upjers, gælder den samme standard for databeskyttelse som den, upjers tilbyder sine brugere. upjers anbefaler derfor sine brugere grundigt at gennemlæse erklæringerne om databeskyttelse på de hjemmesider, der linkes til hos upjers.

 

 

§ 7 Ændringer i databeskyttelseserklæringen

upjers forbeholder sig ret til at ændre denne databeskyttelseserklæring til enhver tid, dog vil upjers altid overholde de gældende love vedrørende databeskyttelse. Upjers anbefaler at holde sig informeret om den aktuelle databeskyttelseserklæring ved hvert besøg på hjemmesiderne og spillene. Hvis upjers vil bruge de personlige oplysninger i et større omfang end hidtil, vil upjers selvfølgelig informere brugeren om dette på forhånd.

 

 

Stand: September 2013

 

Tjenesteudbyder:

upjers GmbH
Direktør: Klaus Schmitt
Adresse: Hafenstr. 13, 96052 Bamberg


Email: mail@upjers.com (no support)

Tel.:     +49-951/5109080 (no support)

Fax:     +49-951/510908102 (no support)


Retssted: Amtsretten i Bamberg

Registr. Nr. HRB 5558


UstNr: DE275673923

Ansvarlig for databeskyttelse:

Email: datenschutzbeauftragter@upjers.com