Δήλωση προστασίας δεδομένων

Αυτή είναι η δήλωση προστασίας δεδομένων της εταιρείας upjers GmbH Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Germany. Ισχύει για όλες τις προσφερόμενες σελίδες και τα παιχνίδια της εταιρείας upjers.

Παρακάτω αναφέρουμε και εξηγούμε σύντομα για την καλύτερη κατανόηση σας τους κύριους όρους της δήλωσης προστασίας δεδομένων:

Γλωσσάρι

1. Τι είναι προσωπικά στοιχεία;

Προσωπικά στοιχεία είναι στοιχεία, τα οποία πιστοποιούν τον χρήστη. Σε αυτό συγκαταλέγονται το σωστό όνομα, η διεύθυνση Email, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ή τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη.

2. Τι είναι τα στοιχεία χρήστη;

Τα στοιχεία χρήστη είναι στοιχεία που συλλέγει η εταιρεία upjers από τους χρήστες του, όταν επικοινωνούν με την ιστοσελίδα ή τα παιχνίδια της. Τα στοιχεία χρήστη είναι χαρακτηριστικά για την ταυτοποίηση του χρήστη (π.χ. όνομα Domain ή/και διεύθυνση IP του υπολογιστή, μέσω του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με την upjers).

3. Τι είναι η διεύθυνση IP;

Οι διευθύνσεις IP βοηθούν στην αναγνώριση των υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι μέσω διαδικτύου. Κάθε υπολογιστής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το διαδίκτυο διαθέτει συγκεκριμένη διεύθυνση IP, συνδυασμό αριθμών.

4. Τι είναι το Cookie;

Το Cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου, το οποίο μεταφέρουν οι ιστοσελίδες και παιχνίδια της εταιρείας upjers στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη - συγκεκριμένα στο αρχείο με τα Cookies, για να μπορέσει να αναγνωριστεί ο χρήστης κατά την επόμενη επίσκεψή του. Ένα Cookie περιέχει κατά κανόνα το όνομα της Domain, από την οποία κατάγεται το Cookie, η διάρκεια του Cookie και μία τιμή, συνήθως ένας μονοψήφιος αριθμός, ο οποίος δημιουργείται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών . Τα Cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση των χρηστών. Βεβαίως μπορείτε να εισέλθετε στις ιστοσελίδες και στα παιχνίδια της εταιρείας upjers δίχως την χρήση των Cookies, εάν έχει ρυθμιστεί ο www-Browser ώστε να απορρίπτει τα Cookies. Εάν έχουν δημιουργηθεί ήδη Cookies στον υπολογιστή του χρήστη, έχει τη δυνατότητα να τα διαγράψει εύκολα από το σκληρό δίσκο του. Η εταιρεία upjers σας ενημερώνει ότι μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί στη χρήση προγραμμάτων ή παιχνιδιών εάν δεν γίνει χρήση των Cookies.

 

 

§ 1 Συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών στοιχείων

Με τη πρόσβαση στις ιστοσελίδες και τα παιχνίδια μας, η upjers, ή πιο συγκεκριμένα, ο πάροχος upjers, συλλέγει δεδομένα που αφορούν αυτή τη πρόσβαση μέσω των επονομαζόμενων αρχείων του server. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται περιλαμβάνουν το όνομα του website ή αρχείου, την ημερομηνία και ώρα που κλήθηκε η σελίδα, τον αριθμό των δεδομένων που μεταδόθηκαν, το λειτουργικό σας σύστημα, το είδος του browser που χρησιμοποιήθηκε, το website που επισκεφτήκατε πριν, τη διεύθυνση IP σας, τον browser σας, και μια αναφορά με την επιβεβαίωση της επιτυχούς μετάδοσης του website.

Επιπλέον, η upjers συλλέγει, συλλέγει και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα τα οποία μεταδώσατε εθελούσια με ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας (όπως φόρμες ή άλλα σε websites και παιχνίδια της upjers). Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που έχετε εμπιστευθεί σε άλλους χρήστες, επικοινωνώντας μαζί τους μέσω των παιχνιδιών της upjers και τις ιστοσελίδες. Η upjers συμβουλεύει να μεταχειρίζεστε αυτά τα δεδομένα με προσοχή, και να λαμβάνετε υπ' όψιν με ποιον επικοινωνείτε, και πως επικοινωνείτε σε παιχνίδια και websites που διαχειρίζεται η upjers. Κάποιες πληροφορίες όπως η επικοινωνία μπορούν να είναι ορατά σε άλλους χρήστες των ιστοσελίδων και παιχνιδιών της upjers.

Για την εγγραφή και χρήση των παιχνιδιών της upjers, πρέπει να ταυτοποιήσετε τον εαυτό σας δηλώνοντας τη διεύθυνση email σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον προσφορές στα παιχνίδια, η upjers ίσως χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία του λογαριασμού τραπέζης σας.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των δεδομένων που αποθηκεύει η upjers:

Αν γραφτείτε σε ένα παιχνίδι της upjers ή το χρησιμοποιήσετε, η upjers αποθηκεύει αυτόματα το domain name και/ή την διεύθυνση IP του υπολογιστή που επικοινωνεί με την upjers.

Η upjers αποθηκεύει τη διεύθυνση email, αν τη μεταδώσετε στην upjers. Πληροφορίες σχετικά με τι επιπλέον δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορούν να συγκεντρωθούν από τις αντίστοιχες μάσκες εισαγωγής.

 

 

§ 2 Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

α) η upjers συλλέγει, επεξεργάζεται και διαμοιράζει τα προσωπικά δεδομένα σας όταν αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ή έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας. Η upjers χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συγκεντρώνωνται από τα αρχεία των server μόνο για στατιστική επεξεργασία ώστε να λειτουργήσει τα websites και παιχνίδια, και ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια και βελτιστοποίηση αυτών των websites και παιχνιδιών. Η upjers διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει αυτά τα δεδομένα, βάση συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, και υπάρχει νόμιμος λόγος να υποπτεύεται παράνομη χρήση των websites και παιχνιδιών.

Η upjers χρησιμοποιεί δεδομένα που έχουν εισαχθεί κατά την εγγραφή ώστε να χρησιμοποιηθούν τα  websites και παιχνίδια. Η upjers ίσως σου στείλει πληροφορίες μέσω email που αφορούν αλλαγές στην υπηρεσία των αντίστοιχων websites και παιχνιδιών ή τεχνικές πληροφορίες.

Σε περίπτωση επικοινωνίας με την upjers – για παράδειγμα μέσω φόρμας επικοινωνίας ή email – τα στοιχεία σου αποθηκεύονται για την επεξεργασία του αιτήματος σας. Το ίδιο ισχύσει και στη περίπτωση περισσότερων ερωτήσεων.

Η upjers συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα σας, για να καταφέρει η upjers να κατανοήσει τη χρήση των websites και παιχνιδιών της upjers, και να μπορεί να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει πως η upjers, για παράδειγμα, δεν θα μπορεί απλώς να χρησιμοποιήσει τα αποθηκευμένα δεδομένα για την άμεση εκτέλεση της σύμβασης χρήστη, συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών μορφών της χρήσης (όπως η χρήση των παιχνιδιών, η συμμετοχή σε υπηρεσίες συνδεδεμένες με τα παιχνίδια, ή η εξυπηρέτηση πελατών), αλλά να εντοπίσει και δυσλειτουργίες ή παράνομη χρήση στις ιστοσελίδες και παιχνίδια της upjers.

β) Με χαρά μας σας ενημερώνουμε σχετικά με την εταιρία, τα παιχνίδια και τις υπηρεσίες της upjers μέσω newsletter.

Αν θέλετε να λαμβάνετε newsletter, η upjers χρειάζεται ένα έγκυρο email από εσάς. Επιπλέον, η upjers χρειάζεται πληροφορίες οι οποίες μας ενημερώνουν αν είστε ο νόμιμος κάτοχος του email, ή αν ο χρήστης του email έχει δώσει συγκατάθεση για τη λήψη newsletter (“επιβεβαίωση”). Κατά την εγγραφή στο newsletter, η upjers αποθηκεύει τη διεύθυνση IP και την ημερομηνία της εγγραφής. Αυτό συμβαίνει μόνο για τη συγκέντρωση αποδείξεων, σε περίπτωση που ένα άτομο έχει κάνει κατάχρηση της διεύθυνσης email ενός άλλου και έχει εγγραφεί στο newsletter χωρίς να το γνωρίζει ο κάτοχος. Η upjers δε συλλέγει άλλα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή newsletter, και δε δίνονται σε τρίτους.

Οι τεχνικές διαδικασίες της αποστολής newsletter γίνεται από την emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, 1150 Vienna, Austria με εντολή της upjers.

Αν δε θέλετε να λαβμάνετε newsletters, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε κάντε κλικ στο “Upjers – Διαγραφή Newsletter!” που θα βρείς στο τέλος κάθε newsletter.

Εξάλλου, μπορείτε ανα πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για λήψη newsletter με άλλους τρόπους, για παράδειγμα, γράφοντας (για παράδειγμα μέσω email στο support@upjers.com), χωρίς κάποιο κόστος, εκτός των εξόδων μετάδοσης της ανάκλησης (στις βασικές τιμές).

γ) Η upjers μπορεί να μεταδώσει τα δεδομένα χρήστη σε παρόχους οι οποίοι έχουν αναλάβει τη συγκέντρωση πληρωμών, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της πληρωμής και τη χρέωση σας. Η upjers μπορεί να προσφέρει τα δεδομένα σε τρίτους στους οποίους η upjers έχει αναθέσει τη συγκέντρωση οφειλών, στο βαθμό που αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη συγκέντρωση οφειλών. Η upjers θα σας ενημερώσει σχετικά με τα ονόματα των τρίτων αν αυτό ζητηθεί. Σε περίπτωση που η upjers συνεργάζεται με τρίτους για να προσφέρει τις υπηρεσίες της, η upjers θα εξασφαλίσει ότι θα τηρούν τους ισχύοντες νόμους της ασφάλειας των δεδομένων και προσφέρουν άφθονη προστασία των δεδομένων.

 

 

§ 3 Τροποποίηση ή Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

 Ο χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει (για να ανανεώσει ή να διορθώσει) ή να διαγράψει τα προσωπικά του στοιχεία. Εάν επιθυμεί ο χρήστης να γίνει τροποποίηση των προσωπικών του στοιχείων ή να σταματήσει η χρήση αυτών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την upjers στο datenschutzbeauftragter@upjers.com. H upjers θα προβεί άμεσα στις επιθυμητές τροποποιήσεις ή διαγραφές των στοιχείων του χρήστη. Η εταιρεία upjers ενημερώνει τον χρήστη ότι λόγο τεχνικών και οργανωτικών δεδομένων μπορούν να εκτελεστούν κάποιες ενέργεις ακόμη και μετά την έκφραση της επιθυμίας διαγραφής των στοιχείων του χρήστη προς την εταιρεία upjers. Επιπλέον, ίσως μπορέσουμε να διαγράψουμε εντελώς τα δεδομένα σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σε περίπτωση υφιστάμενης υποχρεωτικής διατήρησης δεδομένων.

 

 

§ 4 Ξεχωριστές Σημειώσεις

1. Η χρήση του Scalabe Central Measurement Method

Η Upjers χρησιμοποιεί την "Scalable Central Measurement Method / Skalierbares Zentrales Messverfahren" (SZM) για πολλές ιστοσελίδες της (μέχρι στιγμής My Free Farm, Molehill Empire, Kapi Hospital και Upologus) από INFOnline για τον καθορισμό στατιστικών παραμέτρων στο πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών της Upjers. Κάνοντας αυτό, συλλέγονται ανώνυμες μετρήσεις. Για την αναγνώριση των συστημάτων πληροφορικής, οι μετρήσεις κοινού SZM χρησιμοποιούν είτε ένα cookie με δείκτη "ivwbox.de" ή μια υπογραφή η οποία δημιουργείται από διάφορες πληροφορίες που μεταφέρεται αυτόματα από τον υπολογιστή σας. IP διευθύνσεις δεν αποθηκεύονται με τη μέθοδο αυτή και μόνο επεξεργάζονται σε ανώνυμη μορφή. 

Η μέτρηση κοινού αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των δεδομένων. Ο στόχος της μέτρησης του κοινού είναι να καθοριστεί στατιστικά ένταση χρηστών και ο αριθμός των χρηστών στον δικτυακό τόπο. Οι μεμονωμένοι χρήστες δεν αναγνωρίζονται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η ταυτότητά τους είναι πάντοτε προστατευμένη. Δεν λαμβάνουν διαφημίσεις από το σύστημα.

Για websites τα οποία είναι μέλη του IVW German Audit Bureau of Circulation (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von WerbetrΓ¤gern e.V., www.ivw.eu ή συμμετέχουν στη μελέτη "Internet Facts", που οργανώνετια από το Work Group Online Research (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V., AGOF), στατιστικά χρηστών δημοσιεύονται μηνιαίως από AGOF και AGMA (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., ag.ma), όπως και το IVW και μπορούν να προβληθούν στο http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de και http://www.ivw.eu.

Εκτός από τη δημοσίευση των δεδομένων των μετρήσεων, το IVW συχνά ελέγχει τη διαδικασία SZM για να διασφαλίσει ότι εκτελείται σύμφωνα με τους περιορισμούς και την προστασία δεδομένων. 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία SZM στο website του INFOonline GmbH (https://www.infonline.de), οι χειριστές του SZM , όπως και το website προστασίας δεδομένων AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) και το website προστασίας δεδομένων του IVW (http://www.ivw.eu).

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων από το SZM στο παρακάτω σύνδεσμο: http://optout.ivwbox.de.

 

 

2. Χρήση Google Analytics

Στο πεδίο εφαρμογής των παροχών της, η upjers κάνει χρήση του Google Analytics, μια υπηρεσία αναλύσεων από τη Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (από εδώ και στο εξής “Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν το website να αναλύσει το πως χρησιμοποιείται από τους χρήστες. Η πληροφορία που δημιουργείται από το cookie σχετικά με τη χρήση του website (συμπεριλαμβανομένης της IP σας) μεταδίδεται και αποθηκεύεται από τη Google σε servers στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση ενεργοποίησης ανώνυμης IP σε αυτό το website, η IP θα συρικνωθεί από τη Google στο χώρο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβατικά κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται σε ένα διακομιστή του Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και συρικνώνεται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για το σκοπό της αξιολόγησης της χρήσης της ιστοσελίδας, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα ιστοσελίδα για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την δραστηριότητα της ιστοσελίδας και χρήσης του Διαδικτύου. Η Google μπορεί να μεταφέρει επίσης τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες εκ μέρους της Google. Η Google δεν συσχετίζει την IP σας με άλλα δεδομένα που συλλέγει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον browser σας, παρακαλούμε να σημειώσετε όμως ότι αν το κάνετε αυτό μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του λογισμικού περιήγησής σας. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι μπορεί να μήν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες στην πλήρη έκτασή τους σε αυτή την περίπτωση. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε την καταγραφή των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που αναφέρονται στη χρήση του δικτυακού τόπου που δημιουργήθηκε από το cookie από τη Google, καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google με τη λήψη και την εγκατάσταση του add-on που διατίθενται στο παρακάτω σύνδεσμο: [Ο τρέχων σύνδεσμος είναι http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

3. Χρήση του GoogleAdSense

Στο βαθμό που οι διαφημίσεις εμφανίζονται στα websites μας από το Google Adsense, μια υπηρεσία διαφημίσεων από τη Google (banners, διαφημίσεις κειμένου), ο browser σας ίσως αποθηκεύει cookies από τη Google. Επιπλέον, το Google Adsense χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα “WebBacons” (αόρατα γραφικά) για να συγκεντρώσει πληροφορίες, των οποίων η χρήση επιτρέπει την αποθήκευση, συλλογή, και επεξεργασία απλών δράσεων όπως τη κίνηση χρηστών στο αντίστοιχο website. Η upjers δεν επηρεάζει αυτή τη συλλογή δεδομένων. Υποθέτουμε όμως πως τουλάχιστον η επίσκεψη στο site και ο κωδικός συσκευής καταγράφονται. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies ή τα web bacons σχετικά με την επίσκεψη στο αντίστοιχο website (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και η μετάδοση διαφημίσεων θα μεταδοθεί σε ένα server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά στο εξής τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, για να σας προσφέρει επιλεγμένες διαφημίσεις σχεδιασμένες αποκλειστικά για να πληρούν συγκεκριμένες οι οποίες θα έπρεπε, όσο το δυνατόν περισσότερο, να κυμαίνονται στα ενδιαφέροντα σας. Η Google μπορεί να μεταδώσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους ειδικά οταν αυτό απαιτείται βάση νόμου, ή όπου τρίτοι επεξεργάζονται δεδομένα εκ μέρους της Google. Η Google δε θα συνδέσει την IP σας με άλλα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει η Google.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση αυτών των δεδομένων, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα σας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη πολιτική απορρήτου της Google στο παρακάτω σύνδεσμο: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies στο σκληρό σας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να επιλέξετε τη κατάλληλη ρύθμιση στις ρυθμίσεις του browser σας, όπως το “Block sites from setting any data”; η upjers σας ενημερώνει πως ίσως να μη μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις προσφορές της αν το κάνετε αυτό. Χρησιμοποιώντας αυτό το website συμφωνείτε με την επεξεργασία δεδομένων που συγκεντρώθηκαν για εσάς από τη Google στα προαναφερθέντα μέσα, και για τους προαναφερθείς σκοπούς.

 

 

4. Χρήση των Social Media Plug-ins

Η upjers προσφέρει στους χρήστες της τα παρακάτω social media plug-ins για τις προσφορές της στο internet:

-    Κουμπί Facebook "Like" του social network Facebook, που λειτουργεί από Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

-    Κουμπί Google "+1" του social network Google+, που λειτουργεί από  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

-    Twitter "Tweet" της πλατφόρμας επικοινωνίας Twitter, που λειτουργεί από  Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Τα plug-ins αναπτύσσονται και παρέχονται από τους αντίστοιχους φορείς, και ενσωματώνονται στα websites μας χωρίς αλλαγές. Με τη χρήση των αντίστοιχων κουμπιών, οι χρήστες μπορούν να προτείνουν το αντίστοιο website. Με αυτό το τρόπο, μπορείτε να προτείνετε προσφορές της upjers στους φίλους σας στο Facebook, άλλους χρήστες του Google Plus, και followers στο Twitter. Αν, για παράδειγμα, κάνετε κλικ στο κουμπί “Like”, η σελίδα σας στο Facebook θα εμφανίσει το μήνυμα ότι προτείνετε την υπηρεσία μας. Αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί “+1” του Google Plus, η πρόταση σας θα εμφανιστεί στο προφίλ σας στο Google Plus, ή τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης “Google”. Επιπλέον, η πρόταση σας μπορεί να εμφανίζεται σε websites και διαφημίσεις τρίτων σε συνδυασμό με το όνομα του προφίλ και τη φωτογραφία προφίλ σας. Με τη χρήση του κουμπιού Twitter, θα μπορείτε να μοιραστείτε μια καταχώρηση ή σελίδα των προσφορών της upjers στο Twitter. Εκτος από τις προαναφερθείσες λειτουργίες, αυτά τα κουμπιά επιτρέοπουν μια αυτόματη επικοινωνία μεταξύ websites και της αντίστοιχης πλατφόρμας.

Μόλις ενεργοποιήσετε το plug-in μιας άλλης πλατφόρμας, ο browser σας χτίζει μια άμεση σύνδεση με τους servers στις ΗΠΑ, και έπειτα επικοινωνεί με τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Το περιεχόμενο του plug-in θα φορτώνεται απευθείας στο browser σας από τους servers, και ενσωματώνεται στο website μας από αυτούς.

Για αυτό το λόγο δεν  επηρεάζουμε τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνουν αυτές οι πλατφόρμες με τη χρήση των κουμπιών, και σας ενημερώνουμε με βάση τις γνώσεις μας: υποθέτουμε πως η επίσκεψη αυτού του website, η επιβεβαίωση του κουμπιού και η διεύθυνση IP καταγράφονται.

Επιμένως, η ενσωμάτωση των social plug-ins επιτρέπει στο Facebook να συλλέξει τη πληροφορία ότι καλέσατε το αντίστοιχο website της προσφοράς της upjers. Αν είστε συνδεδεμένος στο Facebook εκείνη την ώρα, το Facebook θα μπορέσει να συνδέσει την επίσκεψη σας με το λογαριασμό σας στο Facebook. Με την αλληλεπίδραση με social plug-ins, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στο κουμπί “Like”, η αντίστοιχη πληροφορία μεταδίδεται από το browser σας απευθείας στο Facebook, και αποθηκεύεται εκεί. Αν δεν είστε μέλος του Facebook, υπάρχει περίπτωση η διεύθυνση IP σας να αποθηκεύεται, ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, στη Γερμανία, μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP αποθηκεύεται. Αν είστε μέλος του Facebook, και δε θέλετε το Facebook να συλλέγει δεδομένα μέσω της προσφοράς της upjers και να τα συνδέει με τα δεδομένα χρήστη σας που είναι αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook πρίν επισκεφτείτε τα websites που περιέχουν προσφορά της upjers.

Σύμφωνα με τη Google, δε συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, αν δε κάνετε κλικ στο κουμπί “+1”. Επομένως, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από μέλη που είναι συνδεδεμένα, μεταξύ άλλων και η διεύθυνση IP.

Από όσο γνωρίζουμε, όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά Twitter, μόνο η διεύθυνση Ipκαι το URL του αντίστοιχου website της προσφοράς της upjers που λειτουργεί, θα μεταδοθούν, και δε χρησιμοποιούνται για κάποιον άλλο λόγο πέραν της εμφάνισης του κουμπιού.

Αν έχετε ένα προφίλ χρήστη σε μια πλατφόρμα, θα πρέπει να γνωρίζετε πως ο διαχειριστής της πλατφόρμας μπορεί να συνδέσει πληροφορίες με το λογαριασμό χρήστη σας μόλις ενεργοποιήσετε το plug-in. Αν δε συμφωνείτε με αυτό, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το προφίλ σας, πριν ενεργοποιήσετε ένα plug-in.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τη ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται, τη περεταίρω χρήση των δεδομένων από τους παρόχους της πλατφόρμας, και τα αντίστοιχα δικαιώματα σας και τις ρυθμίσεις προστασίας απορρήτου, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις δηλώσεις προσωπικού απορρήτου στους παρακάτω συνδέσμους:

Facebook:    https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+:      http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter:         https://twitter.com/privacy

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως μπορείτε να μπλοκάρετε τα social media plug-ins με τη βοήθεια add-ons όπως το Facebook blocker.

 

 

5. Χειρισμός δεδομένων κατά τη χρήση συνδεδεμένων παιχνιδιών

Πολλά παιχνίδια της Upjers είναι συνδεδεμένα με πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων (Facebook, κυρίως). Εκεί τα παιχνίδια ονομάζονται "Apps", ή "Εφαρμογές", αντίστοιχα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα παιχνίδια, θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε τη συλλογή / αποθήκευση των ακόλουθων στοιχείων από την Upjers:

-     Όνομα και επίθετο, φύλλο, ημερομηνία γέννησης

-     Φωτογραφία προφίλ ή αντίστοιχο URL

-     Διεύθυνση e-mail σύνδεσης κατά την εγγραφή στο Facebook

-     Τοποθεσία και πρόσβαση συσκευών

-     ID χρήστη, το οποίο συνδέεται με διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες(στο Facebook)

-     ID φίλων σας, που συνδέονται με το παιχνίδι.

Κάνοντας κλικ στο "Allow", αναγνωρίζετε τη συλλογή,αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Upjers επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω Facebook μπορεί να επηρρεαστεί από ρυθμίσεις απορήτου. Άσκηση της επιρροής μπορεί να προκύψει κυρίως από:

-     τον έλεγχο ποιές πληροφορίες σας μπορούν να μοιραστούν με / για σας από τους φίλους σας στο Facebook

-     αποκλεισμού σας ειδικών εφαρμογών, ή την παρεμπόδιση να συλλέγει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, αντίστοιχα

-     η αγνόηση από εσάς συγκεκριμένων προσκλήσεων παιχνιδιών

-     ο έλεγχος από εσάς ποιός μπορεί να δει τις δραστηριότητές σας

 

 

6. Λειτουργία Παίξε τώρα

Αν Upjers προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε κάποιο παιχνίδι χωρίς τη συνηθισμένη διαδικασία εγγραφής, λαμβάνετε ένα λογαριασμό επισκέπτη. Με τη χρήση ενός τέτοιου προσωρινού λογαριασμού επισκέπτη, η χρησιμοποίηση των πρόσθετων υπηρεσιών έναντι αμοιβής, δεν είναι δυνατή. Δεν θα σας ζητηθεί να καταθέσετε τα προσωπικά δεδομένα (όπως το e-mail σας). Αντ αυτού, θα σας επιτραπεί η πρόσβαση στο παιχνίδι, χρησιμοποιώντας ένα όνομα επισκέπτη και έναν αντίστοιχο κωδικό.

Το όνομα επισκέπτη το οποίο δημιουργείται στο λογαριασμό επισκέπτη (που έχει εκχωρηθεί σε σας), θα διαγραφεί μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο μετά την εγγραφή σας. Ωστόσο, μπορείτε να εγγραφείτε για το παιχνίδι. Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της καταχώρησης αντιμετωπίζονται ως ενδείκνυται σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 

§ 5 Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Κατόπιν αιτήσεως, η Upjers θα σας ενημερώνει άμεσα για τα αποθηκευμένα δεδομένα σας. Αυτή η πληροφορία θα μεταδίδεται ψηφιακά, συνήθως μέσω e-mail.

 

 

§ 6 Ιστοσελίδες τρίτων / Σύνδεσμοι

Σε περίπτωση που ο χρήστης μεταφερθεί από σύνδεση της ιστοσελίδας της εταιρείας upjers σε άλλη σελίδα, τότε η εταιρεία upjers σας ενημερώνει ότι δεν ισχύει η δική της δήλωση προστασίας δεδομένων για την άλλα σελίδα. Η εταιρεία upjers δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της ξένης σελίδας και για τον χειρισμό των προσωπικών στοιχείων από τον άλλο παροχέα, άσχετα εάν είναι συνδεδεμένη με την δική της σελίδα. Και ειδικά η εταιρεία upjers δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το γεγονός ότι στην ξένη ιστοσελίδα δεν ισχύει οι ίδια προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία προσφέρουν οι ίδιοι στους χρήστες τους. Η upjers συμβουλεύει τον χρήστη να διαβάσει προσεκτικά τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδεδεμένων σελιδών.

 

 

§ 7 Τροποποίηση της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων

η upjers διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τη δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά και οι τροποποιήσεις θα είναι πάντα σύμφωνα με τον νόμο. Η upjers συμβουλεύει τον χρήστη να διαβάσει προσεκτικά τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδεδεμένων παιχνιδιών και σελίδων. Εάν επιθυμεί η εταιρεία upjers να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία σε διαφορετική μορφή και εφαρμογή θα ενημερώσει σε κάθε περίπτωση εκ των προτέρων τον χρήστη.

 

 

Σε ισχύ από το Σεπτέμβριο 2013Provider of services:

upjers GmbH

CEO: Klaus Schmitt

Address: Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Germany


Email:              mail@upjers.com (no support)

Telephone:      +49-951/5109080 (no support)

Fax:                 +49-951/510908102 (no support)

 

Registration court: Local Court of Bamberg

Company registration number: HRB 5558


VAT number:    DE275673923

 Data protection officer:

Email: datenschutzbeauftragter@upjers.com