Privacybeleid

Wij, de upjers GmbH, gezeteld te Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Duitsland, zijn eigenaren en beheerders van de website www.upjers.com en verzamelen zo nodig bepaalde informatie van onze bezoekers.

In het volgende privacybeleid leert u wat wij doen met uw persoonlijke gegevens en waarom we dit doen. Bovendien vertellen we u ook hoe we uw informatie beschermen, wanneer de gegevens worden verwijderd en wat uw privacyrechten zijn.

Allereerst: wij houden ons aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en beschermen uw privacy zo veel mogelijk. Maar we willen volledig open zijn: internet leeft van gegevensuitwisseling en heeft nog steeds veel gaten in de beveiliging. Zelfs als uw gegevens worden gecodeerd wanneer u onze website bezoekt, is er altijd een restrisico bij het uitwisselen van informatie met externe websites. Als u een andere website bezoekt, bijvoorbeeld via een link op onze website, houd er dan rekening mee dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op deze externe website.

Inhoudsoverzicht:

1. Verantwoordelijk–Tot wie kan ik me wenden?

2. Verantwoordelijke voor het privacybeleid

3. Wat zijn mijn rechten?

4. Verwijdering van data en opslagduur

5. Hoe worden uw persoonlijke data beschermd?

6. Bezoek aan de website

7. Aanvragen aan klanten support

8. Downloaden van Apps

9. Registratie

10. Gebruik van geïntegreerde spellen

11. Sociaal aanmelden en sociaal inloggen

12. Communicatie in de spellen

13. Betaling afwikkeling

14. Nieuwsbrieven

15. Cookies

16. Youtube

17. Googe Analytics

18. Reclame video’s

19. Criteo

20. Sociale Plug-Ins

21. Bewering, uitoefening en verdediging van juridische claims

22. Persoonlijke data van kinderen

23. Veranderingen van het privacybeleid

 

 

1. Verantwoordelijk–Tot wie kan ik me wenden?

Verantwoordelijk voor deze website is:

upjers GmbH
Hafenstraße 13

96052 Bamberg

Deutschland


Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102

E-Mail: mail@upjers.com

 

Klanten-Support:

Support-formulier: https://support.upjers.com/de/start

Email: support@upjers.com

2.Verantwoordelijke voor het privacybeleid

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens. Als u specifieke vragen heeft over uw gegevens, hun verwijdering of uw rechten, is er een directe mogelijkheid om contact op te nemen met de gegevensbescherming via het e-mailadres datenschutzbeauftragter@upjers.com. Als u een schriftelijk verzoek wilt indienen, is het achtervoegsel "privacy" of „databescherming“ voldoende.

3. Wat zijn mijn rechten?

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen als u vragen heeft over uw privacyrechten of als u een van uw onderstaande rechten wilt doen gelden:

·        Intrekkingsrecht gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden om een eerdere toestemming voor een nieuwsbrief ongedaan te maken)

·        Recht op informatie gem. Art. 15 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u weten wilt , welke data wij van u opgeslagen hebben)

·        Correctie gem. Art. 16 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden, als u uw email heeft veranderd en u wilt dat we uw oude email adres moeten vervangen)

·         Verwijderen gem. Art. 17 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u wilt dat wij bepaalde data moeten verwijderen, die we van u hebben opgeslagen)

·         Beperking van verwerking gem. Art. 18 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u wilt dat we uw email adres niet verwijderen, maar alleen mogen gebruiken voor absoluut noodzakelijke emails)

·        Dataoverdraagbaarheid gem. Art. 20 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden om uw, bij ons opgeslagen data in een gecomprimeerd formaat te verkrijgen, b.v. om ze aan een andere website ter beschikking te stellen)

·        Tegenstrijdigheid gem. Art. 21 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u het niet, met de hier aangegeven reclame of analysemethodes eens bent)

·        Bezwaarrecht zij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit gem. Art. 77 Abs. 1 DSGVO (b.v. U kunt zich met bezwaren ook rechtstreeks tot de databeschermingsautoriteiten richten)

4. Verwijderen van data en opslagduur

Tenzij anders aangegeven , verwijderen we uw data zodra ze niet meer nodig zijn. Een blokkering of verwijdering van uw gegevens vindt ook plaats als de wettelijk voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij de opslag nodig is voor de uitvoer of afsluiting van een contract. Bepaalde data moeten mogelijk langer worden bewaard om juridische redenen. U kunt natuurlijk altijd informatie opvragen over de opgeslagen gegevens.

5. Hoe worden uw persoonlijke data beschermd?

We zullen alle redelijke en passende maatregelen nemen om de persoonlijke informatie die we opslaan te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang. Hiervoor hebben we een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. Dit omvat maatregelen om eventuele vermeende datalekken aan te pakken.

Als u vermoedt dat uw persoonlijke informatie is misbruikt, verloren gegaan is of dat een onbevoegdee toegang tot uw data heeft, laat het ons dan zo snel mogelijk weten en neem contact op met de contactgegevens hierboven!

6. Bezoek aan de website

Als u alleen maar rond wilt kijken op onze website, zullen wij geen persoonlijke data van u opslaan, met uitzondering van data, die uw browser aanleverd, om het bezoek aan onze website mogelijk te maken, zoals:

·        Ongevaarlijke plaatsbepaling aan de hand van IP-Bereik (alleen het land van herkomst)

·        Internet-aanbieder (b.v. Kabel Duitsland of Duitse Telecom)

·        Datum en tijd (b.v.. 11:45 op 25.05.2018)

·        Browser (b.v.. Chrome of Safari)

De op deze manier verkregen data kunnen niet teruggevoerd worden op u en dienen alleen anonieme statistische doelen voor het optimaliseren van onze website.

Doel van de tijdelijke opslag van data aan het begin is het zekerstellen van de verbinding, als ook de bereikbaarheid en de correcte weergave van onze website.

rechtsgrondslag is het zogeheten legitieme belang dat, in het kader van de bovengenoemde beschermende maatregelen, en in overeenstemming met de Europese vereisten inzake gegevensbescherming als uiteengezet in artikel 6, lid 1. f DSGVO werd onderzocht..

7. Aanvragen aan klanten support

U heeft altijd de mogelijkheid om u met ons klanten support in verbinding te stellen. Bij het klikken op „Support“ op onze websites wordt u verder geleidt naar https://support.upjers.com/nl/start. Een aanvraag is daarnaast ook per email aan support@upjers.com mogelijk.

U kunt de volgende vragen van ons verwachten:

·        Gebruikersnaam of log-in naam

·        User ID

·        upjers ID

·        E-Mail-adres

·        Indien van toepassing, betalingsdienstaanbieder

·        Mededeling of supportvraag

·        Plugins (b.v. Adobe Flash)

·        Besturingssysteem (b.v. Mac OS)

·        Hardware (b.v. Intel processor)

·        Browser

Als beschermingsmaatregel loopt de supportaanvraag over een versleutelde verbinding. Bovendien passen we het principe van gegevensminimalisatie toe en registreren alleen de gegevens die daadwerkelijk in het supportformulier zijn vereist. Na een succesvol contact met u en het beëindigen van de support, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Doel van de gevraagde data is enkel en alleen de contactopname en het klantensupport met u, waarvoor de data alleen gebruikt worden

Rechtsgrond is naast uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO) het gebruik en de uitvoering van het contract (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO).

8. Downloaden van Apps

Via onze website kunt u d.m.v. een link ook bij onze spelaanbiedingen voor mobiele apparaten (hierna te noemen: Apps) in de App Stores belanden.

Bij het downloaden van een app wordt de vereiste informatie verzameld in de betreffende app store, met name het tijdstip van downloaden, de titel, de taalversie en een adverteerder-ID / individuele apparaatcode. We hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. De app-stores geven informatie over hun omgang met persoonsgegevens in hun eigen privacybeleid. Wij verwerken gegevens binnen het toepassingsgebied van de app, voor zover dat nodig is voor het downloaden van de mobiele app op uw mobiele apparaat, het aanbieden van de betreffende game en de afhandeling van in-game-aankopen.

Raadpleeg het privacybeleid van onze mobiele applicatie voor meer informatie over gegevensverwerking in het kader van het gebruik van de apps ( https://de.upjers.com/mprivacy).

9. Registratie

U hebt ook de mogelijkheid om u op onze website te registreren en vervolgens op elk gewenst moment een gebruikersaccount aan te vragen. Om u bij ons te registreren, zijn de volgende gegevens vereist:

·        E-Mail-adres

·        Gebruikersnaam of log-in naam

·        Wachtwoord

Als Beschermingsmaatregel loopt de verwerking van de, door u gegeven data, over een versleutelde verbinding. Bovendien passen we het principe van dataminimalisatie toe en slaan alleen de gegevens op die daadwerkelijk nodig zijn. Gebruik alstublieft uw echte naam of die van een andere persoon niet als gebruikersnaam. Bovendien zullen we u toewijzen aan een land op basis van het IP-adres van uw apparaat. Deze gegevens worden opgeslagen om u het juiste aanbod van betaalmethoden te tonen. Nadat u een gebruikersaccount hebt gemaakt, worden uw gegevens opgeslagen totdat u besluit afzonderlijke gegevens of het volledige gebruikersaccount te verwijderen.

Doel van de gevraagde gegevens zijn het creëren van een gebruikersaccount voor het gebruik van onze browsergames en geavanceerde functies op de website (bijv. In-game nieuws, forumberichten). Registratie is vrijwillig en kan op elk moment worden herroepen of de gebruikersgegevens kunnen worden verwijderd.

Rechtsgrondslag is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met de Europese databeschermingsvereisten uit Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

10. Gebruik van geïntegreerde spellen

Sommige upjers-games zijn ingebed in sociale netwerken (bijv. Facebook). Daar worden de spellen bijvoorbeeld aangeduid als zogenaamde "apps" of "toepassingen". Het respectievelijke netwerk is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en gegevensbewaking die voldoet aan de gegevensbescherming en informeert de gebruikers in een afzonderlijk privacybeleid. We willen u er echter op wijzen dat een netwerk u kan vragen toestemming te verlenen voor de overdracht van persoonlijke informatie als u een geïntegreerd upjers-spel wilt gebruiken. In het geval van Facebook kunnen de volgende gegevens worden beïnvloed:

Voor-, achternaam, geslacht, geboortedatum 

·        Profielfoto of bijbehorend URL

·        Log-in E-Mail adres, die bij de registratie op Facebook, ingegeven is

·        Locatie- en toegangsapparaten

·        User-ID-Nr., die gekoppeld is aan openbaar beschikbare informatie (op Facebook)t

·        User-ID-Nr. van je vrienden die ook verbonden zijn met het spel.

Als u akkoord gaat met een gegevensoverdracht, kan het netwerk gegevens naar upjers verzenden. upjers verwerkt dergelijke gegevens alleen wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor het aanbieden van het spel. upjers wijst erop dat u de hoeveelheid informatie die het netwerk verspreidt, kunt beïnvloeden door gebruik te maken van privacy-instellingen. In het bijzonder kunt u invloed uitoefenen op:

·        De controle over welke informatie uw Facebook vrienden met of over u delen,

·        Het blokkeren van speciale toepassingen, of ze verhinderen bepaalde informatie over u te verspreiden.

·        Het negeren van bepaalde spel-uitnodigingen,

·        Wie uw activiteiten kan bekijken.

11. Sociaal aanmelden en sociaal inloggen

Naast handmatige registratie bieden we u de mogelijkheid om u rechtstreeks te registreren bij uw bestaande gebruikersaccount van een sociaal netwerk van geselecteerde providers. We gebruiken de platforms "Facebook Sign In" en "Amazon". Als u een van deze functies wilt gebruiken, wordt u omgeleid naar de pagina van de betreffende provider en wordt u door de login geleid.

Als beveiligingsmaatregel worden de gegevens die u invoert verzonden via een gecodeerde verbinding van het betreffende platform. We gebruiken de login niet om persoonlijke informatie zoals vriendenlijsten of contacten te openen of op te slaan. Een permanente link tussen uw gebruikersaccount en de gebruikersaccount op Facebook en Amazon vindt niet plaats. Beide netwerken zijn gecertificeerd volgens het privacyschild van de EU en de VS. (Voor meer informatie, raadpleeg de respectieve privacyverklaringen.) We weten niet welke gegevens de sociale netwerken verzamelen tijdens het registratieproces of hoe gegevens worden gekoppeld. Zie de privacyverklaringen van Facebook ( https://www.facebook.com/privacy/explanation) en Amazon( https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 ) voor meer informatie

Het doel van de gevraagde gegevens is de registratie via een bestaande gebruikersaccount voor het gebruik van uitgebreide functies op de website. Registratie via de sociale netwerken is vrijwillig en kan op elk moment worden herroepen of het gebruikersaccount kan worden opgezegd.

De wettelijke basis is uw toestemming overeenkomstig de Europese vereisten inzake gegevensbescherming uiteengezet in artikel 6, lid 1, aan. een GDPR.12. Kommunikation in den Games

De games die we uitvoeren bieden verschillende manieren om met ons of andere spelers te communiceren. We gebruiken automatische filtersystemen die massa-mailing of aanstootgevende, gewelddadige, obscene racistische of anderszins aanstootgevende of promotionele berichten voorkomen. We gebruiken we de gegevens om technische fouten te analyseren en corrigeren, om systeemveiligheid en -integriteit te waarborgen, om misbruik en / of ongeoorloofd gebruik tegen te gaan en, voor niet-persoonlijke gebruiksstatistieken, voor het gebruik op korte termijn van de aangeboden communicatiekanalen De gemaakte verslagen bestaan uit datum, tijd van het bericht, haar afzender en ontvanger, de berichten tekst en de hoeveelheid overgedragen data. Geen enkele medewerker zal berichten van ons lezen zonder uw toestemming. In geval van verdenking van ongepast en / of ongeoorloofd gebruik van de aangeboden communicatiekanalen (bijv. Wanneer de ontvanger ons op de hoogte brengt van een bericht), behouden wij ons het recht voor om: het betroffen spelers acoount, en de door dit account verzonden berichten te onderzoeken en indien nodig, verdere maatregelen te nemen.

Als beveiligingsmaatregel worden de gegevens die u invoert verzonden via een gecodeerde verbinding van het betreffende platform.

Het doel van de verwerking is om een ??in-game communicatie-oplossing te bieden voor het uitwisselen van berichten tussen de spelers.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens is artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO en artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De gegevensinvoer voor communicatiedoeleinden is vrijwillig en daarom gebaseerd op de toestemming van de gebruiker. Het gebruik van de filtersystemen dient om de naleving van de regels voor correcte communicatie te controleren en om de rechten van derden te beschermen. Voor deze doeleinden ligt ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

12. Komunikacja w grach

Oferowane przez nas gry oddaj? w Pa?stwa r?ce ró?norodne mo?liwo?ci komunikowania si? z innymi graczami. U?ywamy automatycznych systemów filtruj?cych uniemo?liwiaj?cych wysy?anie wiadomo?ci masowych, wiadomo?ci o obra?liwych, gloryfikuj?cych przemoc, obscenicznych, rasistowskich lub innego rodzaju nieprzyzwoitych tre?ciach oraz wiadomo?ci o charakterze reklamowym. Ponadto w celu analizy i naprawy b??dów technicznych protoko?ujemy przez krótki czas sposób korzystania z oddanych do dyspozycji kana?ów komunikacji w celu zagwarantowania bezpiecze?stwa oraz integralno?ci systemu, w celu zwalczania nieautoryzowanego lub niedozwolonego u?ytku, jak równie? do tworzenia statystyk u?ytkowników na bazie niespersonalizowanych danych. Utworzone protoko?y zawieraj? dat? i czas wiadomo?ci, jej nadawc? i odbiorc?, tre?? wiadomo?ci oraz przekazan? ilo?? danych.

Bez zgody ?aden z naszych pracowników nie b?dzie czyta? Pa?stwa wiadomo?ci. Na wypadek podejrzenia o bezprawnym i/lub nieautoryzowanym u?yciu oddanych do dyspozycji kana?ów komunikacji (np. zg?oszenie wiadomo?ci przez u?ytkownika) zastrzegamy sobie jednak?e prawo zbadania danego konta u?ytkownika ??cznie ze znajduj?cymi si? na nim wiadomo?ciami oraz do ewentualnego podj?cia dalszych koniecznych ?rodków.

W ramach ?rodków ochronnych przekaz podanych przez Pa?stwa danych odbywa si? przez zaszyfrowane po??czenie danej platformy.

Celem przetwarzania danych jest oddanie w r?ce u?ytkowników kana?ów komunikacji w ramach gry umo?liwiaj?cych wymian? wiadomo?ci mi?dzy graczami.

Podstaw? prawn? dla tymczasowego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych w celu komunikacji jest dobrowolne i tym samym opiera si? na zgodzie u?ytkownika. Zastosowanie systemów filtruj?cych s?u?y weryfikacji przestrzegania regu? prawid?owej komunikacji w celu ochrony praw osób trzecich. Nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych w sensie art. 6 ust. 1 lit. f RODO s?u?y zapewnieniu realizacji tych celów.

13. Betalingsafwikkeling

De games die we uitvoeren bieden verschillende manieren om met ons of andere spelers te communiceren. We gebruiken automatische filtersystemen die massa-mailing of aanstootgevende, gewelddadige, obscene racistische of anderszins aanstootgevende of promotionele berichten voorkomen. We gebruiken we de gegevens om technische fouten te analyseren en corrigeren, om systeemveiligheid en -integriteit te waarborgen, om misbruik en / of ongeoorloofd gebruik tegen te gaan en, voor niet-persoonlijke gebruiksstatistieken, voor het gebruik op korte termijn van de aangeboden communicatiekanalen De gemaakte verslagen bestaan uit datum, tijd van het bericht, haar afzender en ontvanger, de berichten tekst en de hoeveelheid overgedragen data. Geen enkele medewerker zal berichten van ons lezen zonder uw toestemming. In geval van verdenking van ongepast en / of ongeoorloofd gebruik van de aangeboden communicatiekanalen (bijv. Wanneer de ontvanger ons op de hoogte brengt van een bericht), behouden wij ons het recht voor om: het betroffen spelers acoount, en de door dit account verzonden berichten te onderzoeken en indien nodig, verdere maatregelen te nemen.

Als beveiligingsmaatregel worden de gegevens die u invoert verzonden via een gecodeerde verbinding van het betreffende platform.

Doel van de verwerking is om een ??in-game communicatie-oplossing te bieden voor het uitwisselen van berichten tussen de spelers.

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO en artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De gegevensinvoer voor communicatiedoeleinden is vrijwillig en daarom gebaseerd op de toestemming van de gebruiker. Het gebruik van de filtersystemen dient om de naleving van de regels voor correcte communicatie te controleren en om de rechten van derden te beschermen. Voor deze doeleinden ligt ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

14. Nieuwsbrieven

We gebruiken de zogenaamde Dubbele Opt-In-procedure voor het verstrekken van onze nieuwsbrief, dus we zullen u geen e-mail sturen voordat u bevestigt dat u zich onze nieuwsbrief graag wilt krijgen, door te klikken op de link in onze kennisgeving e-mail

Natuurlijk kunt u zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief, een link vindt u in elke nieuwsbrief. U kunt ook contact opnemen met onze klantenondersteuning via het ondersteuningsformulier of via het e-mailadres support @ upjers. We werken voor de verzending van onze nieuwsbrief met de serviceprovider Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Duitsland. We hebben met deze serviceprovider een contract voor contractafhandeling afgesloten in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 DSGVO.

15. Cookies

Onze website maakt gebruik van gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal worden opgeslagen in een map in uw browser. Cookies bevatten informatie over het huidige of laatste bezoek aan de website:

·        Naam van de website.

·        Afloopdatum van de cookies.

·        Elke waarde.

Als cookies geen exacte vervaldatum bevatten, worden ze alleen in de cache opgeslagen en automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit of het apparaat opnieuw opstart. Cookies met een vervaldatum worden ook opgeslagen wanneer u uw browser of het apparaat sluit of opnieuw start. Deze cookies worden pas op de aangegeven datum verwijderd of wanneer u ze handmatig verwijderd. Op onze webiste gebruiken we de volgende drie soorten cookies:

·        Vereiste cookies (we hebben ze nodig, bijvoorbeeld om de website correct voor u weer te geven en om bepaalde instellingen tussen te bewaren).

·        Functionele en prestatie-afhankelijke cookies (deze helpen ons bijvoorbeeld om de technische gegevens van uw bezoek te evalueren en zo foutmeldingen te voorkomen).

·        Advertentie- en analysecookies (deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld advertenties voor schoenen worden weergegeven als u eerder naar schoenen hebt gezocht)

U kunt cookies in uw browserinstellingen configureren, blokkeren en verwijderen. Als u alle cookies op onze website verwijdert, kan het zijn dat sommige functies van de website niet correct worden weergegeven. Het Federale kantoor voor informatiebeveiliging biedt nuttige informatie en instructies voor veelgebruikte browsers:https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

16. Youtube

We gebruiken de provider YouTube voor de directe integratie van video's. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC, met hoofdzetel 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc., gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Wanneer de ingesloten video's worden afgespeeld, maken ze verbinding met de YouTube-servers en dienen ze om technische redenen in ieder geval hun IP-adres in. Als je daarnaast ook op je Youtube account bent ingelogd gebruikt Youtube de informatie over de gekeken video’s voor je persoonlijke youtube account.. U kunt deze koppeling voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van uw Google-platform voordat u onze website gebruikt.

Beschermingsmaatregelen omvatten de hoge beveiligingsnormen van het Google-platform en het bijbehorende Privacybeleid van Google (http://www.google.com/intl/en-US/privacy). Aangezien Google in de VS en dus in een zogenaamd derde land is gevestigd, zijn verdere garanties nodig om een ??adequaat niveau van Europese gegevensbescherming te waarborgen. Google is gecertificeerd onder het zogenaamde EU-US Privacy Shield en heeft daarmee een overeenkomstig niveau van gegevensbescherming aangetoond ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ).

Bovendien nemen we ook YouTube-video's op met geavanceerde privacy-instellingen en een serveroplossing. In eerste instantie ziet de gebruiker alleen een voorbeeldafbeelding die is geladen door een server van upjers. Pas na het indrukken van de afspeelknop wordt het YouTube-iframe geactiveerd en vindt een beperkte gegevensuitwisseling met YouTube plaats.

Het doel van de gegevensoverdracht is om YouTube, een populaire videoservice bij onze gebruikers, te integreren om gemakkelijk toegang te krijgen tot de gepresenteerde video's zonder onze website te verlaten.

De rechtsgrondslag is het zogeheten legitieme belang, dat voor het nastreven van het doel en in het kader van de bovengenoemde beschermende maatregelen en in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsvereisten van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO werd onderzocht.

17. Goolge Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics gebruikt de hierboven beschreven advertentie- en analysecookies om onze website te analyseren op uw gebruik. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter ingekort voordat de gebruiksstatistieken worden geëvalueerd, zodat er geen conclusies over u kunnen worden getrokken. Voor dit doel is Google Analytics op onze website verbeterd met de code "anonymizeIp" om een ??anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen. Google gebruikt de geanonimiseerde informatie die is verkregen via de cookies, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Google zal deze informatie ook overdragen aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens namens Google verwerken.

U kunt uw browser ook zo configureren dat cookies worden geweigerd, of u kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en analyseert met behulp van een browserinvoegtoepassing ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) Deze kunt u downloaden en installeren. Als een alternatief voor de browser-add-on of in browsers op mobiele apparaten, kunt u een Opt-Out-Cookie instellen om toekomstige detectie door Google Analytics op deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Als beveiligingsmaatregel gebruiken we de anonimiseringsprocedure die door Google wordt aangeboden, waarbij een latere evaluatie van de gegevens niet op basis van u plaatsvindt, maar alleen op statistische basis. Bovendien zijn de hoge beveiligingsnormen van Google en het bijbehorende privacybeleid van toepassing ( http://www.google.com/intl/de-DE/privacy ). We hebben ook een speciale privacyovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van uw gegevens vereist door technische en organisatorische beschermingsmaatregelen. Aangezien Google in de VS en dus in een zogenaamd derde land is gevestigd, zijn verdere garanties nodig om een adequaat niveau van Europese gegevensbescherming te waarborgen. Google is gecertificeerd onder het zogenaamde EU-US Privacy Shield en heeft daarmee een overeenkomstig niveau van gegevensbescherming aangetoond ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ).

18. Promotionele video's.

In onze aanbiedingen en games hebben we op verschillende plaatsen promotievideo's opgenomen. Onze reclamepartners bieden daar geselecteerde content die we voor hen exploiteren. We willen er graag op wijzen dat ons free2play-systeem ook leeft van onze advertentiepartners en we streven ernaar dit in het belang van onze gebruikers te implementeren. Wanneer u als gebruiker de geleverde webvideo's bekijkt, kunt u premium valuta- of gamefuncties ontvangen. Neem voor verdere vragen contact op met onze Klantensupport.

We werken samen met de volgende aanbieders:

a) Smartstream

Smartstream ( www.smartstream.tv ) maakt gebruik van technologieën om de weergave van reclamemateriaal voor de gebruiker te regelen en optimaliseren. Aanbieder van Smartstream is SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 München, Deutschland. Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van geanonimiseerde informatie, kunt u de gegevensverzameling deactiveren onder https://www.sma rtstream.tv/de/datenschutz op "OptOut".

Als u de "OptOut" al hebt geactiveerd, kunt u deze instelling op elk gewenst moment ongedaan maken door op de knop "OptIn" te klikken.

Als beschermende maatregelen worden alleen pseudonieme gebruiksgegevens verwerkt en heeft de gebruiker een recht van bezwaar. Daarnaast hebben we een contract voor contractafhandeling afgesloten met Smartstream in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 DSGVO.

Het doel van het gebruik van Google Analytics is de anonieme analyse van uw gebruiksgedrag op onze websites. De verkregen inzichten helpen ons om ons aanbod te verbeteren.

De rechtsgrondslag is het zogenaamde gerechtvaardigde belang, dat voor het nastreven van het doel en in de context van de bovengenoemde beschermende maatregelen, en in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsvereisten van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO werd onderzocht. Bovendien werd een contract voor contractverwerking gesloten in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 DSGVO.

b) adbility

Verder werken we samen met de partner adbility media GmbH, Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Duitsland. adbility maakt gebruik van technologieën om de weergave van reclamemateriaal voor de gebruiker te controleren en optimaliseren. Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van anonieme informatie, kunt u hier bezwaar tegen maken op https://www.adbility-media.com/datenschutz/.

Als beschermende maatregelen worden alleen pseudonieme gebruiksgegevens verwerkt en heeft de gebruiker een recht van bezwaar. We bereikten ook een overeenkomst met adbility media GmbH in overeenstemming met artikel 26 GDPR, volgens welke zowel wij als de Adbility verantwoordelijk zijn voor de verwerking van hun gegevens. U kunt daarom contact met ons opnemen over gegevensverwerking. Contactgegevens zijn te vinden op https://www.adbility-media.com/kontakt/.

Het doel van de verwerking is het afspelen van advertentiemateriaal om onze free2play-aanbieding mogelijk te maken.

De rechtsgrondslag is het zogeheten legitieme belang, dat voor het nastreven van het doel en in het kader van de bovengenoemde beschermende maatregelen en in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsvereisten van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO werd onderzocht.

19. Criteo

Op onze website verzamelt en slaat een technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk pseudonieme informatie op over het surfgedrag van de bezoekers van de website voor marketingdoeleinden. Deze gegevens worden opgeslagen in cookies op de computer van de bezoeker. Op basis van een algoritme analyseert Criteo SA het gepseudonimiseerde geregistreerde surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde advertentiebanners op andere websites (zogenaamde uitgevers). In geen geval kunnen deze gegevens worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren als bezoeker van onze website. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Elk ander gebruik of openbaarmaking van deze informatie aan derden komt niet voor.

U kunt bezwaar maken tegen de volledig anonieme analyse van uw surfgedrag op onze websites door hier op Criteo Austragung te klikken. Als u zich al hebt afgemeld (opt-out cookie) en u wilt gepersonaliseerde Criteo-banners opnieuw zien, klik dan op Criteo Eintragung

Raadpleeg het Datenschutzbestimmungen van Criteo SA voor meer informatie over de gebruikte technologie..

Als beveiligingsmaatregel is de evaluatie van de gegevens niet op uw persoon gebaseerd, maar alleen op statistische basis. Bovendien zijn de hoge beveiligingsnormen van Criteo van toepassing. We hebben ook een overeenkomst gesloten met Criteo in overeenstemming met artikel 26 GDPR, volgens welke zowel wij als Criteo verantwoordelijk zijn voor de verwerking van hun gegevens. U kunt daarom contact met ons opnemen voor vragen over gegevensverwerking en ook voor Criteo. Contactgegevens zijn te vinden op https://www.criteo.com/de/legal

Hat doel van het gebruik van Criteo is om anoniem uw gebruiksgedrag op onze websites te analyseren en op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden.

De rechtsgrondslag is het zogenaamde gerechtvaardigde belang, dat voor het nastreven van het doel en in de context van de bovengenoemde beschermende maatregelen, en in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsvereisten van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO werd onderzocht

20. Sociale Plug-Ins

We gebruiken de volgende sociale plug-ins op onze website: "Like" knop van Facebook, "Google +1" knop van Google en de Twitter "Tweet".

De aanbieder van de plug-in kan worden geïdentificeerd door de markering op het vak boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en deze activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de bijbehorende website van onze online service. In het geval van Facebook wordt het IP-adres volgens de provider in Duitsland onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende plug-inprovider en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider de gegevensverzameling uitvoert, met name via cookies, raden we aan dat u alle cookies verwijdert voordat u op het grijs gemaakte vak klikt via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en data-verwerking, noch de volledige omvang van het verzamelen van gegevens, de verwerking en de bewaartermijnen zijn ons bekend. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-insprovider zijn verzameld.

De plug-in provider slaat de gegevens over u als gebruikersprofielen en gebruikt voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en een doeltreffende structurering haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om deze uit te oefenen. Over de plug-ins, bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we onze service te verbeteren en kan interessante verfraaien dan de gebruikers voor u.

De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-inprovider hebt en daar bent aangemeld. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-insprovider. Als u op de geactiveerde knop drukt en als u bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden aan dat u zich regelmatig afmeldt na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat anders uw profiel niet wordt toegewezen aan de plug-inprovider.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de privacyverklaringen van deze providers hieronder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

Adressen van de respectieve plug-in providers en de URL met hun privacykennisgevingen:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; Meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/policy.php Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Meer informatie over het verzamelen van gegevens: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Twitter "Tweet"  het Twitter-communicatieplatform dat wordt beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS; meer informatie over het verzamelen van gegevens: https://twitter.com/privacy . Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Beschermende maatregelen omvatten de hoge beveiligingsnormen van het Google-platform van Facebook en Twitter en het bijbehorende privacybeleid van de platforms (zie hierboven). We verzamelen geen persoonlijke gegevens door middel van sociale plug-ins of het gebruik ervan. Om te voorkomen dat gegevens zonder medeweten van de gebruiker naar de serviceproviders in de VS worden overgedragen, gebruiken we de zogenaamde Shariff-oplossing. Deze oplossing zorgt ervoor dat er aanvankelijk geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de afzonderlijke sociale plug-ins wanneer u onze website bezoekt. Alleen wanneer u op een van de sociale plug-ins klikt, kunnen gegevens naar de serviceprovider worden verzonden en daar worden opgeslagen. Meer informatie over de Shariff-oplossing is te vinden op de website van de aanbieder: Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Het doel van de gegevensoverdracht is de integratie van de plug-ins die gebruikers kunnen delen en interesses delen met andere gebruikers.

De rechtsgrondslag is het zogenaamde gerechtvaardigde belang, dat voor het nastreven van het doel en in de context van de bovengenoemde beschermende maatregelen, en in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsvereisten van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO werd onderzocht.

21. Bewering, uitoefening en verdediging van juridische claims

Het kan soms nodig zijn voor ons om persoonlijke informatie en, waar van toepassing, in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, gevoelige persoonlijke informatie te verwerken in verband met de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. Artikel 9, lid 2, onder f), van de AVG staat dit toe als de verwerking "noodzakelijk is voor de bewering, uitoefening en verdediging van rechtsvorderingen of als rechtbanken handelen in het kader van hun gerechtelijke activiteit".Dit kan b.v. gebeuren als we juridisch advies nodig hebben met betrekking tot een juridisch proces of wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie in de loop van de juridische procedure te bewaren of vrij te geven.

22. Persoonlijke data van kinderen

upjers is zich bewust van het belang van veiligheid van kinderen en privacy op internet. Om deze reden en om aan bepaalde wetten te voldoen, verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke, persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar, en bieden we ook geen inhoud aan voor kinderen onder de 16 jaar

23. Veranderingen van het privacybeleid

upjers behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, maar upjers zal zich altijd houden aan de van toepassing zijnde privacywetgeving. upjers beveelt aan dat je jezelf informeert over het huidige privacybeleid telkens wanneer je de website en de spellen bezoekt.

Stand der Datenschutzerklärung: Mai 2018

 nbsp;