Polityka prywatności

upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Niemcy, prowadzi stronę internetową www.upjers.com i gromadzi określone dane osobowe użytkowników o ile jest to konieczne. Poniższa Polityka prywatności zawiera informacje do czego i w jakim celu używane są Państwa dane osobowe. Ponadto informujemy Państwa w jaki sposób chronione są dane, kiedy są usuwane oraz jakie prawa przyznaje ochrona danych.

Na wstępie: Przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych i chronimy Państwa sferę prywatną w maksymalnie możliwym zakresie. Pragniemy jednakże szczerze przyznać: Internet żyje z wymiany informacji i wykazuje w dalszym ciągu wiele luk bezpieczeństwa. Nawet jeśli Państwa dane osobowe zostają podczas wizyty na naszej stronie internetowej zaszyfrowane, najpóźniej w momencie wymiany danych z obcymi stronami internetowymi powstaje ryzyko, którego nie można wykluczyć. Jeśli odwiedzają Państwo inną stronę internetową – na przykład używając linku na naszej stronie – proszę uwzględnić, że poniższa Polityka prywatności nie obowiązuje dla tych stron.

Spis treści:

1. Osoba odpowiedzialna - Do kogo mogę się zwrócić?

2. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

3. Jakie mam prawa?

4. Usuwanie i okres przechowywania danych

5. W jaki sposób chronione są Państwa dane osobowe?

6. Wizyta na stronie internetowej

7. Zapytania do serwisu klienta

8. Pobieranie aplikacji

9. Rejestracja

10. Korzystanie ze zintegrowanych gier

11. Rejestracja i logowanie społecznościowe

12. Komunikacja w grach

13. Finalizacja płatności

14. Newsletter

15. Cookies

16. Youtube

17. Googe Analytics

18. Filmy reklamowe

19. Criteo

20. Wtyczki społecznościowe

21. Dochodzenie, egzekucja i obrona roszczeń prawnych

22. Dane osobowe dzieci

23. Zmiana Polityki prywatności

 

 

1. Osoba odpowiedzialna – Do kogo mogę się zwrócić?

Odpowiedzialna za stronę internetową jest firma:

upjers GmbH
Hafenstraße 13

96052 Bamberg

Niemcy


Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102

Е-mail: mail@upjers.com

 

Serwis klienta:

Formularz supportu: https://support.upjers.com/pl/start

E-mail: support@upjers.com

2. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Przy pomocy danych kontaktowych osiągną Państwo Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Na wypadek konkretnych pytań dotyczących usunięcia danych lub przysługujących praw, można skontaktować się z nami w kwestiach ochrony danych bezpośrednio na adres e-mail datenschutzbeauftragter@upjers.com. Jeśli chcą Państwo postawić zapytanie w formie pisemnej, wystarczy dopisek „Ochrona danych”.

3. Jakie mam prawa?

Można się zwrócić do nas w każdej chwili, jeśli mają Państwo pytania dotyczące praw w ramach ochrony danych lub chcą dochodzić jednego z praw wymienionych poniżej:

·         Prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, by wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera)

·         Prawo do informacji zgodnie z art.15 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić w celu uzyskania informacji, jakie dane osobowe zostały przez nas zgromadzone)

·         Sprostowanie zgodnie z art.16 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, gdy Państwa adres e-mail uległ zmianie i musi zostać zaktualizowany)

·         Usunięcie danych zgodnie z art. 17 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić w celu usunięcia pewnych danych przez nas zgromadzonych)

·         Ograniczenie możliwości przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, jeśli Państwa adres e-mail wprawdzie nie musi zostać usunięty, ale używany tylko i wyłącznie do wysłania bezwzględnie koniecznych e-maili)

·         Przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić w celu otrzymania zgromadzonych danych w skompresowanym formacie na wypadek potrzeby udostępnienia danych innej stronie internetowej)

·         Sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, jeśli nie zgadzają się Państwo z jedną z używanych przez nas metod analitycznych lub reklamowych)

·         Prawo do odwołania we właściwym organie nadzorczym zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO (np. na wypadek skarg mogą się Państwo zwrócić również bezpośrednio do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych)

4. Usuwanie i okres przechowywania danych

O ile nie zostało postanowione inaczej, usuwamy wszelkie dane jak tylko nie są już dłużej potrzebne. Blokada lub usunięcie Państwa danych ma miejsce również wówczas, gdy mija ustawowo postanowiony czas ich gromadzenia, chyba że istnieje konieczność dalszego zachowania danych w celu zawarcia umowy lub spełnienia warunków umowy. Pewien rodzaj danych musi prawdopodobnie być przechowywany dłużej z powodów ustawowych. Naturalnie w każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji na temat zgromadzonych danych.

5. W jaki sposób chronione są Państwa dane osobowe?

Podejmujemy wszelkie sensowne i odpowiednia działania, by chronić zgromadzone przez nas dane osobowe przed nadużyciem, utratą lub nieautoryzowanym dostępem. W tym celu dokonaliśmy licznych technicznych i organizacyjnych optymalizacji. Obejmują one środki w celu obchodzenia się z każdym domniemanym naruszeniem danych osobowych.

Jeśli podejrzewają Państwo, że dane osobowe zostały nadużyte, utracone lub dostały się w niepowołane ręce, prosimy o niezwłoczną informację w tej kwestii i zwrócenie się na wyżej podane dane kontaktowe.

6. Wizyta na stronie internetowej

Jeśli chcą Państwo jedynie rozejrzeć się na naszej stronie internetowej, nie gromadzimy żadnych danych osobowych z wyjątkiem danych, które przekazuje przeglądarka, by umożliwić wizytę na stronie internetowej, a w tym przede wszystkim:

·        Szacunkowa lokalizacja na podstawie obszaru IP (tylko kraj łącza)

·        Dostawca internetu (na przykład INEA lub Orange)

·        Data i czas (np. o godzinie 11:45 dnia 25.05.2018)

·        Przeglądarka (np. Chrome lub Safari)

Zgromadzone dane techniczne nie mogą zostać skojarzone z konkretną osobą i służą wyłącznie anonimowym celom statystycznym w celu optymalizacji strony internetowej.

Celem tymczasowego gromadzenia i zapisywania danych na początku jest zapewnienie połączenia jak również osiągalności i poprawnego wyświetlenia strony internetowej.

Podstawą prawną est tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony w ramach wyżej wymienionych środków ochrony oraz w zgodzie z europejskimi wymogami w zakresie ochrony danych wynikającymi z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Zapytania do serwisu klienta

Mają Państwo możliwość skontaktowania się z naszym zespołem supportu. Kliknięcie na link „Support” na naszych stronach internetowych przekierowuje na stronę serwisu klienta https://support.upjers.com/pl/start. Ponadto możliwe jest wysłanie zapytania na adres support@upjers.com

Możemy poprosić Państwa o podanie następujących danych:

·        Nazwa użytkownika lub login

·        ID użytkownika

·        ID upjers

·        Adres e-mail

·        Ewentualnie dostawca metody płatniczej

·        Wiadomość, względnie zapytanie do supportu

·        Wtyczki (np. Adobe Flash)

·        System operacyjny (np. Mac OS)

·        Hardware (np. procesor Intel)

·        Przeglądarka

W ramach środków ochronnych zapytanie do supportu odbywa się przez zaszyfrowane połączenie. Ponadto stosujemy zasadę minimalizacji danych i gromadzimy przez formularz supportu wyłącznie rzeczywiście potrzebne dane. Po udanym podjęciu kontaktu i udzieleniu satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie, Państwa dane są bezpośrednio kasowane.

Celem pobierania informacji jest wyłącznie podjęcie z Państwem kontaktu i serwis klienta, dlatego też dane używane są tylko i wyłącznie w tym celu.

Podstawą prawną jest oprócz Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO) realizacja i spełnienie warunków umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

8. Сваляне на Апликации

Korzystając z naszych stron internetowych mogą Państwo przy pomocy linków przejść również do oferty gier upjers na urządzenia mobilne (poniżej: aplikacje) w App Stores (tzw. sklepach internetowych).

Podczas pobierania aplikacji wymagane informacje gromadzone są przez dany App Store, w szczególności czas pobrania, nazwa, wersja językowa oraz advertiser ID/ indywidualny numer urządzenia. Na pobieranie tego rodzaju danych nie mamy żadnego wpływu i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Sklepy internetowe oddają do dyspozycji użytkowników we własnej Polityce prywatności informacje dotyczące obchodzenia się przez nie z danymi osobowymi. Przetwarzamy dane w ramach korzystania z aplikacji o ile jest to konieczne do pobrania mobilnej aplikacji na urządzenie mobilne, do oddania w Państwa ręce danej aplikacji oraz finalizacji zakupów w ramach gry.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach korzystania z aplikacji znajdą Państwo w Polityce prywatności na urządzenia mobilne (https://en.upjers.com/mprivacy).

9. Rejestracja

Ponadto mają Państwo możliwość rejestracji na stronie internetowej upjers i zalogowania się w każdej chwili przy pomocy konta użytkownika. By zarejestrować się na stronie, wymagane są poniższe dane:

·        Adres e-mail

·        Nazwa użytkownika lub login

·        Hasło

W ramach środków ochronnych przekaz podanych przez Państwa danych odbywa się przez zaszyfrowane połączenie. Ponadto stosujemy zasadę minimalizacji danych i gromadzimy wyłącznie rzeczywiście potrzebne dane. Prosimy o nieużywanie jako nazwy użytkownika prawdziwego imienia lub nazwiska albo danych innych osób. Ponadto przyporządkowujemy Państwa do danego kraju na podstawie przekazanego numer IP. Dane te są zapisywane, by móc zaoferować adekwatną ofertę metod płatności. Po utworzeniu konta użytkownika dane przechowywane są dopóki nie zdecydują się Państwo na usunięcie pojedynczych danych lub kompletnego konta użytkownika.

Celem pobierania informacji jest utworzenie konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z gier przeglądarkowych oraz dalszych funkcji na stronie internetowej (np. wiadomości w grze, artykułów na forum). Rejestracja jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana, względnie dane użytkownika usunięte.

Podstawą prawną jest zezwolenie użytkownika zgodnie z europejskimi wymogami ochrony danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

10. Korzystanie ze zintegrowanych gier

Niektóre z gier upjers zintegrowane są na portalach społecznościowych (np. Facebook). Gry określane są tam mianem Apps, względnie aplikacji. Za przetwarzanie danych lub każdorazowe zgodne z wymogami ochrony danych przekazywanie danych odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy, który poucza o tym swoich użytkowników we własnej Polityce prywatności. Pragniemy jednakże zwrócić uwagę, że portale społecznościowe mogą zażądać zgody na przekazywanie danych osobowych, jeśli chcą Państwo korzystać ze zintegrowanej w nich gry upjers. W przypadku Facebooka może chodzić o poniższe dane:

·        Imię i nazwisko, płeć i data urodzenia

·        Zdjęcie profilowe lub odpowiednie URL

·        Login oraz adres e-mail podawany podczas rejestracji na Facebooku

·        Lokalizacja oraz urządzenia dostępowe

·        Numer ID użytkownika, który połączony jest z publicznie dostępnymi informacjami na Facebooku

·        Numer ID przyjaciół, którzy również połączeni są z grą

Jeśli zgodzą się Państwo na przekazywanie danych, portal może w pewnych okolicznościach przesyłać dane do upjers. upjers przetwarza tego rodzaju dane tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do udostępnienia użytkownikowi gry. upjers zwraca uwagę, że mają Państwo wpływ na zakres udostępnianych przez portal informacji dokonując odpowiednich ustawień w opcji Ustawień prywatności. Wpływ można wywierać między innymi w następujący sposób:

·        Kontrolując jakie informacje przyjaciele na Facebooku dzielą z Państwem/ o Państwie.

·        Blokując specjalne aplikacje, względnie uniemożliwiając im zbieranie informacji na Państwa temat.

·        Ignorując pewne zaproszenia do gier.

·        Kontrolując kto może zapoznać się z Państwa aktywnością.

11. Rejestracja i logowanie społecznościowe

Oprócz manualnej rejestracji oferujemy Państwu możliwość zalogowania się w naszym serwisie przy pomocy konta użytkownika posiadanego na portalu społecznościowym wybranego oferenta. Używamy przy tym platform takich jak „Facebook Sign In“ oraz „Amazon“. Na wypadek skorzystania z jednej z tych funkcji zostaną Państwo przekierowani na stronę danego oferenta, który poprowadzi Państwa przez proces logowania.

W ramach środków ochronnych przekaz podanych danych odbywa się przez zaszyfrowane połączenie. Nie używamy logowania, by uzyskać dostęp do prywatnych danych takich jak listy przyjaciół lub kontakty oraz zapisywania ich do własnych celów. Stałe połączenie między Państwa kontem użytkownika oraz kontem na Facebooku lub Amazonie nie ma miejsca. Obydwa portale certyfikowane są przez EU-US Privacy Shield (w celu uzyskania dalszych informacji prosimy skonfrontować każdorazowo odpowiednie Polityki prywatności). Jakie dane gromadzone są przez portale społecznościowe w ramach rejestracji lub jakie dane są ze sobą kojarzone, jest nam nie znane. Szczegółowe informacje uzyskać można w Polityce prywatności Facebooka (https://facebook.com/policy.php) oraz Amazon( https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496)

Celem pobierania informacji jest zalogowanie przez istniejące konto dostępu, by korzystać z poszerzonych funkcji strony internetowej. Logowanie przez portale społecznościowe odbywa się dobrowolnie i może zostać w każdej chwili odwołane, względnie konto użytkownika może zostać odmeldowane.

Podstawą prawną est zezwolenie użytkownika zgodnie z europejskimi wymogami ochrony danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

12. Komunikacja w grach

Oferowane przez nas gry oddają w Państwa ręce różnorodne możliwości komunikowania się z innymi graczami. Używamy automatycznych systemów filtrujących uniemożliwiających wysyłanie wiadomości masowych, wiadomości o obraźliwych, gloryfikujących przemoc, obscenicznych, rasistowskich lub innego rodzaju nieprzyzwoitych treściach oraz wiadomości o charakterze reklamowym. Ponadto w celu analizy i naprawy błędów technicznych protokołujemy przez krótki czas sposób korzystania z oddanych do dyspozycji kanałów komunikacji w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz integralności systemu, w celu zwalczania nieautoryzowanego lub niedozwolonego użytku, jak również do tworzenia statystyk użytkowników na bazie niespersonalizowanych danych. Utworzone protokoły zawierają datę i czas wiadomości, jej nadawcę i odbiorcę, treść wiadomości oraz przekazaną ilość danych.

Bez zgody żaden z naszych pracowników nie będzie czytał Państwa wiadomości. Na wypadek podejrzenia o bezprawnym i/lub nieautoryzowanym użyciu oddanych do dyspozycji kanałów komunikacji (np. zgłoszenie wiadomości przez użytkownika) zastrzegamy sobie jednakże prawo zbadania danego konta użytkownika łącznie ze znajdującymi się na nim wiadomościami oraz do ewentualnego podjęcia dalszych koniecznych środków.

W ramach środków ochronnych przekaz podanych przez Państwa danych odbywa się przez zaszyfrowane połączenie danej platformy.

Celem przetwarzania danych jest oddanie w ręce użytkowników kanałów komunikacji w ramach gry umożliwiających wymianę wiadomości między graczami.

Podstawą prawną dla tymczasowego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych w celu komunikacji jest dobrowolne i tym samym opiera się na zgodzie użytkownika. Zastosowanie systemów filtrujących służy weryfikacji przestrzegania reguł prawidłowej komunikacji w celu ochrony praw osób trzecich. Nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych w sensie art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy zapewnieniu realizacji tych celów.

13. Finalizacja płatności

W przypadku inicjacji procesu płatności w celu nabycia waluty premium, muszą Państwo podać dalsze dane. O jakie dane konkretnie chodzi, zależy od rodzaju wybranej metody płatniczej. upjers umożliwia ponadto korzystanie z anonimowych opcji płatności.

W przypadku inicjacji procesu płatności w celu nabycia waluty premium, muszą Państwo podać dalsze dane. O jakie dane konkretnie chodzi, zależy od rodzaju wybranej metody płatniczej. upjers umożliwia ponadto korzystanie z anonimowych opcji płatności.

W celu dokonania płatności oddajemy do Państwa dyspozycji różne serwisy, spośród których można dowolnie wybierać. Współpraca ze osobami trzecimi dotyczy ponadto finalizacji płatności przez zewnętrznych usługodawców (Paypal, operatorzy kart kredytowych, operatorzy sieci telefonii komórkowej, Paysafecard, płatności gotówkowe, przelewy ekspresowe itd.). Zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do poufnego, ustawowego i bezpiecznego traktowania danych i mogą używać ich tylko i wyłącznie wówczas, o ile jest to konieczne do wykonania oferowanej przez nich usługi.

Mogą Państwo dowolnie decydować o wyborze preferowanej przez siebie metody płatniczej, przy czym w tym kontekście pragniemy zwrócić uwagę na wskazówki i przepisy o ochronie danych oferenta danej usługi.

Dostawca metod płatniczych gromadzi dane osobowe klienta na własną odpowiedzialność, by móc sfinalizować proces płatności. Na zakończenie dostawca wysyła upjers informację potwierdzającą zakończenie transakcji sukcesem.

Pragniemy zwrócić uwagę, że dla potwierdzonego procesu płatności zapisujemy adres IP klienta. Celem tego działania jest wyłącznie spełnienie obowiązków podatkowych. Przy pomocy adresu IP możemy ustalić miejsce świadczenia dla podatku obrotowego. Dane przechowywane są przez nas zgodnie z przewidzianymi w prawie podatkowym okresami przechowywania.

14. Newsletter

Używamy tak zwanego postępowania Double Opt-In w celu udostępnienia naszego newslettera, co oznacza, że będziemy wysyłać newslettery przez e-mail dopiero wówczas, gdy w mailu informującym o utworzeniu konta potwierdzą Państwo klikając na załączony link, że chcą otrzymywać newsletter.

Naturalnie można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. Link umożliwiający rezygnację z newslettera znaleźć można w każdej jego stopce. Alternatywnie mogą Państwo skontaktować się z nami przy pomocy formularza supportu lub przez mail na adres support@upjers.com z odpowiednim oświadczeniem woli.

W celu wysyłki newsletterów współpracujemy z usługodawcą Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 Monachium, Niemcy. Zgodnie z wymogami art. 28 RODO zawarliśmy z usługodawcą odpowiednią Umowę o wykonanie usług.

15. Cookies (ciasteczka)

Nasza strona internetowa używa częściowo tak zwanych ciasteczek (plików cookies). W przypadku ciasteczek chodzi o małe pliki tekstowe, które zapisywane są zazwyczaj w jednym z katalogów przeglądarki. Ciasteczka zawierają informacje o aktualnej, względnie ostatniej wizycie na stronie internetowej:

·        Nazwa strony internetowej

·        Okres ważności ciasteczek

·        Dowolna wartość

O ile ciasteczka nie zawierają dokładnej daty ważności, zapisywane są tylko tymczasowo i automatycznie usuwane, jak tylko przeglądarka zostanie zamknięta, względnie urządzenie wystartowane ponownie. Ciasteczka zawierające okres ważności pozostają zapisane również na wypadek zamknięcia przeglądarki lub ponownego wystartowania urządzenia. Tego rodzaju ciasteczka usuwane są dopiero w podanym w nich terminie lub na wypadek manualnego usunięcia.

Na naszej stronie internetowej używamy trzy rodzaje ciasteczek:

·         Niezbędne ciasteczka (tego rodzaju ciasteczka potrzebujemy, by móc wyświetlić stronę w sposób prawidłowy i zapisać tymczasowo pewne ustawienia)

·         Ciasteczka funkcjonalne i związane z wydajnością (tego rodzaju ciasteczka pomagają nam analizować techniczne dane odwiedzin, a tym samym unikać komunikatów o błędach)

·         Ciasteczka reklamowe i związane z analizą (tego rodzaju ciasteczka zapewniają, że zostanie wyświetlona np. reklama butów, jeśli wcześniej szukali Państwo tego właśnie produktu)

Ciasteczka mogą zostać skonfigurowane, zablokowane oraz usunięte w ustawieniach przeglądarki. Jeśli usuną Państwo wszystkie ciasteczka naszej strony internetowej, może się zdarzyć, że niektóre funkcje strony nie zostaną wyświetlone w sposób prawidłowy. Pomocne informacje i wskazówki dla standardowych przeglądarek oddaje do dyspozycji Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa w Technologiach Informatycznych: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

16. Youtube

Do bezpośredniej integracji filmów video używamy dostawcy YouTube. YouTube prowadzony jest przez YouTube LLC z siedzibą główną w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube prezentowany jest przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas odgrywania zintegrowanych filmów reklamowych tworzone jest połączenie z serwerami YouTube i z technicznych względów przekazywany przynajmniej adres IP. Jeśli zalogowani są Państwo ponadto na koncie YouTube, YouTube przyporządkowuje informacje o oglądanych filmach do Państwa osobistego konta. Można zapobiec tego rodzaju kojarzeniu danych wylogowując się z konta YouTube oraz innych kont użytkownika na platformie Google przed rozpoczęciem oglądania filmów na naszej stronie internetowej.

W ramach środków ochronnych obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa platformy Google i powiązana z nimi Deklaracja o Ochronie Danych Google ( https://policies.google.com/privacy?hl=bg-BG Ponieważ Google ma siedzibę w USA i tym samym w tak zwanym państwie trzecim, do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych na poziomie europejskim konieczne są dalsze gwarancje. Google zdobył certyfikaty EU-US Privacy Shield i dowiódł przez to osiągnięcie wymaganego poziomu ochrony danych ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ).

Ponadto integrujemy filmy YouTube z poszerzonymi ustawieniami ochrony danych i rozwiązaniem serwerowym. Użytkownikowi wyświetlany jest początkowo tylko ekran podglądu pobierany z serwera upjers. Dopiero kliknięcie na przycisk „Odtwórz” aktywuje Iframe YouTube, co rozpoczyna ograniczoną wymianę danych z YouTube.

Celem przekazu danych jest integracja popularnej wśród naszych użytkowników oferty filmów video YouTube, by w wygodny sposób móc korzystać z przedstawionych filmów video bez konieczności opuszczania naszej strony internetowej.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem osiągnięcia celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych oraz w zgodzie z europejskimi wymogami w zakresie ochrony danych wynikającymi z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

17. Goolge Analytics

Używamy Google Analytics, serwisu służącego do analizy danych w sieci firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics używa opisanych wyżej ciasteczek reklamowych i analitycznych, by analizować naszą stronę internetową pod względem schematu korzystania przez użytkownika. Wygenerowane przez ciasteczka informacje o korzystaniu ze strony internetowej przekazywane są na serwery Google w USA i tam zapisywane. Państwa numer IP zostaje jednakże przed analizą danych statystycznych skrócony, przez co wyciągnięcie wniosków na temat osoby jest niemożliwe. W tym celu Google Analytics zintegrowany na naszej stronie internetowej został uzupełniony o kod „anonymizeIp“, by zagwarantować anonimowe gromadzenie adresów IP. Google korzysta z anonimowych informacji uzyskanych przez ciasteczka, by analizować korzystanie przez Państwa ze strony internetowej, by przygotowywać raporty o aktywnościach na stronie internetowej dla operatora strony oraz by zrealizować dalsze świadczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu. W stosownych przypadkach Google przekazuje tego rodzaju informacje osobom trzecim, o ile zostało to ustawowo uregulowane lub osoby trzecie przetwarzają dane na zlecenie Google.

Mogą Państwo również skonfigurować przeglądarkę w ten sposób, by odrzucała ona pliki cookies lub zapobiec analizie danych przez Google, pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki Google Chrome ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg-BG ). Alternatywnie do dodatków przeglądarkowych lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych, mogą Państwo ustawić tzw. Opt-Out-Cookie, by zapobiec w przyszłości na tej stronie internetowej gromadzeniu danych przez Google (Opt-Out funkcjonuje tylko w danej przeglądarce i tylko dla danej domeny). Na wypadek skasowania ciasteczek w danej przeglądarce, link musi zostać wywołany ponownie.

W ramach środków ochronnych korzystamy z oferowanego przez Google postępowania anonimizacji, dzięki czemu analiza Państwa danych nie odbywa się na bazie osoby, lecz jedynie na bazie statystycznej. Ponadto obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa platformy Google i powiązana z nimi Polityka prywatności Google ( https://policies.google.com/privacy?hl=de-DE ). Dodatkowo zawarliśmy z Google specjalną Umowę o ochronie danych, która wymaga ochrony danych przez techniczne i organizacyjne środki ochrony.

Ponieważ Google ma siedzibę w USA i tym samym tak zwanym państwie trzecim, konieczne są dalsze gwarancje do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych na poziomie europejskim. Google uzyskał certyfikaty EU-US Privacy Shield i dowiódł przez to osiągnięcie wymaganego poziomu ochrony danych ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ).

Celem korzystania z Google Analytics jest zanonimizowana analiza Państwa zachowania w roli klienta na naszych stronach internetowych. Pozyskane w ten sposób informacje pomagają w ulepszeniu oferty upjers.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto została zawarta Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 28 RODO.

18. Filmy reklamowe.

W naszych ofertach i grach zintegrowaliśmy w różnych miejscach filmy reklamowe. Nasi partnerzy reklamowi oddają tam do dyspozycji wybrane treści, które dla nich odgrywamy. Pragniemy zwrócić uwagę, że system free2Play upjers utrzymuje się również dzięki partnerom reklamowym, a my dokładamy wszelkich starań, by implementować reklamy w interesie użytkownika. Oglądając w charakterze użytkownika oddane do dyspozycji filmy reklamowe, mogą Państwo otrzymać walutę premium lub funkcje w grze. W celu uzyskania wyczerpujących odpowiedzi w tej kwestii zalecamy kontakt z serwisem klienta

Współpracujemy z poniższymi oferentami filmów reklamowych:

a) Smartstream

Smartstream ( www.smartstream.tv ) stosuje technologie umożliwiające sterowanie i optymalizację wyświetlania filmów reklamowych dla użytkownika. Dostawcą Smartstream jest SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 Monachium, Niemcy. Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu zanonimizowanych danych, należy pod adresem https://www.smartstream.tv/en/privacy skorzystać z opcji „OptOut“, by dezaktywować gromadzenie danych. Jeśli aktywowali już Państwo opcję „OptOut“, można w każdej chwili ją dezaktywować klikając na przycisk „OptIn”.

W ramach środków ochronnych, przetwarzane są jedynie pseudonimy danych użytkowania, dodatkowo użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw. Ponadto zawarliśmy ze Smartstream odpowiednią Umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 28 RODO.

Celem przetwarzania danych jest odtwarzanie materiałów reklamowych w celu umożliwienia oferty free2Play.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b) adbility

Ponadto współpracujemy z partnerem adbility media GmbH, Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Niemcy. Adbility stosuje technologie umożliwiające sterowanie i optymalizację wyświetlania filmów reklamowych dla użytkownika. Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu zanonimizowanych danych, można zrobić to pod adresem https://www.adbility-media.com/datenschutz/.

W ramach środków ochronnych przetwarzane są jedynie pseudonimowe dane użytkowania, a ponadto użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw. Dodatkowo zawarliśmy z adbility odpowiednie porozumienie zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 26 RODO, wedle którego zarówno my jak i adbility odpowiedzialne jest za przetwarzanie danych. Na wypadek pytań dotyczących przetwarzania danych mogą się Państwo zwrócić do nas lub adbility. Dane kontaktowe znaleźć można na https://www.adbility-media.com/en/contact/.

Celem przetwarzania danych jest odtwarzanie materiałów reklamowych w celu umożliwienia oferty free2Play.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

19. Criteo

Na stronach upjers zbierane i zapisywane są przy pomocy technologii Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja, w celach marketingowych pseudonimowe informacje o zachowaniu odwiedzających stronę internetową użytkowników podczas surfowania. Dane te zapisywane są w ciasteczkach na komputerze użytkownika. Criteo SA analizuje przy pomocy algorytmu zapisane w sposób spseudonimizowany informacje o trybie surfowania i może w efekcie wyświetlać konkretne propozycje produktów w formie spersonalizowanych bannerów reklamowych na innych stronach internetowych (u tak zwanych publisherów). W żadnym wypadku dane te nie mogą zostać użyte do osobistej identyfikacji Państwa jako użytkownika naszej strony internetowej. Zgromadzone dane używane są jedynie w celu ulepszenia oferty reklamowej. Inny rodzaj użycia lub przekazanie informacji osobom trzecim nie ma miejsca.

Można odmówić zgody na całkowicie anonimową analizę danych surfowania na naszych stronach internetowych, klikając na Rezygnacja z Criteo. Jeśli zrezygnowali już Państwo z usług (opt-out cookie), a chcą ponownie otrzymywać spersonalizowane bannery, należy skorzystać z opcji Korzystaj z Criteo.

Dalsze informacje na temat używanej technologii uzyskają Państwo w Polityce prywatności Criteo SA.

W ramach środków ochronnych analiza danych odbywa się na bazie danych statystycznych, nie danych osobistych. Ponadto obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa Criteo. Dodatkowo zawarliśmy z Criteo porozumienie zgodnie z art. 26 RODO, według którego zarówno my jaki i Criteo jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych. W związku z powyższym z pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych mogą się Państwo zwrócić zarówno do nas jak i do Criteo. Dane kontaktowe znaleźć można na stronie https://www.criteo.com/legal

Celem użycia Criteo jest anonimowa analiza Państwa zachowania użytkownika na stronach internetowych upjers i udostępnienie spersonalizowanych reklam.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

20. Wtyczki społecznościowe

Używamy na naszych stronach następujących wtyczek (plug-inów) społecznościowych: Przycisk „Lubię to” lub „Podoba mi się” Facebooka, przycisk „+1” Google od Google+ oraz przycisk „Tweetnij” Twittera.

Oferenta wtyczki rozpoznać można po oznaczeniu na przycisku z jego literą początkową lub logo. Przy pomocy przycisku oddajemy w Państwa ręce możliwość bezpośredniej komunikacji z oferentem danego plug-inu. Tylko wówczas gdy klikną Państwo na zaznaczone pole i je tym samym aktywują, dostawca plug-inu otrzyma informację, że została wywołana odpowiednia strona naszej oferty online. W przypadku Facebooka, według informacji podawanych przez operatora usługi, adres IP zostaje po zgromadzeniu natychmiast zanonimizowany. Przez aktywację wtyczki dane osobowe przekazywane są oferentowi danego plug-inu i tam (u amerykańskich oferentów w USA) zapisywane. Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności przez ciasteczka, zalecamy Państwu przed kliknięciem na wyszarzone okienko skasować ciasteczka w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Nie mamy wpływu ani na pobierane dane, ani na procesy ich przetwarzania, nie znany jest nam również pełen zakres gromadzenia danych, cele ich przetwarzania oraz okresy przechowywania danych. Nie posiadamy również żadnych informacji dotyczących kasowania zgromadzonych danych przez oferentów plug-inów.

Dostawca plug-inu zapisuje zgromadzone dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, badań rynkowych oraz do zaprojektowania strony internetowej zgodnie z potrzebami użytkownika. Tego rodzaju analiza ma miejsce w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu zaprezentowania reklamy zgodnej z potrzebami klienta oraz poinformowania innych użytkowników portalu społecznościowego o aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw w stosunku do tworzenia tego rodzaju profilów, przy czym musi on zostać zgłoszony bezpośrednio u oferenta danej wtyczki. Przy pomocy plug-inów oferujemy Państwu możliwość interakcji z innymi użytkownikami i portalami społecznościowymi, przez co ulepszamy naszą ofertę i kształtujemy ją w sposób bardziej interesujący. Podstawą prawną do używania wtyczek jest art. 6 ust. 1 S lit. f RODO.

Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od tego czy posiadają Państwo konto u oferenta danej usługi i są na nim zalogowani. Na wypadek zalogowania na koncie oferenta danej wtyczki, Państwa dane zgromadzone w naszych serwisach są kojarzone bezpośrednio z kontem u oferenta danego plug-inu. Jeśli klikną Państwo na aktywowany przycisk społecznościowy i na przykład zlinkują stronę, dostawca wtyczki przypisuje również tą informację do danego konta użytkownika i dzieli ją publicznie z posiadanymi kontaktami. Po korzystaniu z portali społecznościowych zalecamy regularnie się z nich wylogowywać, w szczególności po aktywacji przycisku, gdyż w ten sposób można uniknąć przyporządkowania informacji do profilu u oferenta danego plug-inu.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez oferentów plug-inów otrzymać można w Polityce prywatności danego usługodawcy. Uzyskają tam Państwo również informacje o przysługujących prawach oraz możliwościach ustawień w celu ochrony sfery prywatnej.

Adresy dostawców wtyczek oraz URL z ich Polityką prywatności:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/policy.php Facebook podporządkował się EU-US-Privacy-Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg-BG Google podporządkował się EU-US-Privacy-Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

Twitter "Tweet"  platformy komunikacji Twitter, prowadzony przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: https://twitter.com/privacy Twitter podporządkował się EU-US-Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework )

W ramach środków ochronnych obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa platformy Google, Facecook oraz Twitter i powiązane z nimi Polityki prywatności tych platform (patrz powyżej). Nie gromadzimy żadnych danych osobowych przy pomocy wtyczek socjalnych lub o ich używaniu. Aby zapobiec, że dane przekazywane są bez wiedzy użytkownika dostawcy usługi w USA, używamy tak zwanego rozwiązania Shariff. Rozwiązanie to gwarantuje, że podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej początkowo nie są przekazywane żadne dane do oferentów poszczególnych wtyczek. Dopiero gdy plug-iny społecznościowe zostaną aktywowane, dane mogą być przekazywane do oferentów danych usług i u nich zapisywane. Więcej informacji na temat rozwiązania Shariff znaleźć można na stronach oferenta Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Celem przekazywania danych jest integracja wtyczek, aby użytkownicy mogli dzielić się treściami i informować innych użytkowników o swoich zainteresowaniach.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

21. Ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń

Czasami może być konieczne, by w ramach dochodzenia i ochrony roszczeń przetwarzać dane osobowe i ewentualnie – w zgodzie z lokalnymi ustawami i przepisami – wrażliwe dane osobowe. Artykuł 9(2)(f) RODO umożliwia to, o ile przetwarzanie danych konieczne jest w celu „ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń względnie o ile sądy działają w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.”

Może to na przykład mieć miejsce, gdy potrzebujemy doradztwa prawnego w odniesieniu do postępowania prawnego oraz jesteśmy ustawowo zobowiązani w ramach postępowania sądowego zachować lub udostępnić pewne informacje.

22. Dane osobowe dzieci

upjers jest świadomy znaczenia bezpieczeństwa i ochrony danych dzieci w internecie. Z tego powodu oraz w celu zachowania określonych ustaw, nie gromadzimy celowo ani osobistych, ani indywidualnych, dających się indywidualnie zidentyfikować danych o dzieciach poniżej 16 lat oraz nie oferujemy treści dla dzieci poniżej 16 lat.

23. Zmiana Polityki prywatności

upjers zastrzega sobie prawo zmienić powyższą Politykę prywatności w każdej chwili, mając każdorazowo na względzie konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. upjers zaleca użytkownikom podczas każdej wizyty na stronie internetowej oraz w grach poinformować się o aktualnym stanie Polityki prywatności.

Stan Polityki prywatności: Maj 2018